• 12. - 18. november

  Trieda:
  Typ:
  • Pon12. 11.
  • I.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   čítanie slabík
  • II.B
   ·
   domáca úloha
   Telesná a športová výchova
   :
   Základné pojmy hier
  • III.A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Narysovať ľubovoľný geometrický tvar.
  • III.C
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Zopakovať si predchádzajúcu slovnú zásobu.
  • IV.A
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Vymenovať časti domu.
  • IV.A
   ·
   domáca úloha
   Informatika
   :
   Práca s textom
  • IV.A
   ·
   Pridelená DÚ
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Daniel Hevier o sebe - dočítať
  • IX.A
   ·
   domáca úloha
   Dejepis
   :
   Mníchovská dohoda
  • IX.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Str. 36/cv.1.
  • IX.A, IX.B Chlapci
   ·
   domáca úloha
   Ruský jazyk
   :
   Čítať dialógy, naučiť slovíčka str. 81 - 83
  • IX.A, IX.B Dievčatá
   ·
   domáca úloha
   Ruský jazyk
   :
   Časovanie a používanie slovies "dať, dávať" v ruštine, str. 83
  • IX.A, IX.B Dievčatá
   ·
   domáca úloha
   Telesná a športová výchova
   :
   Volejbal
  • IX.B
   ·
   domáca úloha
   Dejepis
   :
   Mníchovská dohoda
  • IX.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Str. 36/cv.1.
  • V.A, V.B Chlapci
   ·
   domáca úloha
   Biológia
   :
   Spoločenstvo lesa. Iné lesné bezstavovce.
  • V.A, V.B Dievčatá
   ·
   domáca úloha
   Biológia
   :
   Spoločenstvo lesa. Iné lesné bezstavovce.
  • V.A, V.B Dievčatá
   ·
   domáca úloha
   Telesná a športová výchova
   :
   Skok do diaľky. Štafetový beh
  • VI.A
   ·
   domáca úloha
   Dejepis
   :
   Využívanie železa
  • VI.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Str.32/cv.3. - utvoriť 9 viet s príponou
  • VI.A, VI.B ANJ 2
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Prítomný priebehový čas otázka, zápor
  • VI.A, VI.B Dievčatá
   ·
   domáca úloha
   Telesná a športová výchova
   :
   Akrobatická zostava
  • VI.A, VI.B KAJ
   ·
   domáca úloha
   Konverzácia v anglickom jazyku
   :
   Zvieratá
  • VI.A, VI.B TBR
   ·
   domáca úloha
   Tvorba životného prostredia
   :
   Osivo
  • VI.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Str.32/cv.3. - utvoriť 9 viet s príponou
  • VII.A
   ·
   domáca úloha
   Informatika
   :
   Práca s multimédiami
  • VII.A, VII.B RUJ
   ·
   domáca úloha
   Ruský jazyk
   :
   Pomenovať farby, rozlišovanie rodu
  • VII.B
   ·
   domáca úloha
   Informatika
   :
   Práca s multimédiami
  • VII.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Napíš skratky, ktoré používaš
  • VIII.A
   ·
   domáca úloha
   Chémia
   :
   Molekuly a chemické zlúčeniny
  • VIII.A
   ·
   domáca úloha
   Hudobná výchova
   :
   Štýlové obdobia, skladatelia
  • VIII.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Podstatné mená muž. rodu zakončené na -r,-l
  • VIII.B
   ·
   domáca úloha
   Chémia
   :
   Molekuly a chemické zlúčeniny
  • VIII.B
   ·
   domáca úloha
   Hudobná výchova
   :
   Štýlové obdobia, skladatelia
  • Uto13. 11.
  • I.A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   PZ. príklady s číslom 0
  • I.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Cv.z. písanie písmená M
  • I.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   čítanie slabík
  • II.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   čítať
  • II.A
   ·
   domáca úloha
   Telesná a športová výchova
   :
   Základné pojmy hier
  • II.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   PZ 38/3, 4
  • II.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   PZ 19/1
  • III.A
   ·
   Pridelená DÚ
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Prečítať si ukážku z čítanky.
  • III.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Vymenovať vybrané slová po B
  • IV.A
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Zopakovať si slovnú zásobu.
