• Beseda s lesníkom p.Karnišom a exkurzia do obce Leles

   • 28. 4. 2019
   • Dňa 17.4.2019 sa pre žiakov 3. a 4. ročníka uskutočnila beseda s lesníkom, p. Karnišom , na tému „Čaro lesa" , v ktorej žiakom porozprával zaujímavé informácie o lese. Súčasťou besedy bola ukážka zaujímavej prezentácie a pre žiakov prichystané hádanky o zvieratkách. Za aktivitu na besede boli žiaci odmenení omaľovánkami. Po besede sa žiaci pod vedením svojich vyučujúcich presunuli školským autobusom na exkurziu do obce Leles, ktorá bola spojená s prehliadkou kaplnky sv. archanjela Michaela v premonštrátskom kláštore a prezreli si Prepoštský chrám sv. Kríža, ktorý bol spojený s prednáškou o histórii chrámu. Po prehliadke sa žiaci sa prešli po náučnom chodníku, kde si prezreli krásy prírody a poznávali stromy, až ku kamennému mostu. Beseda a exkurzia sa žiakom páčila a splnila svoj účel.

   • Beseda s hasičmi

   • 23. 4. 2019
   • Dňa 12.4.2019 sa pre žiakov 4. a 5. ročníka uskutočnila beseda s členmi hasičského zboru z Veľkých Kapušian. V teoretickej časti sa žiaci dozvedeli niečo o činnosti hasičov formou krátkych videí a nechýbala ani ukážka ochranných odevov a pomôcok prvej pomoci pri zásahu. Hasiči žiakom predviedli použitie dýchacieho prístroja a termokamery, na vyhľadávanie osôb v silno zadymených priestoroch. Z radov žiakov bol vybratý jeden figurant, na ktorom hasiči predviedli vyprostenie a zaistenie osoby z havarovaného vozidla. V praktickej časti hasiči na školskom dvore predviedli žiakom hasičskú techniku, vysvetlili ako prebieha záchranná akcia a niekoľkí žiaci si vyskúšali prácu so striekacou hadicou. Táto beseda žiakov zaujala a splnila svoj účel.

   • Človek a príroda

   • 23. 4. 2019
   • V stredu 10. apríla 2019 sa žiaci ŠKD 1. oddelenie zúčastnili akcie „Človek a príroda“. Na úvod si žiaci vypočuli hlasy prírody a pozorne rozlišovali jednotlivé zvuky. Spoznávali vtáctvo, faunu a flóru našich lesov a lúk, riešili záhadu dvoch zvieracích tiel, zahrali sa hru „Na bociana a žabky“ a v osemsmerovke zistili, že majú spoznať a chrániť rastliny Slovenska. V praktickej časti rozdeľovali rastliny na byliny, kry a stromy, spoznávali dreviny podľa listov. Príjem organických látok cievnymi zväzkami si žiaci overili pokusom s bielymi kvetmi, ktoré sa zafarbili. V závere akcie si vyrobili šiltovku, modelovali z plastelíny svoje obľúbené zvieratko a zahrali si hru „Hmatačka“.

   • Veľkonočné prázdniny

   • 16. 4. 2019
   • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom oznamuje, že dňoch od 18.4. 2019 do 23.4.2019 budú veľkonočné prázdniny. Vyučovanie pokračuje v stredu 24.4.2019.

   • Volejbal žiačok

   • 23. 4. 2019
   • Dňa 14.3.2019 sa v Mestskej športovej hale Michalovce konalo okresné kolo vo volejbale žiačok. Súťažilo sa v dvoch skupinách. V skupine „A“ sme sa umiestnili na 4. mieste. Reprezentovali nás ( Andrejová Lucia, Bérešová Jana , Mašlejová Paulína, Brišová Kristína, Matyiová Táňa, Spišáková Lucia, Šebová Tatiana)

   • Jar v materskej škole

   • 14. 4. 2019
   • Dňa 10. 4. 2019 sa v materskej škole uskutočnili tvorivé dielne so zameraním na veľkonočnú výzdobu, kde deti v spolupráci svojich rodičov a učiteliek s nadšením vyrobili krásne veľkonočné a jarné dekorácie- maľovali kraslice, aranžovali kvetinové záhony, vyrábali ovečky, vytvárali veľkonočné pohľadnice, polystyrénové zajačiky, kytice a mnoho ďalších pestrofarebných nápadov. Všetkým ďakujeme za účasť a želáme krásne prežitie Veľkej noci.

