Navigácia

Počet návštev: 3840083
 • Dňa 19.11.2015 sa na pôde našej škole uskutočnil volejbalový turnaj, na ktorom sa zúčastnili žiačky troch základných škôl. Priebeh turnaja bol veľmi zaujímavý. Každé družstvo malo možnosť ukázať kvalitnú hru. Ale ako to býva, niekto turnaj vyhrať musel, niekto mohol a niekto musel byť posledný. Poradie družstiev v turnaji vyzeralo takto: 1. miesto – ZŠ P.O.Hviezdoslava, Veľké Kapušany, 2. miesto – ZŠ Krymská, Michalovce, 3. miesto – ZŠ Pavlovce nad Uhom. Víťazovi blahoželáme a tešíme sa na ďalšie volejbalové stretnutie.

 • V rámci aktivít PK VYV-HUV sme dňa 18.11.2015 zorganizovali pre žiakov 3. a 4. ročníka návštevu MsKS a ZOS v Michalovciach. V galérii MsKS si žiaci prezreli fotografie kvetín, ktorých autorka chce ostať v anonymite. V galérii ZOS žiaci obdivovali fotografie stromov z nášho regiónu a v ďalšej časti obrazy rómskych maliarov. Na spestrenie programu sme navštívili aj Mestskú knižnicu Gorazda Zvonického, kde žiaci pracovali v dvoch skupinách. V prvej skupine si žiaci vyskúšali zručnosť pri výrobe jesenných listov s básničkou a v druhej skupine aktívne počúvali rozprávku Žabiak a cudzinec, o ktorej potom živo diskutovali. Žiaci sa domov vracali  plní dojmov a zážitkov.

 • Dňa 11.11. 2015 nás navštívili pracovníci Michalovskej hvezdárne.  Pripravili si pre našich žiakov zaujímavé  prednášky. Tretiaci mali prezentáciu spojenú s prednáškou na tému Orientácia v prírode a mapy. Štvrtákom pripravil  RNDr. Zdeněk Komárek  pútavé rozprávanie o Slnečnej sústave. V závere žiaci získali odpovede na otázky, ktoré ich  zaujímali.  Dúfame, že ďalšia beseda bude v zrekonštruovanej hvezdárni, spojená s astronomickým pozorovaním. 

 • Dňa 9.11.2015 sa uskutočnila akcia pre II. oddelenie ŠKD. Cieľom akcie bolo prostredníctvom zábavných aktivít prehĺbiť povedomie žiakov o ochrane životného prostredia. Žiaci vyberali, čo je správne, zdravšie, prostrediu menej škodlivé. Každá zo skupín - Anjelíci, Čertíci, Ovocníčkovia, Mimoni si vytvorili svoj EKO plagát, kde do svojich obkreslených rúk napísali akým spôsobom budú pomáhať svojmu prostrediu.

 • Dňa 6.11.2015 sme navštívili kino v Michalovciach , kde si deti pozreli rozprávku "Malý dráčik", ktorý žije na Dračom ostrove so svojimi kamarátmi. Na koniec príbehu sa im spoločnými silami podarilo vymyslieť spôsob, ako spojiť drakov všetkých druhov a veľkosti a zachrániť tak ostrov pred zánikom.Zvíťazilo dobro nad zlom. Deťom sa rozprávka veľmi páčila, odniesli si ponaučenie a krásny zážitok s predstavenia.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
  Školská 3
  Pavlovce nad Uhom
  072 14
  www.zspavlovceuh.sk
 • tel: +42156 64 94 212

Fotogaléria