• 19. - 25. február

  Trieda:
  Typ:
  • Pon19. 02.
  • I.-IV. 1. ročník
   ·
   domáca úloha
   Prvouka
   :
   Vedieť porozprávať o chuti.
  • I.-IV. 1. ročník
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Prepísať si ľubovoľný text
  • I.-IV. 1. ročník
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Šlabikár strana 16 - bacil
  • I.-IV. 2. ročník
   ·
   domáca úloha
   Prvouka
   :
   Čo je to odparovanie? Kde sa môžeme stretnúť s parou.
  • I.-IV. 2. ročník
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Prečítať si text Tak, tak ...na strane52
  • I.-IV. 2. ročník
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Učebnica strana 74 / cvičenie 2
  • I.-IV. 3. ročník
   ·
   domáca úloha
   Prírodoveda
   :
   Jednoducho porozprávať o vylučovaní a pomenovať vylučovaciu sústavu, potenie.
  • I.-IV. 3. ročník
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Prečítať si ďalšiu časť ukážky Kapitán Kukuk
  • I.-IV. 3. ročník
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Učebnica strana58 / cvičenie palec4, palec 5
  • I.-IV. 4. ročník
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Film, prečítať si ukážku strana 67
  • I.-IV. 4. ročník
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Učebnica strana 78 / cvičenie 4
  • I.A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   PZ str. 14/5, vajíčková úloha
  • I.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Šlabikár str. 19/5
  • I.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Pracovný zošit str.17/1,2
  • I.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Pracovný zošit str. 23/6,7
  • II.A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Vzostupný a zostupný číselný rad
  • II.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Internetové čítanie kníh pre deti
  • II.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Výslovnosť a pravopis spoluhlások D, T, N, L
  • II.A
   ·
   domáca úloha
   Telesná a športová výchova
   :
   Úpolové cvičenia a hry
  • II.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Sčítanie a odčítanie celých desiatok
  • II.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Mäkké spoluhlásky
  • II.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Nadpis. Hana Zelinová Mňau, mňau, mňau...
  • III.B
   ·
   domáca úloha
   Informatika
   :
   Bezpečnostné riziká pri práci s internetom
  • III.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Naučiť sa násobilku a násobky č. 7
  • III.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Naučiť sa VS po S- uč. str.54
  • IV.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   str.67 čítanie textu
  • IV.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Naučiť sa pády a pádové otázky.
  • V.A
   ·
   domáca úloha
   Geografia
   :
   Atmosféra - vzdušný obal Zeme str. 52 - 53
  • V.A, V.B ANJ 1
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Dokončiť cvičenia na www.anglictina.iedu.sk
  • V.B
   ·
   domáca úloha
   Geografia
   :
   Atmosféra - vzdušný obal Zeme str. 52 - 53
  • VI.A
   ·
   domáca úloha
   Informatika
   :
   Cykly
  • VI.A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Obvod a obsah obrazca
  • VI.B
   ·
   domáca úloha
   Informatika
   :
   Cykly
  • VI.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Opakovanie obvod a obsah obrazca
  • VI.B
   ·
   domáca úloha
   Občianska náuka
   :
   Mimovyučovacia činnosť
  • VII.A
   ·
   domáca úloha
   Informatika
   :
   Práca s webovou stránkou
  • VII.A, VII.B Chlapci
   ·
   domáca úloha
   Biológia
   :
   Zásady prvej pomoci pri ohrození životných funkcií
  • VII.B, VII.A Dievčatá
   ·
   domáca úloha
   Biológia
   :
   Zásady prvej pomoci pri ohrození životných funkcií
  • VIII.A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Matematika 2.časť 52/11
  • VIII.A, VIII.B ANJ 1
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Dokončiť cvičenia na www.anglictina.iedu.sk
  • VIII.B
   ·
   domáca úloha
   Geografia
   :
   Veľká Británia a Írsko str. 69 - 73
  • Uto20. 02.
