• 10. - 16. december

  Trieda:
  Typ:
  • Pon10. 12.
  • II.B
   ·
   domáca úloha
   Telesná a športová výchova
   :
   Skok do diaľky znožmo z miesta
  • IV.A
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Zopakovať si časti olečenia všeobecné, v lete, v zime ...
  • IV.A
   ·
   domáca úloha
   Informatika
   :
   Práca s webovou stránkou
  • IX.A, IX.B Chlapci
   ·
   domáca úloha
   Ruský jazyk
   :
   Čítať dialógy str. 86 - 97, naučiť slovíčka
  • IX.A, IX.B Dievčatá
   ·
   domáca úloha
   Ruský jazyk
   :
   Čítať dialógy str. 86 - 97, naučiť slovíčka
  • IX.A, IX.B Dievčatá
   ·
   domáca úloha
   Telesná a športová výchova
   :
   Kontrolné cvičenia: hra, podanie zhora
  • IX.B
   ·
   domáca úloha
   Občianska náuka
   :
   Základné ekonomické otázky
  • V.A, V.B Chlapci
   ·
   domáca úloha
   Biológia
   :
   Spoločenstvo lesa. Všežravé cicavce
  • V.A, V.B Dievčatá
   ·
   domáca úloha
   Biológia
   :
   Spoločenstvo lesa. Všežravé cicavce
  • V.A, V.B Dievčatá
   ·
   domáca úloha
   Telesná a športová výchova
   :
   Akrobacia: gymnastická zostva
  • VI.A
   ·
   domáca úloha
   Dejepis
   :
   Staroveké Grécko
  • VI.A, VI.B Chlapci
   ·
   domáca úloha
   Fyzika
   :
   Meranie hmotnosti kvapalín
  • VI.A, VI.B Dievčatá
   ·
   domáca úloha
   Fyzika
   :
   Meranie hmotnosti kvapalín
  • VI.A, VI.B Dievčatá
   ·
   domáca úloha
   Telesná a športová výchova
   :
   Hádzaná: obsadzovanie
  • VI.A, VI.B TBR
   ·
   domáca úloha
   Tvorba životného prostredia
   :
   Osivo
  • VI.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Násobenie desatinného čísla desatinným číslom
  • VII.A
   ·
   domáca úloha
   Chémia
   :
   Projekt voda alebo vzduch
  • VII.A
   ·
   domáca úloha
   Informatika
   :
   Práca s tabuľkami
  • VII.A, VII.B RUJ
   ·
   domáca úloha
   Ruský jazyk
   :
   Písmená D - Д д, P - П п, čítať str.13, prepísať cv.1/ str.14 písaný text
  • VII.B
   ·
   domáca úloha
   Chémia
   :
   Projekt voda alebo vzduch
  • VII.B
   ·
   domáca úloha
   Informatika
   :
   Práca s tabuľkami
  • VII.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Podstatné mená
  • VII.B TBR
   ·
   domáca úloha
   Tvorba životného prostredia
   :
   kapustová zelenina
  • VIII.A
   ·
   domáca úloha
   Hudobná výchova
   :
   Pohybom reagovať na hudbu
  • VIII.B
   ·
   domáca úloha
   Hudobná výchova
   :
   Pohybom reagovať na hudbu
  • Uto11. 12.
  • II.A
   ·
   domáca úloha
   Telesná a športová výchova
   :
   Skok do diaľky znožmo z miesta
  • IX.A
   ·
   domáca úloha
   Biológia
   :
   Vylučovanie živočíchov
  • IX.B
   ·
   domáca úloha
   Biológia
   :
   Vylučovanie živočíchov
  • V.A
   ·
   domáca úloha
   Informatika
   :
   Bezpečnosť a riziká
  • V.B
   ·
   domáca úloha
   Informatika
   :
   Bezpečnosť a riziká
  • VI.A
   ·
   domáca úloha
   Environmentálna výchova
   :
   Ozónová diera, kyslé dažde, skleníkový efekt
  • VI.A, VI.B ETV
   ·
   domáca úloha
   Etická výchova
   :
   asertívne techniky
  • VI.A, VI.B MCC
   ·
   domáca úloha
   Matematické cvičenia
   :
   Spoločný násobok a spoočný deliteľ
  • VI.A, VI.B SRW
   ·
   domáca úloha
   Šport
   :
   Futbal: príhravka
  • VI.B
   ·
   domáca úloha
   Environmentálna výchova
   :
   Ozónová diera, kyslé dažde, skleníkový efekt
  • VI.B
   ·
   domáca úloha
   Informatika
   :
   Orientovať sa v jednoduchej štruktúre
  • VII.A
   ·
   domáca úloha
   Technika
   :
   str. 70, 71, nakresliť druhy ručných píl
  • VII.B
   ·
   domáca úloha
   Technika
   :
   str. 70, 71, nakresliť druhy ručných píl
  • VIII.A
   ·
   domáca úloha
   Dejepis
   :
   Opakovanie tematického celku
  • VIII.A
   ·
   domáca úloha
   Občianska náuka
   :
   Právo uč. str. 28-30
  • VIII.B
   ·
   domáca úloha
   Dejepis
   :
   Opakovanie tematického celku
  • VIII.B
   ·
   domáca úloha
   Občianska náuka
   :
   Právo: uč str. 28-30
  • Str12. 12.
