Navigácia

Počet návštev: 2900912
 • Dňa 10. apríla sa uskutočnila Súťaž mladých záchranárov CO v areáli Vojenskej zotavovne - Hotel Granit na Zemplínskej šírave. Obsahom súťaže a jednotlivé disciplíny tvorili rámec učiva "Ochrana života a zdravia". Súťaže sa zúčastnilo štvorčlenné družstvo v zložení Daniela Vincová, Želmíra Borkesová, Lukáš Balog a Martin Veseleni. Spomedzi 12 súťažiacich družstiev skončila naša škola na 7. mieste.

 • Dňa 8. apríla sa v našej škole uskutočnila beseda ku Dňu Zeme, ktorá bola určená pre žiakov 3. a 4. ročníka. Besedu viedla p. Šimková a p. Malarčik z Obvodného úradu životného prostredia v Trebišove. Hlavnou témou besedy boli Chránené územia Medzibodrožia. Pani Šimková žiakom porozprávala o faune a flóre CHKO Latorica, CHÚ okresu Trebišov a Michalovce. V závere besedy si žiaci mohli poprezerať obrázkové materiály, ktoré so sebou hostia priniesli. Najaktívnejší žiaci boli odmenení nálepkou.

 • 4.4.2014 sa v telocvični našej školy uskutočnilo okresné kolo Gymnastického štvorboja kategórie B a C, ktorého sa zúčastnili žiaci a žiačky našej školy -  ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom, ZŠ Mierová 1, Strážske, ZŠ Školská 2, Michalovce. Súťažiaci sa predviedli v týchto disciplínach: akrobacia, preskok, hrazda, dievčatá lavička a chlapci šplh. Do krajského kola postúpilo družstvo našich chlapcov kategórie B. Družstvo dievčat kategórie B a družstvo chlapcov kategórie C získali 2. miesto. V súťaži jednotlivcov získal 1. miesto Milan Mašlej, ktorý nás bude reprezentovať na krajskom kole v Košiciach.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Pavlovce nad Uhom
  Školská 3
  Pavlovce nad Uhom
  072 14
  www.zspavlovceuh.sk
 • tel: +42156 64 94 212

Fotogaléria