  • IV.A
   ·
   domáca úloha
   Prírodoveda
   :
   "Slnko ako hviezda, Slnečná sústava Merkúr, Venuša, Zem, Mars, Jupiter, Saturn
  • IV.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   PZ dokončiť str.32,opakovať násobilku,delilku a násobky čísel 1,2,3,4,5,6,10
  • IV.B
   ·
   domáca úloha
   Prírodoveda
   :
   "Slnko ako hviezda, Slnečná sústava Merkúr, Venuša, Zem, Mars, Jupiter, Saturn
  • IV.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Zopakovať vybrané a príbuzné slová po S, čítanka str.33-35 čítať + obsah
  • IX.A
   ·
   domáca úloha
   Biológia
   :
   Opakovanie tematického celku
  • IX.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Poézia - opakovanie
  • IX.B
   ·
   domáca úloha
   Biológia
   :
   Opakovanie tematického celku
  • IX.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Poézia - opakovanie
  • V.B
   ·
   domáca úloha
   Informatika
   :
   Práca v počítačovej sieti a na internete
  • VI.A
   ·
   domáca úloha
   Environmentálna výchova
   :
   Urbanizácia, populačná explózia
  • VI.A
   ·
   domáca úloha
   Informatika
   :
   Práca s tabuľkami
  • VI.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Ľudová a umelá balada
  • VI.A, VI.B ETV
   ·
   domáca úloha
   Etická výchova
   :
   Zažívanie empatie
  • VI.A, VI.B ETV
   ·
   domáca úloha
   Etická výchova
   :
   Zažívanie empatie
  • VI.A, VI.B MCC
   ·
   domáca úloha
   Matematické cvičenia
   :
   Znaky deliteľnosti
  • VI.A, VI.B SRW
   ·
   domáca úloha
   Šport
   :
   Florbal
  • VI.B
   ·
   domáca úloha
   Environmentálna výchova
   :
   Urbanizácia, populačná explózia
  • VI.B
   ·
   domáca úloha
   Informatika
   :
   Práca s tabuľkami
  • VI.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Ľudová a umelá balada
  • VII.A
   ·
   domáca úloha
   Technika
   :
   Projekt str.52 úloha5
  • VII.A, VII.B RUJ
   ·
   domáca úloha
   Ruský jazyk
   :
   Vyjadrenie záporu pomocou častice ne, opakovať farby
  • VII.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Populárna pieseň
  • VII.B
   ·
   domáca úloha
   Technika
   :
   5/52 - projekt
  • VIII.A
   ·
   domáca úloha
   Občianska náuka
   :
   opakovanie učiva
  • VIII.A RUJ
   ·
   domáca úloha
   Ruský jazyk
   :
   Pomenovať dni v týždni str. 59
  • VIII.B
   ·
   domáca úloha
   Občianska náuka
   :
   Opakovanie učiva
  • Str14. 11.
  • III.A
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Zopakovať si slovnú zásobu.
  • III.A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Dokončiť si úlohu v PZ.
  • III.A
   ·
   domáca úloha
   Prírodoveda
   :
   Porozprávať o teple.
  • IV.A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   opakovať násobilku
  • IV.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Násobilka, delilka a násobky č.7
  • IV.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Naučiť sa VS po V a vysvetliť ich význam, čítanka str.36-čítať
  • IX.A
   ·
   domáca úloha
   Geografia
   :
   Podnebie Slovenska str. 8 - 9
  • IX.A
   ·
   domáca úloha
   Informatika
   :
   Sťahovanie fografií
  • IX.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Opakovať zvukovú stránku jazyka
  • IX.A, IX.B ANJ 2
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Opísať vyučovaciu hodinu z hľadiska aktivít a činnosti počas VH.
