• Prednáška pre žiakov 7. ročníka

   • 8. 6. 2019
   • Dňa 29.5.2019 sa žiaci 7. ročníka zúčastnili prednášky, ktorú viedla pani lektorka Ing. Zuzana Šutá. Prednáška bola rozdelená na 2 časti. Prvá časť bola určená dievčatám – Medzi nami dievčatami a druhá časť chlapcom – Na štarte k mužnosti. Prednáška bola venovaná dospievaniu dievčat a chlapcov. Pani lektorka spomenula sebavedomie, ktoré je u dospievajúcich detí na prvom mieste. Taktiež hovorila o telesných zmenách dievčat a chlapcov, o zmenách fyzických, psychických a sociálnych. Vyzdvihla správanie chlapcov a dievčat. Žiakom pripomenula, že v období puberty je veľmi dôležitá intímna hygiena. V závere zdôraznila, že puberta je najťažším obdobím v živote človeka, hlavne pre rodičov. Prednáška bola podaná na veľmi dobrej úrovni, bola zaujímavá a poučná.

   • Matematické popoludnie 1.-2. ročník

   • 8. 6. 2019
   • Dňa 23. mája 2019 si žiaci 1. a 2. ročníka  zasúťažili v matematickom popoludní. Najprv si precvičili svoju pozornosť v hľadaní najväčšieho počtu predmetov. Potom vytvorili dvojice, v ktorých prváci riešili príklady a druháci slovom zapisovali výsledok do tajničky.  Samostatne riešili pracovný list, kde si upevnili sčítanie a odčítanie pri dokresľovaní plodov na stromoch. V závere si vysvetlili význam a dôležitosť matematiky v praktickom živote.

   • Plánovanie rodičovstva a vzťahy v partnerstve

   • 8. 6. 2019
   • Dňa 22.5.2019 sa uskutočnila beseda pre žiakov 9. ročníka Plánovanie rodičovstva a vzťahy v partnerstve. Besedu viedla pracovníčka KC v Pavlovciach nad Uhom Mgr. Klaudia Serenčková. Žiaci si posadali do kruhu a formou diskusie sa rozprávali o láske, partnerstve, žiarlivosti, podvádzaní. Žiaci reagovali na slová , slovné spojenia pani Serenčkovej svojimi zaujímavými odpoveďami. Všetci sa zhodli, že dôležité je rodinné zázemie, rodinná klíma, ktorú vytvárajú priateľské vzťahy rodičov, súdržnosť, spokojnosť a tolerancia v partnerstve. Zároveň prediskutovali pocity spojené s dospievaním. Beseda bola zaujímavá a poučná.

   • Malý futbal

   • 8. 6. 2019
   • Dňa 25.4. 2019 sa žiaci 6. – 9. ročníka zúčastnili obvodového kola v Malom futbale starších žiakov ktoré sa konalo na 6. ZŠ v Michalovciach. Spomedzi štyroch zúčastnených škôl sme sa umiestnili na 2. mieste a postúpili na okresné kolo, ktoré sa konalo dňa 10.5.2019 na 6.ZŠ v Michalovciach. Chlapci získali pekné 2. miesto. Na obvodom a okresnom kole nás reprezentovali títo chlapci :Belák T. 7.B, Belavý M. 8.A, Beňák M 7.A, Cica R. 8.B, Čičák K 8.A, Čičák M.8.A, Čičák M. 9.A, Gaži M. 6.A, Gombár M. 8.A, Makula N.8.A, Novotný B.9.A, Popik J.9.B, Popik M. 8.A, Tancoš P. 8.A. Žiakom srdečne blahoželáme!

   • Spoznávame Európu

   • 26. 5. 2019
   • Dňa 22.5. 2019 sa uskutočnila akcia Spoznávame Európu pre žiakov 7. ročníka. Žiaci sa prostredníctvom prezentácie dozvedeli o rekordoch Európy a sveta. Riešili osemsmerovky, v ktorých boli ukryté štáty Európy, priradzovali hlavné mestá k jednotlivým štátom a pracovali s atlasom. V interaktívnom cvičení hádali, kde sa nachádzajú miesta zobrazené na obrázkoch. Akcia bola spestrením a rozšírením výuky geografie s využitím interaktívnych cvičení a hier.

