• 23. - 29. apríl

  Trieda:
  Typ:
  • Pon23. 04.
  • I.-IV. 1. ročník
   ·
   domáca úloha
   Prvouka
   :
   Zopakovať si poznatky o rastlinách.
  • I.-IV. 1. ročník
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Šlabikár strana 43 - čítanie písmena ň
  • I.-IV. 2. ročník
   ·
   domáca úloha
   Prvouka
   :
   Porozprávať o privolaní prvej pomoci. a záchrannej zdravotnej služby.
  • I.-IV. 2. ročník
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Prečítať si ďalšiu časť ukážky Medovníková chalúpka strana 72.
  • I.-IV. 3. ročník
   ·
   domáca úloha
   Prírodoveda
   :
   Porozprávať o teplote človeka ...
  • I.-IV. 3. ročník
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Prečítať si tretiu časť ukážky O vodníkovi na strane 95.
  • I.-IV. 4. ročník
   ·
   domáca úloha
   Prírodoveda
   :
   Vedieť porozprávať o starostlivosti o dieťa.
  • I.-IV. 4. ročník
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Prečítať si na strane 93 - 94 prvú a druhú časť ukážky.
  • I.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Pracovný zošit 60/1
  • I.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Písanka 13/3 riadky
  • II.B
   ·
   domáca úloha
   Informatika
   :
   Práca s webovou stránkou Bezpečnosť a riziká
  • II.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   29/lienková úloha
  • II.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Krátke literárne útvary ľudovej slovesnosti. Milan Rúfus O uspávanke
  • II.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   napísať svoju adresu
  • III.A
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Vyjadriť čo mám/ nemám rád
  • III.B
   ·
   domáca úloha
   Informatika
   :
   Základy algoritmického myslenia
  • III.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   SJ str. 73- naučiť sa poučku o podstatných menách, zopakovať diktát
  • III.B
   ·
   domáca úloha
   Vlastiveda
   :
   Porozprávať o zmenách v prírode na jar
  • IV.A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Dokončenie PL.
  • IV.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   učebnica str 79 cv.3
  • IV.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   PZ str. 52
  • V.A
   ·
   domáca úloha
   Geografia
   :
   Ochrana prírody, poznámky
  • V.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Prídavné mená - diktát
  • V.A, V.B ANJ 1
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Dopísať kladné a záporné vety z pracovného listu
  • V.B
   ·
   domáca úloha
   Geografia
   :
   Zopakovať typy krajín na Zemi
  • V.B Celá trieda
   ·
   Písomka
   Geografia
   :
   Typy krajín
  • VI.A
   ·
   domáca úloha
   Informatika
   :
   Hľadanie, opravovanie chýb
  • VI.A SRW
   ·
   domáca úloha
   Šport
   :
   Basketbal
  • VI.B
   ·
   domáca úloha
   Informatika
   :
   Hľadanie, opravovanie chýb
  • VII.A
   ·
   domáca úloha
   Geografia
   :
   Švédsko str. 81 - 82
  • VII.A
   ·
   domáca úloha
   Informatika
   :
   Digitálne technológie v spoločnosti
  • VII.A, VII.B Chlapci
   ·
   domáca úloha
   Telesná a športová výchova
   :
   Testovanie pohybovej zdatnosti
  • VII.B
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Predprítomný čas
  • VIII.A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Kruh,kružnica
  • VIII.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   2. kontrolná slohová práca
  • VIII.A, VIII.B ANJ 1
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Upevňovanie učiva - trpný rod
  • VIII.B
   ·
   domáca úloha
   Geografia
   :
   Grécko str. 95 - 97
  • VIII.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   2. kontrolná slohová práca
  • Uto24. 04.
  • I.-IV. 1. ročník
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Zopakovať si slovnú zásobu o rodine.
  • I.-IV. 1. ročník
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   V malom zošite predpísané príklady.
  • I.-IV. 1. ročník
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Zošit písanka strana 5
  • I.-IV. 2. ročník
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Zopakovať si slovnú zásobu hračky a školské pomôcky.
  • I.-IV. 2. ročník
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Učebnica na strane 37 / cvičenie 21
  • I.-IV. 2. ročník
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Učebnica strana 96 / cvičenie 12 - dokončiť.
  • I.-IV. 3. ročník
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   PZ strana 46 / cvičenie 1
  • I.-IV. 3. ročník
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Učebnica strana 83 / cvičenie15
  • I.-IV. 4. ročník
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Učebnica strana 54 / cvičenie 71 - dokončiť.
  • I.-IV. 4. ročník
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Učebnica strana 113/ cvičenie 2 - dokončiť.
