• Hospodárenie v rodine

   • 21. 5. 2018
   • Dňa 17.5.2018 sa žiaci 8. ročníka zúčastnili zábavno-vedomostného popoludnia Hospodárenie v rodine. Cieľom bolo uvedomiť si ťažkú pozíciu rodičov pri zabezpečovaní základných životných potrieb, zorientovať sa vo svete financií.  Poznať hodnotu svojej práce, dokázať hospodáriť s peniazmi. Vedieť odpovedať na otázky, čo sa musí zaplatiť ako prvé a prečo, čo sa musí kúpiť, čo si môžem odpustiť. Žiaci na základe aktivít zostavili rodinný rozpočet a zistili, čo patrí k príjmom v domácnosti a čo k výdavkom. Zamýšľali sa nad tým, kde by sa mohli výdavky znížiť, prípadne, čo by sa nemuselo kupovať vôbec. Úlohy, ktoré žiaci vypracovali boli motiváciou k tomu, aby sa z nich stali zodpovední mladí ľudia nielen v oblasti financií. Iba finančne gramotný človek sa vie zodpovedne rozhodovať.

   • Deň matiek 2018 - slávnostná akadémia

   • 17. 5. 2018
   • Aj v tomto školskom roku si žiaci našej školy pripravili pre rodičov kultúrny program, ktorý predviedli pri príležitosti Dňa matiek  13.mája 2018 v kultúrnom dome našej obce. Podujatie otvoril príhovorom starosta obce Pavlovce nad Uhom, Anton Kocela a riaditeľ ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom, RNDr. Milan Zolota, PhD. V programe vystúpili deti materskej školy, žiaci základnej školy a tiež žiaci Základnej umeleckej školy Michalovce, elokované pracovisko Pavlovce nad Uhom.  Žiaci svojich rodičov pozdravili básničkami, piesňami, scénkami a tancom. Video v originálnej kvalite.

   • Vybíjaná - obvodové kolo

   • 15. 5. 2018
   • Dňa 18.4. 2018 sa na 7. ZŠ v Michalovciach konala obvodová súťaž vo vybíjanej žiačok. Našu školu reprezentovali Lucia Spišáková a Nina Fedorová z 5.B, Sofia Bodnárová, Lívia Jurasová, Kristína Michalcová, Roxana Tamašová a Karin Vargová  zo 6.A a Katarína Hrešová, Jana Bérešová, Stanislava Arvayová, Paulína Mašlejová a Lea – Kristína Tkáčová zo 6.B. Zo štyroch zúčastnených škôl sa naše žiačky umiestnili na peknom 2. mieste. Tešíme sa z ich úspechu a držíme im palce aj na budúci rok.

   • Obchodovanie s ľuďmi

   • 14. 5. 2018
   • 9. mája 2018 sa v spolupráci s Komunitným centrom v Pavlovciach nad Uhom uskutočnila beseda Obchodovanie s ľuďmi. Naši ôsmaci sa dozvedeli, že obchodovanie s ľuďmi či novodobé otroctvo sú pojmy, ktoré nepatria do histórie. V dnešnej dobe nemusíte pracovať v železných okovách pod horúcim slnkom na bavlníkových plantážach, aby ste boli otrokom. Stačí na to oveľa menej. Napríklad, aby ste naleteli podvodnej pracovnej ponuke falošnej webovej stránky, inzerátu, agentúry či dokonca známeho z vášho okolia a môže sa stať, že sa nájdete v akejsi továrni či na farme niekde v Anglicku alebo v inej európskej krajine ako novodobý otrok. Bez dokladov, možnosti komunikácie s okolím, bez peňazí. To v tom lepšom prípade. Nezriedka však môže vycestovanie za prácou v zahraničí dopadnúť oveľa horšie, takže opatrnosti nie je nikdy dosť.

   • Priebežné výsledky zberu papiera

   • 9. 5. 2018
   • 1.miesto Bajany – 282 kg
    2.miesto 4.B – 110 kg
    3.miesto 3.B – 88 kg
    4.miesto 9.A – 85 kg
    5.miesto 2.B – 83 kg
    6.miesto 1.B – 53 kg
    7.miesto 7.B – 48 kg
    8.miesto 5.B – 21 kg

    Ostatné triedy sa ešte nezapojili.