   • Zber papiera v MŠ

   • 14. 4. 2019
   • V dňoch od 1. 2. 2019 do 31. 3. 2019 sa v našej materskej škole uskutočnil zber papiera. Vyzbieralo sa 1549,6 kg. Deti, ktoré priniesli papier boli odmenené vecnými cenami. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili a prispeli tým k zlepšeniu životného prostredia, v ktorom žijeme.

   • Nenič svoje múdre telo

   • 14. 4. 2019
   • Dňa 10.4.2019 žiaci 4. ročníka pod vedením koordinátorky Primárnej prevencie Mgr. T. Kušnírovej čítali 4. kapitolu z  knihy od C. Raynerovej- Nenič svoje múdre telo a besedovali na tému: Drogy a tvoje telo. Po jej prečítaní sa dozvedeli, aké sú drogy nebezpečné a ako vážne ničia ľudský organizmus.

   • Zaujímavosti prírody

   • 14. 4. 2019
   • Vo štvrtok 11.4.2019 sa v ŠKD 2. oddelenie uskutočnil prírodovedný kvíz, v ktorom si žiaci vyskúšali svoje vedomosti o prírode. Súťažili v troch družstvách - tulipány, margarétky a zvončeky. V úvode spoločne vyplnili doplňovačku a pozreli si prezentáciu o lese a jeho význame pre človeka. Vypracovali aprílový test, určovali názvy rastlín lesov a lúk, živočíchov, listnatých a ihličnatých stromov a ich plodov a v osemsmerovke s tajničkou hľadali názvy kvetov a stromov.

   • Medzníky druhej svetovej vojny

   • 14. 4. 2019
   • Dňa 11.4.2019 sa uskutočnila súťaž Medzníky druhej svetovej vojny na základnej škole Krymská 5 v Michalovciach. Súťaže sa zúčastnilo 8 družstiev z okresu Michalovce. Naši žiaci sa umiestnili na peknom 4 mieste kde v rozstrele o tretie miesto stratili 2.5 boda. Našu školu reprezentovali Kristián Mondok, Tatiana Matyiová a Simona Pihuličová.

   • Obvodové kolo vo volejbale žiakov

   • 14. 4. 2019
   • Dňa 4.4.2019 sa na VI. ZŠ  v Michalovciach konalo obvodové kolo vo volejbale žiakov. Reprezentovali nás (Novotný Bohumil, Tancoš Peter, Čičák Kevin, Belák Tomáš, Čičák Michael, Popik Milan, Gombár Marek, Adam Kevin, Čičák Mário, Pužo Aleš). Žiaci sa umiestnili na 3. mieste.

   • Okresné kolo gymnastického štvorboja dievčat kat.A,C

   • 14. 4. 2019
   • Dňa 20.3. 2019 sa na ZŠ v Strážskom konala okresná súťaž v gymnastickom štvorboji žiačok kategórie A, C. Našu školu reprezentovali:

    V kategórii A:  Adamová Simona, Adamová Sofia, Badiová Nella, Luková Veronika, Molnárová Petra, Zamutovská Sofia.

    V kategórii C: Arvayová Stanislava, Bérešová Jana, Jurasová Lívia, Mašlejová Simona , Pihuličová Simona.