  • I.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Pracovný zošit 61/5,6, vajíčková úloha
  • I.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Šlabikár 50/ čítať, písanka 15/3 riadky
  • II.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   37/2
  • II.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   83/2
  • II.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Nadpis. Hana Zelinová Dobrú chuť
  • III.A
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Informovať sa o zvieratách v ZOO, jedlách, nápojoch a vyjadriť čo mám/ nemám rád
  • III.B
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   naučiť sa nové písmená abecedy z uč. na str. 83
  • III.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   uč.Sj str.76/7, čítanka str. 97-98 prečítať článok a porozprávať obsah vlastnými slovami
  • IV.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Dokončenie PL. cv.3
  • IV.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Čítanie textu str.79
  • IX.A Chlapci
   ·
   domáca úloha
   Telesná a športová výchova
   :
   Kruhový tréning
  • IX.A Dievčatá
   ·
   domáca úloha
   Telesná a športová výchova
   :
   Kruhový tréning
  • V.A
   ·
   domáca úloha
   Informatika
   :
   Práca s grafikou
  • V.A, V.B Chlapci
   ·
   domáca úloha
   Biológia
   :
   Okopaniny
  • V.A, V.B Dievčatá
   ·
   domáca úloha
   Biológia
   :
   Okopaniny
  • V.A, V.B Dievčatá
   ·
   domáca úloha
   Telesná a športová výchova
   :
   Vybíjaná
  • V.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Os súmernosti útvaru
  • V.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Vymysli k erbu obce zaujímavú povesť
  • V.B, V.A Chlapci
   ·
   domáca úloha
   Telesná a športová výchova
   :
   Futbal
  • VI.A
   ·
   domáca úloha
   Geografia
   :
   Hospodárstvo Ázie str. 72 - 73
  • VI.A, VI.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Prečítať príbeh Kočovníci severu str.113-116, pracovať s úlohami /modré políčko- str.117/. Vo štvrtok kontrola práce s textom.
  • VI.A, VI.B ANJ 1
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   as...as, vedieť používať gramatický jav, zopakovať stupňovanie prídavných mien
  • VI.A, VI.B ANJ 2
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Precvičiť stupňovanie prídavných mien podľa poznámok v zošite. Tvoriť krátke vety s prídavnými menami a výrazom as /ako/ - He´s tall as his dad.
  • VII.B
   ·
   domáca úloha
   Informatika
   :
   Jazyk na zápis riešenia
  • VIII.A
   ·
   domáca úloha
   Dejepis
   :
   Rakúsko- uhorské vyrovnanie
  • VIII.A
   ·
   domáca úloha
   Ruský jazyk
   :
   Genitív podstatných mien s predložkami str.46 - 47, cv.4 písomne
  • VIII.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Tetiva kružnice
  • VIII.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Vzájomná poloha priamky a kružnice
  • VIII.B
   ·
   domáca úloha
   Ruský jazyk
   :
   Genitív podstatných mien s predložkami str.46 - 47, cv.4 písomne
  • VIII.B
   ·
   domáca úloha
   Svet práce
   :
   Pestovanie, ošetrovanie
  • VIII.B, VIII.A LDC
   ·
   domáca úloha
   Literárno-dramatická činnosť
   :
   Základné formy dramatizácie
  • Str25. 04.
  • I.-IV. 3. ročník
   ·
   domáca úloha
   Vlastiveda
   :
   Nakresliť do zošita jednoduchú mapu obce.
  • II.B
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Jednoduché otázky a odpovede typu: Čo je to?
  • II.B
   ·
   domáca úloha
   Prvouka
   :
   Včelia rodina: matka, trúd, robotnica
  • II.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   83/8
  • II.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Strofa. Ján Navrátil Mamičkino poď - opísať 2 strofy a farebne vyznačiť spoluhlásky
  • II.B
   ·
   domáca úloha
   Výtvarná výchova
   :
   Hračky rôzneho druhu, chlapčenské a dievčenské hračky
  • III.A
   ·
   domáca úloha
   Vlastiveda
   :
   Jarné práce a aké plodiny pestujeme v záhrade
  • III.B
   ·
   domáca úloha
   Pracovné vyučovanie
   :
   doniesť výkres a ceruzku
  • III.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   SJ naučiť sa poučku o všeobecných a vlastných podstatných menách, čítanka- str.100- čítať text
  • IV.A
   ·
   domáca úloha
   Vlastiveda
   :
   Prečítať si poznámky zo zošita
  • IV.B
   ·
   domáca úloha
   Informatická výchova
   :
   Riešenie úloh v počítačovom prostredí.
  • IV.B
   ·
   domáca úloha
   Prírodoveda
   :
   Vylučovania sústava
  • IV.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   uč. str. 109/cv. 4
  • IX.A
   ·
   domáca úloha
   Ruský jazyk
   :
   Zopakovať slovíčka, genitív v zápore, výrazy na vyjadrenie vzdialenosti, číslovky.
