Navigácia

Počet návštev: 3497105
 • V snahe o zachovanie tradičnej rómskej kultúry sme dňa 22. apríla 2015 zorganizovali pilotný ročník súťaže rómskych tancov pod názvom AMARO KHELIBEN - Naše tance. Súťaže sa zúčastnilo päť škôl, ktoré sa umiestnili v tomto poradí: 1. miesto - ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom, 2. miesto - ZŠ Drahňov, 3. miesto - ZŠ s MŠ Trhovište, 4. miesto - ZŠ Malčice a ZŠ Šamudovce. Odborná komisia skonštatovala, že všetky súbory sa postarali o hodnotný kultúrny zážitok. Tešíme sa o rok. 

 • Výsledky volieb do Rady školy

  Vážení rodičia!

  Dňa 16. apríla 2015 sa na plenárnom rodičovskom združení konali voľby za členov do Rady školy
  ako zástupcov rodičov. Voľby prebehli v súlade s Vyhláškou MŠ SR č. 291/2004 Z.z.

  Výsledky volieb sú nasledujúce:

 • 16. apríla 2015 sa uskutočnila beseda o knihe pre žiakov 3. a 4. ročníka. Žiaci si prečítali rozprávku z prezentácie, dopĺňali slová v texte, vypracovali pracovné listy a skladali dej rozprávky podľa obrázkov. 

 • Aj tento rok sa v našej škole konala Noc s Andersenom. V škole sa stretlo 71 žiakov, ktorí zažili noc plnú zábavy. V bohatom programe nechýbal kultúrny program, ktorý pre nás pripravili spolužiaci z dramatického krúžku, športové aktivity, rozprávkový bál a nechýbala ani nočná hra. Všetkým zúčastneným sa Noc s Andersenom páčila a už teraz sa tešia na budúci rok.

 • Tak ako každý rok, i tento rok sa u nás na škole uskutočnila súťaž Slávik Slovenska. Naši žiaci sa do tejto súťaže zapájajú každoročne. Predstavili sa v speve povinnej ľudovej piesne a ľudovej piesne podľa vlastného výberu. Všetci súťažiaci sa snažili spievať čo najlepšie, aby mala porota ťažké rozhodovanie. Napokon sa porota rozhodla takto: I. kategória - 1. miesto: S. Adamová, 2. miesto: A. Buzová a D. Mihaliková a 3. miesto: J. Maťaš. II. kategória - 1. miesto: M.Šeba, 2. miesto: B. Terebeššyová a 3. miesto: A. Lacková a M. Gombár. III. kategória - 1. miesto: A. Bardiovská a 2. miesto: K. Tancošová. Všetkým súťažiacim ďakujeme za predvedené výkony a tešíme sa na ďalší ročník tejto peknej súťaže.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
  Školská 3
  Pavlovce nad Uhom
  072 14
  www.zspavlovceuh.sk
 • tel: +42156 64 94 212

Fotogaléria