• Beseda s včelárom

     • Dňa 19.9.2018 sa uskutočnila beseda s včelárom pre žiakov 6. ročníka. Žiaci sa dozvedeli veľa informácií o živote včely, ale aj práci včelára. Mali možnosť vidieť prácu včiel naživo vo vzorovom úli. Ochutnali 3 druhy medu, vyrobili si sviečky z medových plastov a vyskúšali si včelársky odev.

     • Cvičenia v prírode a účelové cvičenia

     • Dňa 6.septembra sa uskutočnili CVIČENIA V PRÍRODE (1. – 4. ročník) a praktická časť ÚČELOVÝCH CVIČENÍ (5. – 9. ročník). Činnosť so žiakmi bola zameraná na riešenie mimoriadnych situácií, pohybu a pobytu v prírode, ochrany zdravia, dopravnú výchovu a zdravotnú prípravu.

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019

     • Nový školský rok 2018/2019 sme otvorili  v školskej jedálni našej školy. Pre rodičov prvákov sa týmto výnimočným dňom začali nové radosti a povinnosti na ceste za poznaním. V úvode slávnostného otvorenia školského roka predniesla báseň žiačka 8.A triedy Alexandra Salayová.  K žiakom, pedagógom a rodičom sa prihovorili: Mgr. Petra Šuličová, zástupkyňa riaditeľa školy, riaditeľ školy RNDr. Milan Zolota, PhD., starosta obce Anton Kocela, za Občianske združenie rodičov a priateľov školy Bc. Martina Čisárová a Mgr. Erika Bartošová, zástupkyňa riaditeľa školy. Všetkým žiakom zaželali výborné študijné výsledky a veľa trpezlivosť v nadchádzajúcich desiatich mesiacoch.

    • Čo potrebuje prvák do školy
     • Čo potrebuje prvák do školy

     • Vážení rodičia tohtoročných prvákov!

      Vaše dieťa je začiatočníkom vo veľkej škole, preto bude potrebovať školské pomôcky. Aby ste sa vyhli problémom s ich zabezpečovaním, prinášame vám nasledujúci zoznam:

      Zošity: č. 513 – 5 ks, č. 511 – 3 ks, č. 512 – 5 ks, č. 510 – 5 ks, č. 624 – 1 ks  ( slovníček), veľký hrubý čistý zošit – 2 ks

      Písacie potreby: ceruza č. 2 – 2 ks, farbičky, strúhadlo, guma, atramentové pero (až neskôr), pravítko

      Výtvarná výchova: výkresy: A3 – 20 ks, A4 – 20 ks, vodové farby, plastelína, voskovky, lepidlo na papier, farebný papier – 1 sada, štetce 2 ks – tenší, hrubší, nožnice so zaobleným koncom, nádoba na vodu (nie malé mištičky), plášť alebo stará košeľa ( tričko )

      TO VŠETKO V PEVNEJ KRABICI S MENOVKOU !!!

      Telesná výchova: tepláky a mikina, tričko s krátkym rukávom, ponožky, tenisky (botasky) s bielou podrážkou: TO VŠETKO VO VRECÚŠKU OZNAČENÉ MENOM

      Hygienické potreby:  uterák, pohár, mydlo, toaletný papier, hygienické vreckovky

      Prezúvky: pevná obuv

     • Slávnostné ukončenie školského roka 2017/2018

     • 29. júna 2018 sme sa všetci stretli v jedálni našej školy, kde sme slávnostne ukončili školský rok. Po básni, ktorú predniesla žiačka Paula Sijartová, príhovore riaditeľa školy RNDr. Milana Zolotu, PhD.,  starostu obce Antona Kocelu a zástupkyne Občianskeho združenia Bc. Martiny Čisárovej, riaditeľ školy odovzdal vecné ceny žiakom, ktorí dosiahli výborný prospech a úspešne reprezentovali školu.

     • Rozlúčková slávnosť žiakov 9.ročníka

     • Dňa 28.júna 2018 sa uskutočnila už tradičná Rozlúčková slávnosť žiakov deviateho ročníka. V jedálni našej školy sa stretli nielen sviatočne oblečení žiaci, ale aj učitelia, rodičia žiakov, kamaráti a nepedagogickí zamestnanci školy. Žiaci sa so školou rozlúčili krátkym programom, ktorým sa poďakovali za všetko, čo im škola dala. Všetci mali zmiešané pocity. Radosť z toho, že ich čaká niečo nové a smútok, že sa skončilo jedno z ich najkrajších období života – detstvo.

     • Prijatie najlepších žiakov starostom obce Antonom Kocelom

     • Dňa 27.6.2018 prijal starosta obce Anton Kocela v obradnej sieni Obecného úradu v Pavlovciach nad Uhom žiakov našej školy, ktorí v školskom roku 2017/2018 dosiahli výborný prospech alebo reprezentovali našu školu v okresných, krajských a celoslovenských súťažiach. Tohto roku bolo prijatých 39 žiakov, ktorí boli ocenení a zapísaní do obecnej kroniky.

