Navigácia

Počet návštev: 3452274
 • V súvislosti s blížiacim sa termínom Testovania 9, ktoré sa v našej škole uskutoční aj elektronickou formou v systéme e-Test, tzv. E-Testovanie 9, asi 20 deviatakov vyskúšalo pred ostrým E-Testovaním 9 všetky postupy a procesy, ktoré sa vyskytnú aj v ostrom E-Testovaní 9. Generálna skúška E-Testovania 9 2015 sa uskutočnila 25. marca 2015 v spolupráci s Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania. Žiaci v časovom limite boli testovaní v predmetoch matematika a slovenský jazyk a literatúra. Túto záťažovú skúšku v podmienkach našej školy sme všetci zvládli – deviataci, poverený tím školy a aj NÚCEM.

 • Elektronické testovanie 9

  Vážení rodičia/zákonní zástupcovia deviataka,

  dovoľte nám, aby sme vás informovali o významnej udalosti v škole, ktorú navštevuje vaše dieťa.

  Informácie nájdete tu na odkaze: Elektronické testovanie 9

 • Touto akciou si 23.3.2015 žiaci 5.- 9. ročníka pripomenuli Svetový deň vody. Plnením environmentálnych aktivít ( Voda, kde si?, Spotreba vody, Voda v prísloviach a porekadlách, Vodné hľadanie a tvorenie...) si uvedomili dôležitosť vody ako základnej podmienky života. Najlepšie si počínali šiestaci, ktorí získali najväčší počet bodov. 

 • 19.3.2015 sa uskutočnilo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína 2. a 3.kategórie. Žiaci si aj takto pripomenuli tvorbu tohto nášho velikána slovenskej literatúry. Najúspešnejší boli: 2.kategória – poézia: 1.miesto: Matej Šeba, 2.miesto: Dominika Zamborská, 3.miesto: Michaela Vaľová, Marek Gombár, Milan Popik, Dominik Popik, Antónia Lacková, Eva Tancošová. 2.kategória – próza: 1.miesto: Terézia Kiš-Kováčová, 2.miesto: Michal Maťaš, Denis Oros, 3.miesto: Alexandra Salayová. 3.kategória – poézia: 1.miesto: Sebastián Dzuro, 2.miesto: Sára Cisárová, 3.miesto: Kamil Kontra. 3.kategória – próza: 1.miesto: Želmíra Borkesová. Víťazi jednotlivých kategórií budú reprezentovať našu školu v OK.

 • V štvrtok 19. marca sa uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy "Hviezdoslavov Kubín". Touto súťažou si pripomíname slovenského básnika, prozaika, dramatika a prekladateľa Pavla Országha Hviezdoslava a význam jeho diel. V prednese prózy je poradie nasledovné: 1. miesto - M. Bálint (3.C), 2. miesto - H. Moščáková (2.B), 3. miesto - V. Gombárová (3.C). V prednese poézie: 1. miesto - T. Belák (3.C), 2. miesto - S. Adamová (3.r. Bajany) a M. Antonyová (2.B), 3. miesto - A. Buzová (2.B) a J. Kuklincová (2.r. Bajany). Tento rok do okresného kola za 1. kategóriu postúpili Michal Bálint a Tomáš Belák. 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
  Školská 3
  Pavlovce nad Uhom
  072 14
  www.zspavlovceuh.sk
 • tel: +42156 64 94 212

Fotogaléria