  • I.-IV. 1. ročník
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Zopakovať si slovnú zásobu.
  • I.-IV. 1. ročník
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Dokončiť si pracovný list.
  • I.-IV. 1. ročník
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Malá písanka odpis malého písmena z
  • I.-IV. 2. ročník
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Zopakovať si slovnú zásobu.
  • I.-IV. 2. ročník
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   PZ strana 13 / cvičenie 5
  • I.-IV. 2. ročník
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   PZ strana 41 opakovanie spoluhlásky
  • I.-IV. 3. ročník
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   PZ strana 10 dokončiť cvičenia, 13 strana cvičenie 1, 2
  • I.-IV. 3. ročník
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Naučiť sa vybrané slová po spoluhláske V
  • I.-IV. 4. ročník
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   PZ strana 6 / cvičenie 2
  • I.-IV. 4. ročník
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Zopakovať si pádové otázky.
  • I.A
   ·
   domáca úloha
   Prvouka
   :
   Byliny. Pŕhľava dvojdomá.
  • II.A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Číslo, číslica, cifra, jednociferné, dvojciferné, trojciferné číslo
  • II.A
   ·
   domáca úloha
   Prvouka
   :
   Pohyby ovládané vôľou a pohyby realizované mimo vôle človeka
  • II.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Mäkké spoluhlásky
  • II.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Nadpis. Hana Zelinová Mňau, mňau, mňau...
  • II.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   7/4
  • II.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   65/5
  • II.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Báseň. Elena Čepčeková Žart
  • III.A
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Informovať sa a identifikovať jedlá
  • III.B
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   uč. str. 56-57
  • IV.A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Dokončenie Pl.
  • IV.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   uč.str. 35/cv.25
  • IX.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   V. Hugo: Bedári
  • IX.A ANJ 1
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Rozprávanie o vreckovom a peniazoch (min. 10 vie)t
  • IX.A Chlapci
   ·
   domáca úloha
   Telesná a športová výchova
   :
   Futbal
  • IX.A Dievčatá
   ·
   domáca úloha
   Telesná a športová výchova
   :
   Hádzaná
  • V.A
   ·
   domáca úloha
   Dejepis
   :
   Mapa
  • V.A, V.B Dievčatá
   ·
   domáca úloha
   Telesná a športová výchova
   :
   Basketbal
  • V.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Matematika 2.časť 96/6
  • V.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Zakopaný meč pod Zoborom
  • V.B, V.A Chlapci
   ·
   domáca úloha
   Telesná a športová výchova
   :
   Basketbal
  • VI.A
   ·
   domáca úloha
   Geografia
   :
   Povrch Ázie
  • VI.A, VI.B ANJ 1
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Dokončiť cvičenia na www.anglictina.iedu.sk
  • VI.A, VI.B Chlapci
   ·
   domáca úloha
   Fyzika
   :
   Naučiť sa str.82-83 Hustota tuhých látok
  • VI.A, VI.B Dievčatá
   ·
   domáca úloha
   Fyzika
   :
   Naučiť sa str. 82-83 Hustota tuhých látok
  • VII.A
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Dokončiť cvičenia na www.anglictina.iedu.sk
  • VII.A
   ·
   domáca úloha
   Dejepis
   :
   Talianske mestské štáty
  • VII.B
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Čítanie s porozumením
  • VII.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   R. Kipling: Mauglí
  • VIII.A
   ·
   domáca úloha
   Ruský jazyk
   :
   Čítať dialógy - Санкт-Петербург, napísať a naučiť slovíčka str. 33 - 35
  • VIII.A, VIII.B ANJ 1
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Opakovanie
  • VIII.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Konštrukcia kosoštvorca
  • VIII.B
   ·
   domáca úloha
   Ruský jazyk
   :
   Čítať dialógy - Санкт-Петербург, napísať a naučiť slovíčka str. 33 - 35
  • Str21. 02.