    • Rozlúčka s predškolákmi v MŠ
     • Rozlúčka s predškolákmi v MŠ

     • K poslednému mesiacu školského roka už neodmysliteľne patrí aj rozlúčka s predškolákmi. Ani teraz tomu nebolo inak. Deti si pre rodičov pripravili zaujímavý program. Mnohým sa na tvárach objavili aj slzičky dojatia a smútku, ale stará známa pravda hovorí, že kde sa niečo končí, tam sa niečo nové začína. Úsmevy na tváre sa vrátili pri ohňostroji, krájaní chutnej torty a voľnej zábavy, ktorá potom nasledovala.

    • Olympijský festival detí a mládeže Slovenska
     • Olympijský festival detí a mládeže Slovenska

     • 16. júna 2017 sa v našej škole zišlo 42 nadšených malých športovcov zo 6 ďalších škôl: Bežovce, Palín, Zemplínska Široká, Iňačovce, Vysoká nad Uhom a Záhor. Na úvod bola za zvukov olympijskej hymny vztýčená olympijská vlajka a zapálený olympijský oheň. Žiaci súťažili v člnkovom a vytrvalostnom behu, v skoku do diaľky z miesta a v hode kriketovou loptičkou a basketbalovou loptou. Všetci súťažiaci získali medailu a tí najlepší aj diplom olympijského festivalu detí a mládeže Slovenska. Najviac bodov získala a na 1. mieste sa umiestnila ZŠ s MŠ Palín, na 2. mieste ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom a na 3. mieste ZŠ Iňačovce.

    • Slávnostné ukončenie školského roka 2016/2017
     • Slávnostné ukončenie školského roka 2016/2017

     • 30. júna 2017 sme sa všetci stretli v jedálni našej školy, kde sme slávnostne ukončili školský rok. Po básni, ktorú predniesol žiačka Sarah Popíková, príhovore riaditeľa školy RNDr. Milana Zolotu, starostu obce Antona Kocelu a zástupkyne Občianskeho združenia Bc. Martiny Čisárovej, riaditeľ školy odovzdal vecné ceny žiakom, ktorí dosiahli výborný prospech a úspešne reprezentovali školu. Je potešiteľné, že ocenených žiakov bolo v tomto školskom roku 97. Potom sa všetci žiaci rozbehli zobrať si svoje vysvedčenia a hurá na prázdniny.

     • Návšteva filmového predstavenia - Luis a ufóni

     • V piatok 22. júna 2018 sa žiaci Školského klubu detí zúčastnili akcie „Návšteva filmového predstavenia – Luis a ufóni“. I napriek nepriazni počasia si žiaci výlet užívali. Po návšteve filmového predstavenia si žiaci zakúpili suveníry a poprechádzali sa po pešej zóne v Michalovciach. Prezreli si výstavu určenú pamiatke židovských mužov, žien a detí odvlečených do koncentračných táborov počas 2. sv. vojny. Po návrate z výletu sme spoločne večerali chutnú pizzu, hamburgery a iné dobroty.

     • Morské oko

     • Dňa 11.6.2018 sa uskutočnil v poradí štvrtý ročník turistickej vychádzky pre žiakov športových krúžkov. V tomto roku 86 žiakov a 8 pedagógov navštívilo náučný chodník Morské oko. Po príchode na Morské oko žiaci navštívili poľovnícku chatu, kde mali možnosť na pripravenom ohnisku buď opekať špekáčiky či slaninku alebo si nakúpiť dobroty v otvorenom bufete. Po výdatnom občerstvení žiaci 1. až 4. ročníka spoznávali krásy náučného chodníka Morské oko a žiaci 5. až 9. ročníka sa vydali na turistický pochod k Malému Morskému oku. Počasie nám prialo, nechýbala dobrá nálada a spokojný úsmev. Žiakom sa výlet páčil a už teraz sa tešia na turistickú vychádzku v budúcom školskom roku.

     • Beseda s poľovníkmi

     • Deň 12. jún 2018 bol pre nás, žiakov prvého a druhého ročníka opäť zaujímavý a poučný. Prišli medzi nás pán Ján Pavlovič, Ján Sisák, Slavomír Hudák a Martin Gröninger - poľovníci a niektorí aj zanietení rybári. Najprv nám p. Sisák porozprával veľa o prírode, zvieratkách, ako sa máme správať v lese, čo s nájdeným vtáčikom, či malou srnkou. Priblížil nám „ lesnú etiketu správania“. Taktiež dával rady ako sa správať pri stretnutí s agresívnou zverou, pričom nám vysvetlil dôvod takéhoto správania.. Potom p. Pavlovič vysvetlil, prečo vlastne poľovníci strieľajú zver a doniesol aj konkrétne náboje na rôzne druhy zveri. Popýšil sa trofejou a ozdobeným poľovníckym klobúkom. P. Hudák si priviedol aj poľovného psa, ktorý preukázal poslušnosť a oddanosť svojmu pánovi. Najmladší z poľovníkov M. Gröninger porozprával o dôležitosti psa a o jeho význame pri love. V priebehu 2 vyučovacích hodín bolo zo strany žiakov, najmä chlapcov druhákov, položených neskutočne veľa otázok  Snáď nám vyrastie nová generácia poľovníkov, rybárov a milovníkov prírody.

