Navigácia

Počet návštev: 3224386
 • Tradičným etapovým podujatím na našej škole je Týždeň boja proti drogám. Aj tohto roku ho sprevádzalo množstvo rozličných aktivít, ktoré prebiehali počas jednotlivých dní. Utorok – Deň ankiet, otázok a odpovedí využili naši žiaci na vyjadrenie názorov na problematiku drogových závislostí a iných negatívnych javov a deň výtvarnej a literárnej tvorby bol venovaný prehliadke výtvarných a literárnych prác, ktoré žiaci vytvorili pred podujatím alebo priamo počas podujatia. V stredu bol Deň besied. Žiaci 2. stupňa mali možnosť stretnúť sa aj s príslušníkom policajného oddelenia. Štvrtok sa niesol pod názvom Deň zdravej výživy. Žiaci sa zúčastnili niekoľkých podujatí, kde dominovala myšlienka zdravého spôsobu života s dôrazom na zdravú výživu. Záverečnou etapou celotýždenného podujatia bol Deň športu, kde si mladší žiaci zmerali sily vo vybíjanej a starší žiaci vo volejbale.

 • Dňa 6. novembra 2014 sa v našej škole predstavilo Detské kočovné divadlo - Divadlo rozprávky a komédie z Prešova svojou show - ABBA. Bolo to vystúpenie s nezabudnuteľnými zážitkami zo slávnej éry švédskej skupiny ABBA. Naživo spievané najznámejšie hity, ako Mama Mia, Dancing Queen, Waterloo, Money, money, money! ... zneli ešte dlho v ušiach našich žiakov.

 • 24. októbra 2014 sa uskutočnilo podujatie školskej knižnice v spolupráci s PK SJL s názvom Priateľstvo nielen v mori kníh. Podujatie malo charakter stretnutia a posedenia detí, ich rodičov, starých rodičov a učiteľov v Literárnej čajovni. Pre návštevníkov bol pripravený program, zábavné súťažné aktivity a malé pohostenie. Podujatie bolo zaslané do súťaže o Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
  Školská 3
  Pavlovce nad Uhom
  072 14
  www.zspavlovceuh.sk
 • tel: +42156 64 94 212

Fotogaléria