   • "Na bicykli bezpečne a dobre..."

   • 26. 5. 2019
   • V stredu 15. mája 2019 sa žiaci ŠKD zúčastnili dopravnej akcie „Na bicykli bezpečne a dobre...“

    Po dôkladnej teoretickej príprave a absolvovaní dopravného testu sa žiaci presunuli na šk. ihrisko a absolvovali jazdu zručnosti. Pre žiakov bola pripravená zaujímavá trať (veľký slalom, prejazd cez lievik, prenášanie predmetov, osmička, pomalá jazda, presné zastavenie ...) Žiaci v závere akcie dostali certifikát a osvedčenie cyklistu. Akcie sa zúčastnilo 25 cyklistov a 20 chodcov.

   • Bábkové divadlo Košice, Kaštieľ v Budimíre

   • 26. 5. 2019
   • Dňa 21.5. žiaci prvého a druhého ročníka navštívili Bábkové divadlo v Košiciach. Predstavenie s názvom Hľadá sa snehuliak! bol plný napätia či sa malej nezbedníčke Boni podarí nájsť zmiznutého kamaráta snehuliaka. Po predstavení si žiaci mohli prezrieť historické centrum mesta, a v týchto dňoch pod vplyvom majtrovstiev sveta v hokeji, obohatené o hokejovú atmosféru. Neskor sme sa vybrali do blízkej dediny Budimír, kde nás v kaštieli čakala pracovníčka Slovenského technického múzea Košice. Žiaci videli exporíciu hodín, ale zaujala ich aj starožitná pokladnica a velociped.

   • Vybíjaná

   • 26. 5. 2019
   • Dňa 3.5. 2019 sa žiačky 4. – 6. ročníka zúčastnili obvodového kola vo vybíjanej, ktoré sa konalo na 7. ZŠ v Michalovciach. Spomedzi štyroch zúčastnených škôl sme sa umiestnili na peknom 2. mieste a postúpili na okresné kolo, ktoré sa konalo dňa 10.5.2019 v Strážskom. Spomedzi štyroch najlepších škôl v okrese žiačky získali pekné 3. miesto. Na okresnom kole nás reprezentovali Mihaliková. D. 5.B, Tomčiová N. 5.B, Fedorová N. 6.B, Baňasová T. 6.B, Kuklincová J. 6.B, Lacková D. 6.B, Lešňanská D. 6.B, Spišáková L. 6.B, Bodnárová S. 7.A, Jurasová L. 7.A, Arvayová S. 7.B, Mašlejová P. 7.B. Žiačkam srdečne blahoželáme

   • Môj kontakt so škodlivými látkami

   • 18. 5. 2019
   • Dňa 15.5.2019 sa pre žiakov 4. ročníka uskutočnila beseda pod názvom Môj kontakt so škodlivými látkami, ktorá bola spojená s nácvikom aktivít, ako odolávať škodlivým látkam. V úvode besedy si žiaci pod vedením koordinátorky PP Mgr. T. Kušnírovej pripomenuli všetky škodlivé látky, s ktorými sa oboznámili pri čítaní knihy C. Raynerovej- Nenič svoje múdre telo. Potom sa zahrali hru Povzbudzovač, pri ktorej pozvali k sebe kamaráta a vyzdvihli jeho kladné vlastnosti. V hre ,,Dvaja jednou ceruzou“ si vyskúšali kresliť ľubovoľný obrázok spoločne jednou ceruzou a nakoniec mali napísať,čo ich napadne, ak počujú slovo „Priateľstvo“. Všetky aktivity poslúžili ako dobrý návod, ktorý môžeme ponúknuť všetkým kamarátom, ktorí nevedia, ako využívať svoj voľný čas a preto sa dajú nahovoriť na zlé veci.

   • Chémia zábavne

   • 18. 5. 2019
   • Dňa 15.5. 2019 sa pre  žiakov 7. ročníka uskutočnila akcia Chémia zábavne. Žiaci sa prostredníctvom prezentácie dozvedeli, ako môžu uplatniť vedomosti z chémie v bežnom  živote. Pozorovali zaujímavé pokusy a riešili chemickú tajničku. V rámci Týždňa zdravia sa oboznámili aj s pH niektorých potravín a prakticky zisťovali pH vybraných nápojov. Akcia sa žiakom páčila a možno aj motivovala pre štúdium chémie.