  • I.-IV. 1. ročník
   ·
   domáca úloha
   Prvouka
   :
   Pomenovať základné časti rastlín
  • I.-IV. 1. ročník
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Odpis malého písmena z v písanke.
  • I.-IV. 1. ročník
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Prečítať si ukážku v šlabikáry
  • I.-IV. 2. ročník
   ·
   domáca úloha
   Prvouka
   :
   Vymenovať pohyby ovládané aj neovládané vôľou.
  • I.-IV. 2. ročník
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Prečítať si ukážku Jarabina na strane 52
  • I.-IV. 2. ročník
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Učebnica strana 74 / cvičenie 5
  • I.-IV. 3. ročník
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Poznať a jkednoducho vymenovať veci v dome.
  • I.-IV. 3. ročník
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Posledná časť ukážky Kapitán Kukuk
  • I.-IV. 3. ročník
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Učebnica strana 62 / cvičenie 10
  • I.-IV. 3. ročník
   ·
   domáca úloha
   Vlastiveda
   :
   Porozprávať o pamätihodnostiach obce, zaspievať pieseň
  • I.-IV. 4. ročník
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Zopakovať si slovnú zásobu zvieratká
  • I.-IV. 4. ročník
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Opakovanie podstatných mien
  • I.-IV. 4. ročník
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Prečítať si v čítanke na strane 67 ukážku.
  • I.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Písanka Z/ 4 riadky, šlabikár 21/3
  • II.A
   ·
   domáca úloha
   Výtvarná výchova
   :
   Surrealizmus, fantastický portrét
  • II.B
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Jobs-builder, vet, waiter, teacher, pupil
  • II.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   65/6 a.)
  • II.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Spisovateľ. Gabriela Futová Psia búdka - môj hrad
  • III.B
   ·
   domáca úloha
   Prírodoveda
   :
   Naučiť sa poznámky zo zošita
  • III.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   čítanka str. 73-74- čítať, Sj- zopakovať VS po S
  • IV.B
   ·
   domáca úloha
   Informatická výchova
   :
   Poštový program.
  • IV.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   str. 77/cv. 2
  • IX.A INF 1
   ·
   domáca úloha
   Informatika
   :
   Google Earth
  • IX.A KAJ
   ·
   domáca úloha
   Konverzácia v anglickom jazyku
   :
   Prečo sa učíme cudzie jazyky - rozprávanie
  • V.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Vzor dievča, opakovať vzory muž. a ženského rodu
  • V.A, V.B ANJ 1
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   2. stupeň a 3. stupeň prídavných mien, nepravidelné stupňovanie prídavných mien good, bad
  • V.A, V.B KAJ
   ·
   domáca úloha
   Konverzácia v anglickom jazyku
   :
   Školské predmety
  • V.B
   ·
   domáca úloha
   Geografia
   :
   Aké bude počasie? str. 54 - 55
  • V.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Jednotky dĺžky
  • V.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Opakovať podstatné mená stredného rodu
  • VI.A
   ·
   domáca úloha
   Biológia
   :
   Stavba tela kvitnúcich rastlín
  • VI.A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Slovné úlohy na výpočet obsahu
  • VI.A, VI.B ANJ 1
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Opakovanie
  • VI.B TBR
   ·
   domáca úloha
   Tvorba životného prostredia
   :
   Starostlivosť o vysiatu zeleninu
  • VI.B, VI.A KAJ
   ·
   domáca úloha
   Konverzácia v anglickom jazyku
   :
   Praktické využívanie minulého času
  • VII.A RUJ
   ·
   domáca úloha
   Ruský jazyk
   :
   Písmená B - Б б, Z - З з, čítať str. 19
  • VII.A TBR
   ·
   domáca úloha
   Tvorba životného prostredia
   :
   Plodová zelenina
  • VII.A, VII.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Opakovať základné, radové a násobné číslovky
  • VII.A, VII.B Chlapci
   ·
   domáca úloha
   Biológia
   :
   test- tráviaca a dýchcia sústava
  • VII.A, VII.B Chlapci
   ·
   domáca úloha
   Telesná a športová výchova
   :
   Florbal
  • VII.B, VII.A Dievčatá
   ·
   domáca úloha
   Biológia
   :
   test- tráviaca a dýchcia sústava
  • VII.B, VII.A Dievčatá
   ·
   domáca úloha
   Telesná a športová výchova
   :
   Ringo
  • VIII.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Str.60/cv.7.