    Žiačky sa umiestnili na 3. mieste

   • Okresné kolo gymnastický štvorboj žiačok kat.B

   • 14. 4. 2019
   • Dňa 19.3. 2019 sa na našej škole konala okresná súťaž v gymnastickom štvorboji žiačok kategórie „B“. Našu školu reprezentovali (Spišáková Lucia, Mihaliková Denisa , Štafurová Miroslava, Baňasová Tamara, Fedorová Nina). V kategórii družstiev sa žiačky sa umiestnili na peknom 2. mieste. V kategórii jednotlivcov sa Lucia Spišáková umiestnila na 4. mieste. Tešíme sa z ich úspechu a držíme im palce aj na budúci rok.

   • Noc s Andersenom

   • 14. 4. 2019
   • Obľúbeným čitateľským sviatkom v našej škole je už tradične Noc s Andersenom. Žiaci 3. – 9. ročníka, v počte  71, sa zúčastnili už 12. ročníka podujatia, ktoré je venované jednému z najväčších svetových rozprávkarov - H.CH. Andersenovi. Počas večera a noci si žiaci pod vedením 6 pedagógov užívali pestrý program, ktorý pre nich pripravila školská knižnica v spolupráci s PK SJL. Ten bol rozdelený do troch blokov. Do prezentácie malých javiskových foriem sa zapojili žiaci prvého i druhého stupňa . Účinkujúci podali výborné herecké výkony a zožali potlesk svojich spolužiakov. Ďalšia časť večera bola venovaná zábavným hrám a súťažiam.  V literárnej tvorbe zvíťazila žiačka S. Arvayová zo 7.B, ktorá napísala najdlhší príbeh. Krátko pred večierkou si žiaci zahrali nočnú hru na školskom dvore  s názvom Hľadanie strateného, v ktorej si najlepšie počínalo družstvo 7. ročníka a D. Halajčík z 3.B.  Podujatie sa nieslo v duchu  rozprávky Cisárove nové šaty. Prostredníctvom rozprávky žiaci zistili, že nielen pohotovosť a dôvtip, ale aj nevedomosť,  sú súčasťou života, a ako sa dá s týmito javmi popasovať.

   • Záchranár

   • 14. 4. 2019
   • Dňa 20.3.2019 sa uskutočnila akcia Záchranár pre žiakov druhého stupňa. Žiaci si urobili krátky vedomostný test týkajúci sa Červeného kríža, prešli troma stanovišťami kde ošetrili rôzne poranenia a na záver si skúsili vyrobiť tržné rany s umelou krvou.

   • Vtáky nášho regiónu

   • 14. 4. 2019
   • Dňa 18.3.2019 sa pre žiakov uskutočnila beseda s ornitológom Mgr. Matejom Repelom PhD. na tému Vtáky nášho regiónu. Žiaci si pozreli prezentáciu o vtákoch žijújich v Medzibodroží. Dozvedeli sa o možnostiach ochrany vtákov a o spôsoboch hniezdenia niektorých vybraných druhov. Žiaci boli pozvaní na akciu Vítanie žeriavov na Senianskych rybníkoch.

   • Rodičovské združenie

   • 11. 4. 2019
   • Dňa 15.4.2019 sa uskutoční rodičovské združenie formou konzultácií v jdenotlivých triedach v čase od 15:00 do 17:00.

   • Výstava ručných prác

   • 7. 4. 2019
   • Dňa 4.4.2019 sme sa zúčastnili výstavy ručných prác, ktorá sa uskutočnila na obecnom úrade v Pavlovciach nad Uhom. Prispeli sme ručne vyrobenými veľkonočnými zajačikmi, domčekom na stračej nôžke a košíkom plným kraslíc, ktoré s radosťou vyrobili deti.

   • E-TESTOVANIE 9-2019

   • 7. 4. 2019
   • Ako certifikačná škola sme aj tentokrát umožnili našim žiakom testovať modernou elektronickou formou. Žiaci takúto formu testovania uvítali a prácu v systéme e-Test zvládli. V spolupráci s Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania sme 3.4.2019 zrealizovali E-TESTOVANIE 9-2019. Žiaci v časovom limite boli testovaní v predmetoch matematika a slovenský jazyk a literatúra. Tieto záťažové skúšky v podmienkach našej školy sme všetci zvládli a poznáme už aj výsledky.

 • Počítadlo návštev