  • III.A
   ·
   domáca úloha
   Prírodoveda
   :
   Vedieť povedať rozdiel medzi objemom a hmotnosťou.
  • IV.B
   ·
   domáca úloha
   Informatika
   :
   Tvorba tabuliek
  • IX.A
   ·
   domáca úloha
   Geografia
   :
   Ochrana prírody. Kalamity a prírodné hrozby str. 14 - 15
  • IX.A
   ·
   domáca úloha
   Informatika
   :
   Základné rozloženie webu
  • IX.A, IX.B CSL
   ·
   domáca úloha
   Cvičenia zo slov. jazyka a literatúry
   :
   Základné a rozvíjacie vetné členy
  • IX.A, IX.B SRW
   ·
   domáca úloha
   Šport
   :
   Basketbal: zápas
  • IX.B
   ·
   domáca úloha
   Geografia
   :
   Ochrana prírody. Kalamity a prírodné hrozby str. 14 - 15
  • IX.B
   ·
   domáca úloha
   Informatika
   :
   Základné rozloženie webu
  • V.A, V.B ETV
   ·
   domáca úloha
   Etická výchova
   :
   Zhodnotiť svoje silné a slabé stránky
  • VI.A
   ·
   domáca úloha
   Biológia
   :
   TEST
  • VI.B
   ·
   domáca úloha
   Biológia
   :
   TEST
  • VII.A
   ·
   domáca úloha
   Hudobná výchova
   :
   Hlasom realizovať rytmické a melodické modely
  • VII.B
   ·
   domáca úloha
   Hudobná výchova
   :
   Hudby 20. storočia
  • VII.B
   ·
   domáca úloha
   Občianska náuka
   :
   učebnica str. 27
  • VIII.A
   ·
   domáca úloha
   Biológia
   :
   Dráždivosť, citlivosť a pohyb rastlín a živočíchov
  • VIII.B
   ·
   domáca úloha
   Biológia
   :
   Dráždivosť, citlivosť a pohyb rastlín a živočíchov
  • VIII.B
   ·
   domáca úloha
   Geografia
   :
   Historické udalosti na Slovensku, vznik Slovenska str. 16 - 17
  • Štv13. 12.
  • III.A
   ·
   domáca úloha
   Vlastiveda
   :
   Vymenovať znaky zimy.
  • IX.A, IX.B ETV
   ·
   domáca úloha
   Etická výchova
   :
   intimita
  • IX.B
   ·
   domáca úloha
   Fyzika
   :
   Elektrický obvod
  • V.A, V.B DRA
   ·
   domáca úloha
   Dramatická výchova
   :
   Komunikácia: komunikačný obsah
  • V.A, V.B KAJ
   ·
   domáca úloha
   Konverzácia v anglickom jazyku
   :
   Opis vecí
  • VI.B
   ·
   domáca úloha
   Hudobná výchova
   :
   Príprava na Vianočnú akadémiu
  • VII.A ETV
   ·
   domáca úloha
   Etická výchova
   :
   Zdôvodniť potrebu zodpovednej slobody
  • VII.A, VII.B KAJ
   ·
   domáca úloha
   Konverzácia v anglickom jazyku
   :
   Minulý jednoduchý čas
  • VII.B ETV
   ·
   domáca úloha
   Etická výchova
   :
   sloboda, zodpovednosť
  • VIII.A
   ·
   domáca úloha
   Informatika
   :
   Vytvárať podmienky pre vetvenie výpočtu
  • VIII.A ETV
   ·
   domáca úloha
   Etická výchova
   :
   Rozlíšiť medzi etickým a neetickým konaním človeka
  • VIII.B
   ·
   domáca úloha
   Informatika
   :
   Vytvárať podmienky pre vetvenie výpočtu
  • Pia14. 12.
  • zatiaľ žiadne údaje
 • Počítadlo návštev

  Počet návštev: 7427704