    ZBER TRVÁ DO KONCA MÁJA !!!

   • Pietny akt kladenia vencov

   • 9. 5. 2018
   • Dňa 7.5.2018 sa konala slávnosť pri príležitosti 73. výročia ukončenia druhej svetovej vojny. Slávnosť sa začala pietnym aktom - položením venca k pamätníku v centre obce. Obyvatelia a zamestnanci školy prostredníctvom tejto slávnosti každoročne prejavujú úctu všetkým tým, ktorí položili svoje životy za mierový dnešok. Miestny pamätník je symbolom odvahy a statočnosti známych i neznámych vojakov a tiež niektorých miestnych občanov, ktorí bojovali v bojoch druhej svetovej vojny. Všetkým tým patrí naša vďaka.

   • Môj kontakt so škodlivými látkami

   • 3. 5. 2018
   • Dňa 3.5.2018 sa pre žiakov 4. ročníka uskutočnila beseda pod názvom Môj kontakt so škodlivými látkami, ktorá bola spojená s nácvikom aktivít, ako odolávať škodlivým látkam. V úvode besedy si žiaci pod vedením koordinátorky PP Mgr. T. Kušnírovej pripomenuli všetky škodlivé látky, s ktorými sa oboznámili pri čítaní knihy C. Raynerovej- Nenič svoje múdre telo. Potom sa zahrali hru Povzbudzovač, pri ktorej pozvali k sebe kamaráta a vyzdvihli jeho kladné vlastnosti. V hre ,,Dvaja jednou ceruzou“ si vyskúšali kresliť ľubovoľný obrázok spoločne jednou ceruzou a nakoniec mali do lupienkov kvetu napísať, čo radi robia vo svojom voľnom čase. Všetky aktivity poslúžili ako dobrý návod, ktorý môžeme ponúknuť všetkým kamarátom, ktorí nevedia, ako využívať svoj voľný čas a preto sa dajú nahovoriť na zlé veci.

   • AMARO KHELIBEN 2018 - Tanečná súťaž

   • 1. 5. 2018
   • Dňa 26.4.2018 naša škola zorganizovala 3.ročník súťaže AMARO KHELIBEN - NAŠE TANCE. Do súťaže sa prihlásilo 7 rómskych súborov z týchto škôl: ZŠ Malčice, ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom, ZŠ s MŠ Trhovište, ZŠ s MŠ Žbince, Komunitné centrum Veľký Šariš, Komunitné centrum Pavlovce nad Uhom a ZŠ Šamudovce. Výkony tanečníkov hodnotila porota v tomto zložení: Mgr. Anna Komáriková, Mgr. Ján Ivan, Mgr. Eva Varmeďová, Mgr. Anton Popovič, Zuzana Nováková, Ladislav Tancoš. Naši žiaci obhájili 1.miesto. Srdečne blahoželáme. Video v originálnej kvalite.

   • „Príroda okolo nás“- vedomostný kvíz

   • 3. 5. 2018
   • Vo štvrtok 12.  apríla 2018 sa žiaci ŠKD 1. oddelenie zúčastnili akcie „Príroda okolo nás“. V úvode akcie si žiaci pozreli prezentáciu o význame lesov pre život človeka, v prezentácii spoznávali vtáky našich lesov a lúk, lúštili tajničku, spoznávali vtákov podľa ich spevu, zahrali sa hru „Lezie ježko, lezie v lese ...“ Vypracovali pracovný list k téme ochrana životného prostredia, na základe indícií spoznávali zvieratá našich lesov. V praktickej časti si žiaci prezreli parožie daniela škvrnitého, lebky srnca a líšky, hniezdo trasochvosta a sadrové odliatky zvieracích stôp. V závere si zahrali hru „Hmatačka“- úlohou žiakov bolo hmatom určiť o akú prírodninu ide. Akcia sa žiakom veľmi páčila, o čom svedčilo aj množstvo zvedavých otázok.

   • Gymnastický štvorboj žiačok Kategória A,C

   • 3. 5. 2018
   • Dňa 11.4. 2018 sa na ZŠ v Strážskom konala okresná súťaž v gymnastickom štvorboji žiačok kategórie A,C. Našu školu reprezentovali

    V kategórii A: Adamová Sofia, Molnárová Petra, Tóthová Lenka, Vasiľová Timea, Štafurová Miroslava.  Žiačky získali 2. miesto.