  • VIII.A
   ·
   domáca úloha
   Technika
   :
   Žiarovková skúšačka
  • VIII.A, VIII.B Chlapci
   ·
   domáca úloha
   Telesná a športová výchova
   :
   Silové cvičenia
  • VIII.A, VIII.B Dievčatá
   ·
   domáca úloha
   Telesná a športová výchova
   :
   Silové cvičenia
  • VIII.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Str.60/cv.9.
  • Štv22. 02.
  • I.-IV. 1. ročník
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Prečítať si následujúcu ukážku v šlabikári.
  • I.-IV. 2. ročník
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Dokončiť si PL
  • I.-IV. 2. ročník
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Prečítať si ukážku o Hýľoch a Fašiangy Turíce.
  • I.-IV. 3. ročník
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Vymenovať doteraz prebraté písmena abecedy.
  • I.-IV. 3. ročník
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Zopakovať si násobky čísla 2
  • I.-IV. 3. ročník
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Prečítať si ukážku Po stopách umenia
  • I.-IV. 4. ročník
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Vymenovať zvieratá žijúce na dvore.
  • I.-IV. 4. ročník
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   PZ strana 18 / cvičenie 5
  • I.-IV. 4. ročník
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Vybrať si dvoch predstaviteľov filmu.
  • I.-IV. 4. ročník
   ·
   domáca úloha
   Vlastiveda
   :
   Vymenovať čo je kaplnka, kostol, katedrála, bazilika.
  • I.A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   PZ 17/5
  • I.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Šlabikár str.21/2 čítať 3x
  • I.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Pracovný zošit 19/4,5 a vajíčková úloha
  • I.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Šlabikár /text na precvičenie Z, písanka 32/prepísať 2 vety
  • II.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Báseň. Elena Čepčeková Žart
  • II.A
   ·
   domáca úloha
   Telesná a športová výchova
   :
   Základné povely poradových cvičení
  • II.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   PZ 8/3,4
  • II.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Čitateľ. Gabriela Futová Psia búdka - môj hrad
  • III.A
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Opísať ďalšie jedlá
  • III.B
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Naučiť sa nové slovíčka z uč. na str. 58
  • III.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Opakovať násobilku, delilku a násobky do 7
  • III.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   SJ- opakovať VS po S, čítanka str. 75- čítať
  • IV.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Čítanie textu
  • IX.A ANJ 1
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Rozprávanie o televízii a mladých ľuďoch
  • V.A
   ·
   domáca úloha
   Geografia
   :
   Aké bude počasie? str. 54 - 55
  • V.B
   ·
   domáca úloha
   Informatika
   :
   Práca s nástrojmi na komunikáciu
  • V.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Premena jednotiek dĺžky 32/5,6 mat. 2.časť
  • VI.A
   ·
   domáca úloha
   Environmentálna výchova
   :
   Neobnoviteľné prírodné zdroje
  • VI.A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Uhly
  • VI.A, VI.B Chlapci
   ·
   domáca úloha
   Telesná a športová výchova
   :
   Futbal
  • VI.A, VI.B Dievčatá
   ·
   domáca úloha
   Telesná a športová výchova
   :
   Vybíjaná
  • VII.A
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Opakovanie
  • VII.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Chata je poistená proti požiaru. Majiteľ platí za poistenie 40 eur, čo je 0,05% z ceny chaty. Akú cenu má chata?