  • IX.A, IX.B SRW
   ·
   domáca úloha
   Šport
   :
   Basketbal
  • IX.B
   ·
   domáca úloha
   Geografia
   :
   Podnebie Slovenska str. 8 - 9
  • IX.B
   ·
   domáca úloha
   Informatika
   :
   Sťahovanie fografií
  • IX.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Opakovať zvukovú stránku jazyka
  • V.A, V.B Chlapci
   ·
   domáca úloha
   Biológia
   :
   Spoločenstvo lesa. Lesné Bezstavovce
  • V.A, V.B Dievčatá
   ·
   domáca úloha
   Biológia
   :
   Spoločenstvo lesa. Lesné Bezstavovce
  • V.A, V.B Dievčatá
   ·
   domáca úloha
   Telesná a športová výchova
   :
   Stojka na lopatkách
  • V.A, V.B ETV
   ·
   domáca úloha
   Etická výchova
   :
   Identifikovať prvky podporujúce sebaúctu
  • V.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Písomné sčítanie pod sebou
  • V.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Str.22, cv.4, str.23, cv.5
  • VI.A
   ·
   domáca úloha
   Biológia
   :
   Chovateľsky významné cicavce
  • VI.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Str.32/cv.3. - utvoriť 9 viet s príponou
  • VI.A, VI.B ANJ 1
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Opakovanie prítomného priebehového čas, picture story
  • VI.A, VI.B ANJ 3
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   str.22- čítať text
  • VI.B
   ·
   domáca úloha
   Biológia
   :
   Chovateľsky významné cicavce
  • VI.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Matematika 2.časť str.43/16,17
  • VI.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Str/cv.b), ..
  • VII.A
   ·
   domáca úloha
   Hudobná výchova
   :
   Tvorivo pracovať s hlasom a textom
  • VII.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Zopakovať zásady tvorivého písania, uplatňovať asociačné vzťahy, používať jazykové umelecké prostriedky.
  • VII.B
   ·
   domáca úloha
   Hudobná výchova
   :
   Neofolklorizmus
  • VII.B
   ·
   domáca úloha
   Občianska náuka
   :
   Opakovanie str. 15-19 (testík)
  • VII.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Slová podľa pôvodu
  • VIII.A
   ·
   domáca úloha
   Biológia
   :
   Výživa živočíchov, trávenie, vstrebávania
  • VIII.A
   ·
   domáca úloha
   Geografia
   :
   Rastlinstvo, živočíšstvo a pôdy str. 12 - 13
  • VIII.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Podstatné mená muž. rodu zakončené na -r,-l, zvieracie podstatné mená-zopakovať
  • VIII.A, VIII.B ANJ 2
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Tvoriť vety v predprítomnom čase
  • VIII.A, VIII.B Chlapci
   ·
   domáca úloha
   Fyzika
   :
   Zobrazovanie šošovkami
  • VIII.A, VIII.B Dievčatá
   ·
   domáca úloha
   Fyzika
   :
   Zobrazovanie šošovkami
  • VIII.B
   ·
   domáca úloha
   Biológia
   :
   Výživa živočíchov, trávenie, vstrebávania
  • VIII.B
   ·
   domáca úloha
   Geografia
   :
   Ochrana prírody str. 14 - 15
  • VIII.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Zopakovať zásady tvorivého písania, uplatňovať asociačné vzťahy, používať jazykové umelecké prostriedky.
  • Štv15. 11.
  • II.A
   ·
   domáca úloha
   Prvouka
   :
   životné prejavy rastlín a živočíchov
  • II.A
   ·
   domáca úloha
   Telesná a športová výchova
   :
   Pohybové hry
  • II.B
   ·
   domáca úloha
   Telesná a športová výchova
   :
   Pohybové hry
  • III.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Zopakovať si vybrané slová, Prečítať si ukážku z čítanky
  • III.A
   ·
   domáca úloha
   Vlastiveda
   :
   Vymenovať osobnosti v našom regióne.
  • IV.A
   ·
   domáca úloha
   Prírodoveda
   :
   Opakovanie
  • IV.B
   ·
   domáca úloha
   Prírodoveda
   :
   Opakovanie
  • IV.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   čítať text Ako sa stať rozprávkárom, SJ- zopakovať VS po S a vysvetliť ich význam
  • IX.A
   ·
   domáca úloha
   Dejepis
   :
   O nás bez nás
  • IX.A, IX.B Chlapci
   ·
   domáca úloha
   Ruský jazyk
   :
   Časovanie a používanie slovies "dať, dávať" v ruštine, str. 83
  • IX.A, IX.B Dievčatá
   ·
   domáca úloha
   Ruský jazyk
   :
   Čítať dialógy, naučiť slovíčka str. 81 - 83
  • IX.A, IX.B Dievčatá
   ·
   domáca úloha
   Telesná a športová výchova
   :
   Volejbal obojručné odbitie zhora
  • IX.B
   ·
   domáca úloha
   Dejepis
   :
   O nás bez nás
  • V.A, V.B ANJ 2
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Precvičiť si názvy dní v týždni slovom a písmom.
