• PORIADKY

    • 19.01.2018 07:47
    • Školský poriadok, pracovný poriadok, organizačný poriadok, organizačné poriadky odborných učební.
    • viac
    • PLÁNY

    • 19.01.2018 07:42
    • Plán práce školy, plány metodických združení, predmetových komisiií, harmonogram úloh koordinátorov, plán kontinuálneho vzdelávania, plán vnútroškolskej kontroly, TVVP.
    • viac
    • SPRÁVY

    • 19.01.2018 07:46
    • Záverečná správa vo formáte PDF, hodnotiace správa metodických orgánov a koordinátorov projektov, správa o výsledkoch školskej inšpekcie
      
    • viac
 • Počítadlo návštev

  Počet návštev: 5618028