  • VIII.A
   ·
   domáca úloha
   Geografia
   :
   Dánsko, Island str. 76 -78
  • VIII.A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Postupom konštrukcie zostrojte kosodĺžník
  • VIII.B
   ·
   domáca úloha
   Informatika
   :
   Tlačenie informácií
  • VIII.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Konštrukcia lichobežníka
  • VIII.B, VIII.A TBR
   ·
   domáca úloha
   Tvorba životného prostredia
   :
   Výsev vonkajších okrasných rastlín
  • Pia23. 02.
  • I.-IV. 2. ročník
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Dokončiť PL na sčítanie
  • I.-IV. 2. ročník
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Prečítať si ukážku ako saxafón dostal nádchu.
  • I.-IV. 2. ročník
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Učebnica strana 76 / cvičenie 3 - dokončiť
  • I.-IV. 3. ročník
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Dokončiť si PL do 10 000 - nie je v PZ
  • I.-IV. 3. ročník
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Prečítať si ukážku Ľ. Feldek
  • I.-IV. 4. ročník
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Dokončiť si PL - ľubovoľný - nie je v PZ
  • I.-IV. 4. ročník
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Prečítať si prvú časť ukážky Príhody v divočine.
  • II.A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Nerovnice (na propedeutickej úrovni)
  • II.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Pravopis i/í po mäkkých spoluhláskach a y/ý v koreni domácich slov
  • II.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Spisovateľ. Gabriela Futová Psia búdka - môj hrad
  • II.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Odčítanie celej desiatky od dvojciferného čísla
  • II.B
   ·
   domáca úloha
   Prvouka
   :
   Pohyby ovládané vôľou a pohyby realizované mimo vôle človeka
  • II.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   66/6
  • II.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Text. Kliment Ondrejka Bim – bom
  • III.A
   ·
   domáca úloha
   Informatika
   :
   Spôsoby a mechanizmy vyhľadávania informácií na internete
  • IV.A
   ·
   domáca úloha
   Informatická výchova
   :
   Poštový program.
  • IV.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   naučiť sa pádove otázky
  • IV.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   str.67 čítanie textu
  • IV.A
   ·
   domáca úloha
   Vlastiveda
   :
   Dokončenie PL.
  • IX.A Chlapci
   ·
   domáca úloha
   Telesná a športová výchova
   :
   Futbal
  • IX.A Dievčatá
   ·
   domáca úloha
   Telesná a športová výchova
   :
   Hádzaná
  • V.A, V.B Dievčatá
   ·
   domáca úloha
   Telesná a športová výchova
   :
   Basketbal
  • V.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Matematika 2. Časť str.34/14,15,16
  • V.B TBR
   ·
   domáca úloha
   Tvorba životného prostredia
   :
   Vysievanie vybraných druhov zeleniny
  • V.B, V.A Chlapci
   ·
   domáca úloha
   Telesná a športová výchova
   :
   Basketbal
  • VI.B
   ·
   domáca úloha
   Geografia
   :
   Podnebie Ázie str. 60 - 61
  • VI.B SRW
   ·
   domáca úloha
   Šport
   :
   Futbal
  • VII.A, VII.B KAJ
   ·
   domáca úloha
   Konverzácia v anglickom jazyku
   :
   Dokončiť cvičenia na www.anglictina.iedu.sk
  • VII.B
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Dokončiť cvičenia na www.anglictina.iedu.sk
  • VIII.A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Postupom konštrukcie zostrojte štvorec
  • VIII.A
   ·
   domáca úloha
   Ruský jazyk
   :
   Časové výrazy so slovom назад, str. 35
  • VIII.A, VIII.B ANJ 1
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Slovná zásoba str. wb. 77
  • VIII.B
   ·
   domáca úloha
   Geografia
   :
   Zopakovať Západnú Európu
  • VIII.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Zopakovať konštrukčné úlohy
  • VIII.B
   ·
   domáca úloha
   Ruský jazyk
   :
   Časové výrazy so slovom назад, str. 35
  • VIII.B Celá trieda
   ·
   Písomka
   Geografia
   :
   Západná Európa
 • Počítadlo návštev

  Počet návštev: 5162494