    V kategórii C: Bérešova Jana, Hrešová Katarína, Mašlejová Simona, Pihuličová Simona, Tomčiová Petra. Žiačky získali 3. miesto.

   • Gymnastický štvorboj žiakov - kategória A, B, C

   • 3. 5. 2018
   • Dňa 12.4. 2018 sa na 5. ZŠ v Michalovciach konala okresná súťaž v gymnastickom štvorboji žiakov kategórie A,B,C. Našu školu reprezentovali

    V kategórii A: Halajčík Dávid, Imrich Oliver, Mihálik Lukáš, Šlinský Marko

    V kategórii B: Horňak Daniel, Mašlej David, Stanko Matej, Stanko Rastislav

    V kategórii C: Belák Tomáš, Filip Kristián, Filip René,  Spišák Marián

   • Slávik Slovenska 2018

   • 3. 5. 2018
   • Dňa 17.4.2018 sme zorganizovali školské kolo súťaže Slávik Slovenska 2018. Súťažilo 18 žiakov od 1. až do 8. ročníka v troch kategóriách. Žiaci súťažili v troch kategóriách najprv v speve povinnej ľudovej piesne a ľudovej piesne podľa vlastného výberu. Všetci súťažiaci sa snažili spievať čo najlepšie, aby mala porota ťažké rozhodovanie. Napokon sa porota rozhodla takto:

    I. kategória

    1. Elia Fedorová 1.B

    2. Alexandra Budišová 2.B a Vanesa Čepliková 3.r. Bajany

    3. Juraj Juras 1.B

     

    II.kategória :

    1. Katarína Hrešová 6.B

    2. Michaela Antonyová 5.B

    3. Lívia Jurasová 6.A

     

    III.kategória :

    1. Antónia Lacková 7.A

    2. Simona Pihuličová 8.A

   • Deň Zeme

   • 3. 5. 2018
   • 19. apríla 2018 mali žiaci pripravené aktivity ku Dňu Zeme. V úvode si pozreli krátke video ukážky o triedení materiálu na stránke www.kozmix.sk a separovali podľa druhu materiálu. Svoju šikovnosť predviedli pri určovaní ihličnatých a listnatých stromov. Formou ekohry o životnom prostredí si nielen upevnili vedomosti, ale aj nadobudli nové poznatky. V závere si vysadili rastlinky do malých eko – kvetináčov a vypracovali pracovné listy.

   • Zber papiera

   • 27. 4. 2018
   • V dňoch od 23.4.2018 do 31.5.2018 sa na našej škole uskutoční zber papiera. Papier sa bude odoberať a vážiť v čase od 7,30 do 7,45 hod. ráno alebo v popoludňajších hodinách od 13,00 do 14,30 hod. Najúspešnejší jednotlivci aj kolektívy budú odmenené peknými cenami.

   • Zápis detí do materskej školy

   • 27. 4. 2018
   • Zápis detí   na školský rok 2018/2019 sa uskutoční v termíne od 2. mája do 25. mája 2018.

    Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie  si rodič vyzdvihne v materskej škole. Vypísanú žiadosť s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast je potrebné priniesť  so sebou na zápis  osobne.

    V prípade, že sa jedná o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, je potrebné k žiadosti priložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

   • Odhalenie pamätnej tabule Štefanovi Butkovi

   • 24. 4. 2018
   • Dňa 21.4.2018 sa konala spomienková slávnosť venovanú statočnému slovenskému obrancovi, jednému z Hrdinov Malej vojny z marca 1939 a rodákovi z Pavloviec nad Uhom - poddôstojníkovi Štefanovi Butkovi. Súčasťou podujatia bolo aj odhalenia pamätnej tabule v centre obce pri pamätníku druhej svetovej vojne. Podujatie organizovala Matica slovenská a obec Pavlovce nad Uhom na 80. výročie začatia Malej vojny 1938 až 1939 a 80. výročie tzv. Viedenskej arbitráže.

