Navigácia

Počet návštev: 3644364
 • 30. júna 2015 sme sa všetci stretli v jedálni našej školy, kde sme slávnostne ukončili školský rok. Po pozdrave žiačky, príhovore riaditeľa školy Mgr. Milana Zolotu, starostu obce Antona Kocelu a zástupkyne predsedníčky Občianskeho združenia Miroslavy Gajdošovej, riaditeľ školy odovzdal vecné ceny žiakom, ktorí dosiahli výborný prospech a úspešne reprezentovali školu. Je potešiteľné, že ocenených žiakov bolo v tomto školskom roku 105.

 • Dňa 29.júna 2015 sa uskutočnila už tradičná Rozlúčková slávnosť žiakov deviateho ročníka. V jedálni našej školy sa stretli nielen sviatočne oblečení žiaci, ale aj učitelia, rodičia žiakov, kamaráti a nepedagogickí zamestnanci školy. Žiaci sa so školou rozlúčili krátkym programom, ktorým sa poďakovali za všetko, čo im škola dala. Všetci mali zmiešané pocity. Radosť z toho, že ich čaká niečo nové a smútok, že sa skončilo jedno z ich najkrajších období života – detstvo. 

 • Dňa 26.6.2015 prijal starosta obce Anton Kocela v obradnej sieni Obecného úradu v Pavlovciach nad Uhom žiakov našej školy, ktorí v školskom roku 2014/2015 dosiahli výborný prospech alebo reprezentovali našu školu v okresných, krajských a celoslovenských súťažiach. Tohto roku bolo prijatých 33 žiakov, ktorí boli ocenení a zapísaní do obecnej kroniky.

 • Aj tento rok opúšťajú brány materskej školy naši predškoláci, ktorí v ďalšom školskom roku nastupujú na novú životnú trasu, na cestu do školy za novými vedomosťami a poznatkami. Z malých detičiek  sa za pár rokov stali veľkí predškoláci, čo od septembra budú kráčať do školy s taškami na chrbte. Všetkým budúcim prvákom prajeme úspešný začiatok prváckeho života.

 • V piatok 19. júna 2015 po 19.00 hodine patrila škola iba ŠKD. V triedach čakalo na žiakov veľké prekvapenie vo forme zaujímavých úloh a rekvizít. Po úvodných pokynoch sa žiaci vybrali trénovať streľbu zo vzduchovky na terč, pokračovalo hádzanie borovicovými šiškami do kruhu, metlobal, skladanie puzzle a mnoho ďalších zaujímavých úloh.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
  Školská 3
  Pavlovce nad Uhom
  072 14
  www.zspavlovceuh.sk
 • tel: +42156 64 94 212

Fotogaléria