• 2% z dane

    • Podporte nás 2 % z dane

     Dovoľujeme si Vás osloviť aj v roku 2018, so žiadosťou o poukázanie 2% z dane pre Občianske združenie Rodičia a priatelia ZŠ Pavlovce nad Uhom,  v súvislosti so zákonom č. 595/2003 Z.z. o daniach z príjmov, ktorý umožňuje fyzickým i právnickým osobám rozhodnúť sa a poukázať 2% zo zaplatenej dane na verejnoprospešné účely.

     Takto získanými finančnými prostriedkami, môžeme našim deťom zabezpečiť v spolupráci so školou, aktivity na skvalitnenie vzdelávacieho procesu, ako aj plnohodnotné trávenie voľného času a podporu realizácie projektov, v súlade so stanovami OZ

     2 % - ako nás môžete podporiť?

     Zamestnanci: do 30. 4. 2018 zaslaním tlačiva  spolu s tlačivom Potvrdenie o zaplatení dane na príslušný daňový úrad podľa bydliska

     Fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie, vyplnia príslušnú kolónku v daňovom priznaní a doručia ho na daňový úrad do 31. 3. 2018.

     Tlačivo na rok 2017 (tu si stiahnite tlačivo na darovanie 2% dane za uplynulý rok 2017)

     Všetky potrebné informácie a tlačivá nájdete na www.rozhodni.sk

     Za Vašu ochotu, prípadné návrhy a pripomienky Vám vopred ďakujeme

      

     Kontakt:
     Občianske združenie Rodičia a priatelia ZŠ Pavlovce nad Uhom
     Školská 3
     072 14 Pavlovce nad Uhom
     IČO:  42240051
     Číslo účtu:  0484333177/0900

      

 • Počítadlo návštev

  Počet návštev: 7054148