• Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019

      20. 8. 2018

      Vážení rodičia, milí žiaci.

      Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Pavlovciach nad Uhom Vám oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 sa uskutoční v pondelok 3. septembra 2018 o 8.30 v budove základnej školy.

     • Slávnostné ukončenie školského roka 2017/2018

      30. 6. 2018

      29. júna 2018 sme sa všetci stretli v jedálni našej školy, kde sme slávnostne ukončili školský rok. Po básni, ktorú predniesla žiačka Paula Sijartová, príhovore riaditeľa školy RNDr. Milana Zolotu, PhD., starostu obce Antona Kocelu a zástupkyne Občianskeho združenia Bc. Martiny Čisárovej, riaditeľ školy odovzdal vecné ceny žiakom, ktorí dosiahli výborný prospech a úspešne reprezentovali školu.

     • Rozlúčková slávnosť žiakov 9.ročníka

      30. 6. 2018

      Dňa 28.júna 2018 sa uskutočnila už tradičná Rozlúčková slávnosť žiakov deviateho ročníka. V jedálni našej školy sa stretli nielen sviatočne oblečení žiaci, ale aj učitelia, rodičia žiakov, kamaráti a nepedagogickí zamestnanci školy. Žiaci sa so školou rozlúčili krátkym programom, ktorým sa poďakovali za všetko, čo im škola dala. Všetci mali zmiešané pocity. Radosť z toho, že ich čaká niečo nové a smútok, že sa skončilo jedno z ich najkrajších období života – detstvo.

     • Prijatie najlepších žiakov starostom obce Antonom Kocelom

      30. 6. 2018

      Dňa 27.6.2018 prijal starosta obce Anton Kocela v obradnej sieni Obecného úradu v Pavlovciach nad Uhom žiakov našej školy, ktorí v školskom roku 2017/2018 dosiahli výborný prospech alebo reprezentovali našu školu v okresných, krajských a celoslovenských súťažiach. Tohto roku bolo prijatých 39 žiakov, ktorí boli ocenení a zapísaní do obecnej kroniky.

     • Návšteva filmového predstavenia - Luis a ufóni

      30. 6. 2018

      V piatok 22. júna 2018 sa žiaci Školského klubu detí zúčastnili akcie „Návšteva filmového predstavenia – Luis a ufóni“. I napriek nepriazni počasia si žiaci výlet užívali. Po návšteve filmového predstavenia si žiaci zakúpili suveníry a poprechádzali sa po pešej zóne v Michalovciach. Prezreli si výstavu určenú pamiatke židovských mužov, žien a detí odvlečených do koncentračných táborov počas 2. sv. vojny. Po návrate z výletu sme spoločne večerali chutnú pizzu, hamburgery a iné dobroty.

     • Morské oko

      25. 6. 2018

      Dňa 11.6.2018 sa uskutočnil v poradí štvrtý ročník turistickej vychádzky pre žiakov športových krúžkov. V tomto roku 86 žiakov a 8 pedagógov navštívilo náučný chodník Morské oko. Po príchode na Morské oko žiaci navštívili poľovnícku chatu, kde mali možnosť na pripravenom ohnisku buď opekať špekáčiky či slaninku alebo si nakúpiť dobroty v otvorenom bufete. Po výdatnom občerstvení žiaci 1. až 4. ročníka spoznávali krásy náučného chodníka Morské oko a žiaci 5. až 9. ročníka sa vydali na turistický pochod k Malému Morskému oku. Počasie nám prialo, nechýbala dobrá nálada a spokojný úsmev. Žiakom sa výlet páčil a už teraz sa tešia na turistickú vychádzku v budúcom školskom roku.

  • Počet návštev: 5979718
  • Fotogaléria

   • Slávnostné ukončenie školského roka 2017/2018
   • Rozlúčková slávnosť žiakov 9.ročníka
   • Prijatie najlepších žiakov starostom obce Antonom Kocelom
   • Návšteva filmového predstavenia - Luis a ufóni
   • Morské oko
   • Beseda s poľovníkmi
   • Olympiáda trochu inak
   • Triedy v školskom roku 2017/2018
   • Vyhodnotenie plaveckého výcviku
  • Kontakty

    • Meno školy
    • Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
    • Email školy
    • zspavlovceuh@zspavlovceuh.sk
    • Email na správcu obsahu
    • Erika.Zolotova@zspavlovceuh.sk
    • Email na webmastera
    • webmaster@zspavlovceuh.sk
    • Telefón
    • tel: +421 56 649 42 12
    • Adresa školy
    • Školská 3
     Pavlovce nad Uhom
     072 14
     www.zspavlovceuh.sk
    • IČO
    • 35543825
    • DIČ
    • 2021672015
    • Informácie
    • info@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12
    • Podateľňa
    • podatelna@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12
    • Sťažnosti
    • staznosti@zspavlovceuh.sk
     +421 56 290 80 33
     +421 56 649 42 12 klapka 203
     +421 948 033 093
    • Riaditeľ školy
    • RNDr. Milan Zolota, PhD.
     riaditel@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12 kl.205
     +421 948 033 221
    • Zástupca pre predprimárne vzdelávanie
    • Jana Gregušová
     Jana.Gregusova@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 43 36
     +421 56/649 42 12 kl.200
     +421 56/649 42 12 kl.201
     +421 948 158 553
    • Zástupca pre primárne vzdelávanie
    • Mgr. Erika Bartošová
     Erika.Bartosova@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12 kl. 206
     +421 948 520 413
    • Zástupca pre nižšie stredné vzdelávanie
    • Mgr. Petra Šuličová
     Petra.Sulicova@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12 kl. 207
     +421 984 520 417
    • Výchovná poradkyňa
    • vychovne.poradenstvo@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12 klapka 208
    • Kariérová poradkyňa
    • PhDr. Martina Horňáková
     karierove.poradenstvo@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12 klapka 208
    • Ekonóm
    • Ing. Lukáš Jenčo
     ekonom@zspavlovceuh.sk
     +421 56/290 80 33
     +421 56/649 42 12 klapka 203
     +421 948 033 093
    • PAM
    • Jana Javorová
     pam@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12 kl. 204
     +421 948 864 090
    • Školská jedáleň
    • Jozef Krupa
     skolska.jedalen@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12 kl. 202
     +421 948 115 430
    • Školská knižnica
    • skolska.kniznica@zspavlovceuh.sk

 • Počítadlo návštev

  Počet návštev: 5979720