   • Beseda s pracovníčkou CPPPaP

   • 18. 5. 2019
   • V rámci týždňa zdravej výživy sa pre žiakov I. stupňa uskutočnili besedy s p. Mgr. Jarmilou Titkovou, pracovníčkou CPPPaP v Michalovciach. Pre žiakov 3. ročníka bola zorganizovaná beseda na tému: Násilie a šikanovanie na školách, prevencia sociálno-patologických javov, pre žiakov 4. ročníka bola zorganizovaná beseda na tému: Poznám sám seba?, rozvoj sebadôvery.

   • Slávnostná akadémie ku Dňu matiek

   • 18. 5. 2019
   • Dňa 13.3.2019 si hrdé mamičky mohli pozrieť krásny kultúrny program plný tancov, piesni a básni, ktorý si pre ne pripravili žiaci základnej školy, materskej školy a základnej umeleckej školy.

   • TIPSPORT Miniliga hádzaná

   • 18. 5. 2019
   • Dňa 10.5.2019 sa v Michalovciach uskutočnil posledný turnaj TIPSPORT Miniligy v šk.roku 2018/2019. Turnaja sa zúčastnilo 12 družstiev z ôsmich základných škôl. Žiačky boli rozdelené do 2 skupín, kde sa hralo systémom každý s každým. Našim dievčatám sa podarilo vyhrať základnú skupinu, no v ďalších bojoch už neboli úspešné, a tak sme sa umiestnili na peknom 4.mieste. Každá žiačka si odniesla peknú medailu a sladkú odmenu.

   • Pietny akt kladenia vencov

   • 18. 5. 2019
   • Dňa 7.5.2019 sa konala slávnosť pri príležitosti 74. výročia ukončenia druhej svetovej vojny. Slávnosť sa začala pietnym aktom - položením venca k pamätníku v centre obce. Obyvatelia a zamestnanci školy prostredníctvom tejto slávnosti každoročne prejavujú úctu všetkým tým, ktorí položili svoje životy za mierový dnešok. Miestny pamätník je symbolom odvahy a statočnosti známych i neznámych vojakov a tiež niektorých miestnych občanov, ktorí bojovali v bojoch druhej svetovej vojny. Všetkým tým patrí naša vďaka.

   • Deň Zeme

   • 18. 5. 2019
   • Dňa 26.4.2019 sa na našej škole uskutočnila akcia pod názvom „Deň zeme, Poznaj a chráň“. Akcia bola celodenná, žiaci boli rozdelený do viacerých skupín. Podelené skupiny pracovali v jednotlivých oddeleniach , kde používali pracovné listy, vyrábali z prírodných materiálov, vysádzali a vysievali  petržlenovú vňať , semená cibuľky, cukety, fazule do pripravených téglikov. V tom istom čase starší žiaci pripravili a vyrobili „SEPARKA“. Ďalej hľadali v školskej knižnici  informácie  o rastlinách, stromoch, názvy kníh, kde sa nachádzajú rastliny. Starší i mladší žiaci pracovali na školskom pozemku, kde vysádzali muškáty, sadenice jahôd, bol nainštalovaný vláčik z prírodných materiálov na skrášlenie priestorov „ mini záhradky“. Nakoniec boli vyhlásené výsledky celodennej aktivity „ deň v zelenej farbe“. Akcia splnila svoj účel a žiakom sa veľmi páčila.

   • Slávik Slovenska

   • 18. 5. 2019
   • Dňa  25.4.2019 sa uskutočnilo školské kolo Slávik Slovenská. Žiaci si zaspievali dve ľudové piesne podľa výberu a súťažili v troch kategóriách .

    V prvej kategórii sa umiestnila na prvom mieste A.Budišová z 3.B, v druhej kategórii na prvom mieste sa umiestnila P. Sijartová z 4.B, v tretej kategórii na prvom mieste sa umiestnila žiačka K.Hrešová z 8.B. Títo žiaci budú reprezentovať našu školu v Michalovciach. Blahoželáme naším slávikom a zároveň prajeme dobre umiestnenie na súťaži.