     • Olympiáda trochu inak

     • Dňa 8.6.2018 sa uskutočnilo v 2.oddelení ŠKD športové popoludnie, kde si žiaci vyskúšali svoju šikovnosť a rýchlosť v zábavných disciplínach - žabie preteky, klokanie skoky, klobúčik hop, sloní futbal, papučový basketbal a veľký pong. Pri súťažiach bolo veľa zábavy a nechýbala ani sladká odmena.

     • Vyhodnotenie plaveckého výcviku

     • 1.skupina

      Chlapci: 1.Marko Cisár, 2. Milan Komárik, 3. Alex Salay

      Dievčatá: 1. Nina Fedorová, 2. Lucia Spišáková, 3. Daniela Lešňanská

      2.skupina

      Chlapci: 1. Patrik Adam, 2. Samuel Varga, 3. Samuel Tancoš

      Dievčatá: 1. Sára Popiková, 2. Alexandra Baláková, 3. Hana Moščáková

      3. skupina

      1.Nikola Tomčiová, 2. Katarína Kukráková, 3. Ivana Nistorová

      Žiaci boli ocenení medailami, sladkosťami, mokrým diplomom  a vecnými cenami (1. miesto 1a2 kategória  plavecké čiapky)

     • Beseda s pracovníčkou Červeného kríža

     • Dňa 5.6.20108 sa na našej škole uskutočnila beseda s pracovníčkou Slovenského Červeného kríža p. Alenou Kniežovou a jej pomocníkmi zo Strednej zdravotníckej školy- Lenkou a Patrikom. Cieľom besedy bolo pripomenúť žiakom ako správne poskytnúť prvú pomoc a postupovať pri ošetrení drobných rezných rán a poranení.

     • Zber papiera

     • Milí žiaci.

      22.apríl je Dňom Zeme. Pri tejto príležitosti vyhlásila Detská organizácia Pionier súťaž v zbere papiera. Súťaž trvá už dlhšiu dobu a priebežné výsledky sú nasledovné:

      1. miesto 4.B-514 kg

      2. miesto: Bajany- 507 kg

      3. miesto: 9.A-332 kg

      4. miesto 3.B-224 kg

      5.miesto: 2.B-222kg

      6. miesto: 5.B-214 kg

      7. miesto 1.B-183 kg

      8. miesto: 8.A-151kg

      9. miesto: 8.B-52kg

      10. miesto 7.B- 48kg

      11. miesto: 6.A- 35kg

      12. miesto: 6.B- 15kg

      13. miesto: 3.A- 12kg

      14. miesto: 2.A-10kg

       

      Ešte stále sú však aj také kolektívy, ktoré sa do súťaže nezapojili. Aj z toho dôvodu je termín zberu predĺžený do 15. júna. Kolektívy, ale aj jednotlivci tak ešte majú možnosť zapojiť sa a zmeniť aktuálne poradie.

     • Rodičovské združenie

     • Vážení rodičia!

      Pozývame Vás na triedne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 7.6.2018 v jednotlivých triedach formou konzultácií od 13.00 do 15.00 hod.

     • Školská športová olympiáda

     • 1. júna 2018 sa uskutočnila na pôde našej školy Školská športová olympiáda. Olympiádu otvoril sľub za rozhodcov i športovcov a príhovor starostu obce Antona Kocelu. Po slávnostnom otvorení začali jednotlivé súťaže. Medzi súťažné kategórie patrili: skok do diaľky, hod plnou loptou a kriketovou loptičkou, štafetový beh. Malé odreniny a iné boliestky boli ošetrené v kútiku prvej pomoci. V školskej telocvični prebiehal volejbalový turnaj, ktorý si zahrali starší žiaci, prehadzovaná a  vybíjaná, v ktorej si zmerali sily mladší žiaci. Po ukončení športových disciplín bol slávnostný ceremoniál odovzdávania medailí najlepším športovcom. Video

     • Poľnohospodárske družstvo Gama- exkurzia žiakov 1. a 2. ročníka

     • Dňa 24.5.2018 sa 38 žiakov 1. a 2. ročníka, zúčastnilo exkurzie na PD GAMA v Pavlovciach nad Uhom. Počas presunu po uliciach Školská, Hlavná a Družstevná žiaci pozorovali dopravné značky, účastníkov cestnej premávky a dodržiavali pravidlá bezpečného pohybu po cestnej komunikácii. Po príchode na PD sa žiaci oboznámili s históriou i súčasnými aktivitami družstva. Najväčšiu pozornosť žiakov si získala živočíšna výroba. Tu mali žiaci možnosť vidieť malé teliatka- ešte prikrmované mliekom a suchou stravou, jalovice, kravy, býkov a moderne vybavenú dojáreň. Pozornosti žiakov neunikli ani prívesy a rôzne pluhy, nákladné autá a kombajny. Exkurzia bola poučná, žiaci si odniesli veľa zážitkov aj pekné darčeky, za ktoré ĎAKUJEME.

 • Počítadlo návštev

  Počet návštev: 6401227