Navigácia

Počet návštev: 4601559
 • Dňa 22. februára 2017 sa uskutočnila akcia pre žiakov 5. ročníka s názvom Na zemi sa nestratím. Žiaci si zábavnou a hravou formou zopakovali a upevnili učivo geografie z tematického celku Mapa a glóbus. Na obrázku glóbusu zakresľovali rovník a nultý poludník, na mape sveta lokalizovali jednotlivé svetadiely, zisťovali čo sa ukrýva pod zadanými súradnicami, rátali vzdialenosti medzi vybranými mestami a určovali časové rozdiely medzi Bratislavou  a vybranými veľkomestami sveta. Žiaci preukázali výborné zručností a potvrdili, že na Zemi sa nestratia.

 • Dňa 21. februára 2017 sa na našej škole konala beseda na tému „Kriminalita mládeže“, ktorej sa zúčastnili žiaci ôsmeho ročníka. O téme prednášal príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Pavlovciach na Uhom. Hlavným cieľom bolo oboznámiť žiakov s kriminalitou mládeže, so šikanovaním a bojom proti šikanovaniu. Osobitne sa venoval kyberšikane, čiže šikanovaniu pomocou sociálnych sietí prostredníctvom internetu. Načrtol aj drogovú tematiku a nežiaduce účinky súvisiace s užívaním omamných látok. Tu spomínal aj fajčenie, poškodenie cudzieho majetku a trestné konania vyplývajúce z týchto činov. Po prednáške nasledovala diskusia, v ktorej žiaci mali možnosť spýtať sa príslušníka PZ SR na všetky oblasti týkajúce sa tejto témy.

 • Dňa 17. februára  2017 sa žiaci premenili na princezné, šašov, kovbojov či rôzne iné rozprávkové bytosti. Spoločne si zašantili  na karnevale masiek. Mali pripravené rôzne hry a aktivity. Všetci sa zabavili, zasúťažili a v závere boli odmenení peknými cenami.

 • Dňa 14.2.2017 sa v telocvični našej školy uskutočnilo školské kolo Gymnastického štvorboja, ktorého sa zúčastnili žiaci a žiačky našej školy. Súťažiaci sa predviedli v týchto disciplínach: akrobacia, preskok, hrazda, dievčatá lavička, chlapci šplh a člnkový beh. Umiestnenie dievčat v kategórii A: 1. D. Mihaliková, 2. V. Kešeľová, 3. S. Adamová, 4. L. Tóthová, 5. I. Popiková, v kategórii B: 1. J. Bérešová, 2. S. Arvayová, 3. L. Spišáková, 4. P. Mašlejová, 5. K. Hrešová, v kategórii C: 1. S. Mašlejová, 2. S. Pihiličová.  Umiestnenie chlapcov v kategórii A: 1. E. Popovič, 2. L. Mihalik, 3. S. Kička, 4. O. Imrich, v kategórii B: 1. D. Mašlej, 2. J. Varga, 3. M. Popovič, 4. M. Spišák, 5. K. Filip. Víťazom srdečne blahoželáme !

 • Vážení rodičia.

  Aj v tomto roku 2017 môžete venovať 2% zo svojej zaplatenej dane nášmu občianskemu združeniu Rodičia a priatelia ZŠ Pavlovce nad Uhom. V marci vám poskytneme tlačivo na poukázanie 2% z dane a ďalšie informácie. Tlačivo a informácie nájdete aj na našej internetovej stránke www.zspavlovceuh.sk.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
  Školská 3
  Pavlovce nad Uhom
  072 14
  www.zspavlovceuh.sk
 • tel: +42156 64 94 212

Fotogaléria