  • IX.A Celá trieda
   ·
   Písomka
   Ruský jazyk
   :
   В гостях в деревне
  • IX.A KAJ
   ·
   domáca úloha
   Konverzácia v anglickom jazyku
   :
   Pracovné činnosti a profesie – písanie žiadosti o prijatie dozamestnania
  • IX.A TBR
   ·
   domáca úloha
   Tvorba životného prostredia
   :
   Pestovanie vonkajších okrasných rastlín
  • V.A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Narysovať 3 úsečky a zostrojiť ich os
  • V.A, V.B ANJ 3
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Zopakovať TC
  • V.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Obraz úsečky v osovej súmernosti
  • VI.A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Zostrojiť trojuholník podľa vety sss
  • VI.B
   ·
   domáca úloha
   Dejepis
   :
   Rozmach Rímskej ríše - púnske vojny
  • VI.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Zostrojte trojuholník ABC, keď sú dané dĺžky jeho strán : a= 6cm, =8cm, c=9cm .
  • VI.B TBR
   ·
   domáca úloha
   Tvorba životného prostredia
   :
   Siatie strukovej zeleniny-fazuľa
  • VII.A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Narysujte voľný rovnobežný priemet kvádra MNORM´ N´ O´ R´ , ktorého stena MNN´ M´ je rovnobežná s nákresňou a platí /MN/= 8cm ,/ NO/=5 cm, / RR´/= 13cm
  • VII.A RUJ
   ·
   domáca úloha
   Ruský jazyk
   :
   Čítať В универмаге - str. 28 - 29
  • VII.A, VII.B Chlapci
   ·
   domáca úloha
   Biológia
   :
   Ženské pohlavné orgány
  • VII.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Sieť Kocky
  • VII.B, VII.A Dievčatá
   ·
   domáca úloha
   Telesná a športová výchova
   :
   Ringo
  • VIII.A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Tetiva kružnice
  • VIII.A
   ·
   domáca úloha
   Svet práce
   :
   ošetrovanie okrasných rastlínä
  • VIII.A, VIII.B Chlapci
   ·
   domáca úloha
   Telesná a športová výchova
   :
   Futbal
  • VIII.A, VIII.B Dievčatá
   ·
   domáca úloha
   Telesná a športová výchova
   :
   Hádzana
  • Štv26. 04.
  • II.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   PZ str. 30 dokončiť
  • III.A
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Izba-informovať sa o objektoch
  • III.B
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Zopakovať zvieratá v ZOO, čítať text z uč. na str.84
  • IV.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   učebnica str.79 cv.6
  • IV.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   čítanie textu
  • IX.A SRW
   ·
   domáca úloha
   Šport
   :
   Volejbal
  • VI.A, VI.B Chlapci
   ·
   domáca úloha
   Telesná a športová výchova
   :
   Skok do diaľky
  • VI.A, VI.B Dievčatá
   ·
   domáca úloha
   Telesná a športová výchova
   :
   Skok do diaľky
  • VII.B
   ·
   domáca úloha
   Geografia
   :
   Švédsko str. 81 - 82
  • VIII.A
   ·
   domáca úloha
   Geografia
   :
   Grécko str. 95 - 96
  • Pia27. 04.
  • IX.A Chlapci
   ·
   domáca úloha
   Telesná a športová výchova
   :
   Kruhový tréning
  • IX.A Dievčatá
   ·
   domáca úloha
   Telesná a športová výchova
   :
   Kruhový tréning
  • V.A, V.B Chlapci
   ·
   domáca úloha
   Biológia
   :
   Test
  • V.A, V.B Dievčatá
   ·
   domáca úloha
   Biológia
   :
   Test
  • V.A, V.B Dievčatá
   ·
   domáca úloha
   Telesná a športová výchova
   :
   Vybíjaná
  • V.B, V.A Chlapci
   ·
   domáca úloha
   Telesná a športová výchova
   :
   Futbal
  • VI.B
   ·
   domáca úloha
   Geografia
   :
   Juhozápadná Ázia str. 76 - 79
  • VI.B SRW
   ·
   domáca úloha
   Šport
   :
   Futbal
  • VII.B
   ·
   domáca úloha
   Tvorba životného prostredia
   :
   Príprava pôdy na jarnú výsadbu zeleniny
  • VIII.A
   ·
   domáca úloha
   Ruský jazyk
   :
   Čítať krátku poviedku Галка str. 50, zopakovať genitív podstatných mien
  • VIII.B
   ·
   domáca úloha
   Ruský jazyk
   :
   Čítať krátku poviedku Галка str. 50, zopakovať genitív podstatných mien
 • Počítadlo návštev

  Počet návštev: 5450334