   • Poznaj a chráň

   • 24. 4. 2018
   • Dňa 23.4.2018 sa v elokovanej triede Bajany uskutočnila akcia – Poznaj a chráň. Žiaci v tejto triede pracovali v pracovných listoch. Ešte predtým si pozreli prezentáciu -  „Lesy naše pľúca“. V nej sa žiaci oboznámili s rôznymi druhmi drevín, ale i obyčajných rastlín, ktoré  ľudia  poznáme ako bylinky. Druhá časť bola uskutočnená v prírode. Prešli sme sa po lúkach v okolí obce a prezreli si rastliny a dreviny,  ktoré sme poznávali v prezentácií. Deťom sa akcia veľmi páčila. Táto akcia mala viacero významov. Jedným z nich bolo prechádzať sa po čerstvom vzduchu a tá druhá poznávanie drevín, krov a rastlín.

   • Deň Zeme

   • 24. 4. 2018
   • 23. apríla sa uskutočnia akcia pre žiakov druhého stupňa venovaná Dňu Zeme.  Jej cieľom bolo pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch, ktoré sú nám prostredníctvom Zeme poskytované. Zároveň, aby sme si čoraz hlbšie uvedomovali, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné  a rovnováha všetkého živého na tejto planéte je vzácna, obdivuhodná, no veľmi krehká. Žiaci prostredníctvom environmentálnych aktivít prejavili svoje ekologické zmýšľanie a tak vzdali úctu našej Zemi. Riešili interaktívny kvíz, určovali toky energie od zdroja až po elektrospotrebič a nakoniec vypracovali  zoznam rád a tipov, aby každý deň bol Dňom Zeme.

   • Odhalenie pamätnej tabule Štefanovi Butkovi

   • 17. 4. 2018
   • Vážení spoluobčania,

    srdečne Vás pozývame na spomienkovú slávnosť venovanú statočnému slovenskému obrancovi, jednému z Hrdinov Malej vojny z marca 1939 a rodákovi z Pavloviec nad Uhom - poddôstojníkovi Štefanovi Butkovi. 

    Podujatie sa začína o 9,00 hod. položením vencov na hroby vojakov a obetí Malej vojny (padlého desiatnika Štefana Butku, umučeného Jána Mattu a padlého pilota Gustava Pažického)

    Neskôr o 9,30 hod. pokračuje  svätou omša v kostole v Pavlovciach nad Uhom za obete Malej vojny.

    O 10,00 hod. sála domu kultúry - umelecký kolektív v troch častiach predstaví v dramatickej divadelnej scénke pohnuté udalosti Malej vojny a osud Štefana Butku. Na záver programu sa uskutoční odhalenie pamätnej tabule nášmu rodákovi.

    O 12,30 hod. v parku sa uskutoční vojenská historická rekonštrukcia Klubu vojenskej histórie Trnavská posádka a Mladej Matice z priebehu bojov o východné Slovensko.

    Srdečne Vás pozývame na spomienkovú slávnosť venovanú statočnému slovenskému obrancovi, jednému z Hrdinov Malej vojny z marca 1939 a rodákovi z Pavloviec nad Uhom - poddôstojníkovi Štefanovi Butkovi. Súčasťou podujatia bude aj odhalenia pamätnej tabule v centre obce pri pamätníku druhej svetovej vojne. Podujatie organizuje Matica slovenská a obec Pavlovce nad Uhom na 80. výročie začatia Malej vojny 1938 až 1939 a 80. výročie tzv. Viedenskej arbitráže.

     

   • Beseda o knihe

   • 18. 4. 2018
   • Dňa 17.4.2017 sa pre žiakov 4. ročníka uskutočnila beseda o prečítanej knihe Tri múdre kozliatka. V úvode besedy si žiaci pripomenuli ako vzniká kniha a oboznámili sa so spisovateľom Jozefom Cígerom Hronským- autorom knihy. Spoločne si prečítali príbeh z knihy -Na záhradníckom remesle, dobre sa im povodilo, zahrali hru- otázky z klobúka a vyplnili pracovný list. Za aktivitu dostal každý žiak omaľovánku , záložku do knihy a sladkú odmenu. Beseda splnila svoj účel, dôkazom čoho boli aj veľmi dobré vedomosti o prečítanej knihe.

 • Počítadlo návštev