   • Nebezpečenstvo elektronickej šikany

   • 29. 4. 2019
   • Dňa 24.4.2019 sa pre žiakov 5. ročníka uskutočnila beseda Nebezpečenstvo elektronickej šikany. Besedu viedla Mgr. Klaudia Serenčková, pracovníčka KC v Pavlovciach nad Uhom. V úvode spolu so žiakmi rozprávala o pojme šikana. Na základe známej rozprávky Ovce žiakom vysvetlila, že používanie internetu je niekedy naozaj veľmi nebezpečné. Pri svojej neopatrnosti sa informácie a fotografie môžu dostať na nesprávne miesto a môžu byť zneužité. Pracovníčka KC, Mgr. Klaudia Serenčková, upozornila žiakov na nevhodné správanie sa na internete, ktoré môže vyústiť až do obťažovania, vyhrážania a nepochybne až do vydierania. Beseda bola zaujímavá a poučná.

   • Beseda o knihe 3. ročník

   • 29. 4. 2019
   • Dňa 16.4.2019 sa žiaci 3. ročníka zišli na besede o knihe českého spisovateľa Josefa Čapka „Rozprávky o psíčkovi a mačičke“. V úvode besedy sa v prezentácii oboznámili so životom Josefa Čapka od detstva až po jeho smrť v koncentračnom tábore. Dozvedeli sa, že kniha“ Rozprávky o psíčkovi a mačičke“ je jeho najznámejšia, bola prvýkrát vydaná pred 90 rokmi a príbehy majú v sebe aj výchovné ponaučenia. Žiakov zaujalo, že spisovateľ si túto knihu ilustroval sám. Po prečítaní jednej rozprávky žiaci vypracovali pracovný list, odpovedali na otázky a besedovali o priateľstve psíčka a mačičky, ktorí chceli žiť tak, ako ľudia. V závere besedy si všetci zamaškrtili na mačacích jazýčkoch z čokolády a každý žiak dostal obrázky na vymaľovanie. Potešili sa, že si túto knihu môžu vypožičať zo školskej knižnice.

   • AMARO KHELIBEN - Naše tance

   • 29. 4. 2019
   • Dňa 10.4.2019 sme zorganizovali 4. ročník súťaže rómskych tancov AMARO KHELIBEN – NAŠE TANCE, ktorej sa zúčastnilo rekordne 7 základných škôl a 3 komunitné centrá z Košického a Prešovského kraja. Pripravené tanečné vystúpenia boli na vysokej úrovni a diváci mali bohatý umelecký zážitok.

    V bronzovom pásme sa umiestnili ZŠ s MŠ Žbince, ZŠ Malčice a ZŠ Laškovce.

    V striebornom pásme sa umiestnili Komunitné centrum Pavlovce nad Uhom, ZŠ s MŠ Trhovište a ZŠ Drahňov.

    V zlatom pásme sa umiestnili Komunitné centrum Hanušovce nad Topľou, ZŠ Šamudovce,  Komunitné centrum Veľký Šariš a ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom.

     Všetci získali medaily, trofeje a diplomy. Novinkou tohto ročníka bol aj titul najlepšia  tanečnica a najlepší tanečník z každého súboru, ktorí boli zvlášť ocenení porotou. Zo srdca im blahoželáme a tešíme sa na ďalší ročník.

   • "Buďme fit"

   • 28. 4. 2019
   • Dňa 4.4.2019 sa žiaci 7.ročníka zúčastnili akcie s názvom "Buďme fit". V úvode sa žiaci oboznámili s medzinárodným dňom zdravia, ktorý sa koná každoročne 7.apríla s danou témou. Diskutovali sme o tom, čo je to zdravý životný štýl a čo všetko ho ovplyvňuje. Žiaci nahrádzali nezdravé potraviny zdravšou alternatívou, ochutnávali ovocie a zeleninu naslepo a nakoniec sa pohybovo zdokonaľovali vo volejbale.

 • Počítadlo návštev