  • V.A, V.B DRA
   ·
   domáca úloha
   Dramatická výchova
   :
   Jednoduché pohybové cvičenia
  • VI.A, VI.B Dievčatá
   ·
   domáca úloha
   Telesná a športová výchova
   :
   Hádzaná - funkcie hráčov
  • VII.A ETV
   ·
   domáca úloha
   Etická výchova
   :
   Presadiť sa v rôznych situáciach
  • VII.A, VII.B ANJ 1
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Opakovanie budúceho času pomocou WILL, predložky in, on
  • VII.A, VII.B VSP
   ·
   domáca úloha
   Výtvarné spracovanie materiálu
   :
   Dekoratívne riešenie plochy zo skla
  • VIII.A
   ·
   domáca úloha
   Chémia
   :
   Ióny
  • VIII.A
   ·
   domáca úloha
   Informatika
   :
   Počítač a prídavné zariadenia
  • VIII.A ETV
   ·
   domáca úloha
   Etická výchova
   :
   Vysvetliť dôsledky nesprávnej životosprávy
  • VIII.B
   ·
   domáca úloha
   Chémia
   :
   Ióny
  • VIII.B
   ·
   domáca úloha
   Informatika
   :
   Počítač a prídavné zariadenia
  • Pia16. 11.
  • III.A
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Vymenovať obľúbené hračky.
  • IX.A
   ·
   domáca úloha
   Chémia
   :
   Opakovanie
  • IX.A
   ·
   domáca úloha
   Výchova umením
   :
   Postmoderna
  • IX.A, IX.B TBR
   ·
   domáca úloha
   Tvorba životného prostredia
   :
   Výber a úprava materiálu na aranžovanie
  • V.A
   ·
   domáca úloha
   Dejepis
   :
   doniesť rodinné fotografie
  • V.A
   ·
   domáca úloha
   Hudobná výchova
   :
   Spievať pieseň Dedina (Ščamba)
  • V.A, V.B TBR
   ·
   domáca úloha
   Tvorba životného prostredia
   :
   Vegetatívne rozmnožovanie
  • V.B
   ·
   domáca úloha
   Dejepis
   :
   doniesť rodinné fotografie
  • V.B
   ·
   domáca úloha
   Hudobná výchova
   :
   Spievať pieseň Dedina (Ščamba)
  • VI.A
   ·
   domáca úloha
   Geografia
   :
   Hospodárstvo Afriky str. 34 - 35
  • VI.A
   ·
   domáca úloha
   Hudobná výchova
   :
   spev zahraničnej piesne podľa vlastného výberu
  • VI.A
   ·
   domáca úloha
   Občianska náuka
   :
   Viacgeneračné rodiny
  • VI.A, VI.B ANJ 2
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Telefonovanie
  • VI.B
   ·
   domáca úloha
   Dejepis
   :
   Doba železná, opakovanie na test
  • VI.B
   ·
   domáca úloha
   Geografia
   :
   Hospodárstvo Afriky str. 34 - 35
  • VI.B
   ·
   domáca úloha
   Občianska náuka
   :
   Viacgeneračné rodiny
  • VII.A, VII.B Chlapci
   ·
   domáca úloha
   Biológia
   :
   Referát
  • VII.A, VII.B Dievčatá
   ·
   domáca úloha
   Biológia
   :
   Referát
  • VII.A, VII.B Dievčatá
   ·
   domáca úloha
   Telesná a športová výchova
   :
   Volejbal: horné odbitie
  • VII.B
   ·
   domáca úloha
   Geografia
   :
   Zopakovať prírodné pomery Európy
  • VIII.A RUJ
   ·
   domáca úloha
   Ruský jazyk
   :
   Pomenovať názvy mesiacov
  • VIII.A, VIII.B Chlapci
   ·
   domáca úloha
   Fyzika
   :
   Zobrazovanie šošovkami
  • VIII.A, VIII.B Dievčatá
   ·
   domáca úloha
   Fyzika
   :
   Zobrazovanie šošovkami
 • Počítadlo návštev

  Počet návštev: 7054127