• Otvorená hodina v 2.B

   • 7. 4. 2019
   • Dňa 29.3.2019 sa v 2.B triede uskutočnila otvorená hodina pre rodičov. Za bohatej účasti rodičov žiaci preukázali svoje vedomosti o delení hlások, dopĺňaní i/í, y/ý do slov, šikovnosť v sčítaní, odčítaní, delení čísel na desiatky a jednotky a to všetko zábavnou formou za pomoci včielky Maji. Na záver si žiaci pochutili na sladkej odmene – pečive s maslom a medom od včielok.

   • Turnaj v minihádzanej

   • 7. 4. 2019
   • Dňa 27.3.2019 sa žiačky 3. a 4. ročníka zúčastnili ďalšieho turnaja v minihádzanej v Chemkostav aréne v Michalovciach. Turnaja sa zúčastnilo 14 družstiev, ktoré boli rozdelené do dvoch skupín. Naše žiačky odohrali 6 zápasov s hracím časom 6 minút. Podarilo sa nám vyhrať 3 zápasy, no dúfame, že na ďalšom turnaji budeme už len úspešnejší.

   • Zápis detí do 1. ročníka

   • 1. 4. 2019
   • Zápis detí do 1. ročníka, ktoré sa narodili od 1.9.2012 do 31.8.2013, sa uskutoční vo štvrtok 4.4.2019 od 8.00 do 12.00 v školskej jedálni.

   • E-TESTOVANIE 9-2019

   • 5. 2. 2019
   •  Vážení rodičia deviatakov,dovoľte nám, aby sme Vás informovali o významnej udalosti v škole, ktorú navštevuje vaše dieťa. 3. apríla 2019 sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl pod názvom E-TESTOVANIE 9-2019. Žiaci budú testovaní z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra.Základná škola s materskou školou Pavlovce nad Uhom patrí k vybraným školám na Slovensku – k tzv. certifikačným školám, preto v spolupráci s NÚCEM-om umožníme žiakom 9. ročníka absolvovať Testovanie 9-2019 modernou elektronickou formou. Viac informácií nájdete na tomto odkaze: NÚCEM, ETEST, TESTOVANIE-9, e-TESTOVANIE-9

    Deviatakom prajeme veľa šťastia!

   • Hospodárenie v rodine

   • 31. 3. 2019
   • Dňa 27.3.2019 sa žiaci 6. ročníka zúčastnili zábavno-vedomostného popoludnia Hospodárenie v rodine. Žiaci pracovali v 4-členných skupinách. Každá skupina predstavovala jednu rodinu. Dostali pracovný list, na ktorom mali správne rozdeliť príjmy a výdavky v rodine. Žiaci si uvedomili ťažkú pozíciu rodičov pri zabezpečovaní základných životných potrieb, poznať hodnotu svojej práce, dokázať hospodáriť s peniazmi. Vedieť odpovedať na otázky, čo sa musí zaplatiť ako prvé a prečo, čo sa musí kúpiť, čo si môžu odpustiť. Nemôžeme si najprv kúpiť to, čo sa nám páči a po čom túžime. Asi by ich to veľmi netešilo, keby boli hladní. Žiaci na základe aktivít zostavili rodinný rozpočet a zistili, čo patrí k príjmom v domácnosti a čo k výdavkom. Zamýšľali sa nad tým, kde by sa mohli výdavky znížiť, prípadne, čo by sa nemuselo kupovať vôbec. Cieľom stretnutia bolo dobre hospodáriť a naplánovať si výdavky a príjmy v rodine.

   • Otvorená hodina v 1.A

   • 31. 3. 2019
   • Dňa 22.3.2019 sa uskutočnila otvorená hodina v triede 1.A. Žiaci putovali do krajinky múdrej sovičky, kde riešili zaujimavé úlohy z krajinky písmenkovo, čísielkovo a nechýbala ani krajinka hádaj čo mám. Na záver múdra sovička obdarila žiakov sladkosťami a medailou za aktívnu účasť na hodine.

   • Tvorivé dielne - Tradície a zvyky Veľkej noci

   • 31. 3. 2019
   • 20. marca 2019 sa žiaci 1. stupňa zišli na tvorivých dielňach venovaných veľkonočným tradíciám a zvykom. Na úvod žiaci 3.B v zemplínskom nárečí pripomenuli veľkonočné obdobie a predviedli tradičné veľkonočné riekanky a pieseň. Potom sa už všetci venovali výrobe veľkonočných ozdôb, pozdravov a záložiek do knihy, ktoré si odniesli domov. Strávili sme spolu príjemnú hodinku.

   • Beseda o knihe 1.a 2. ročník

   • 24. 3. 2019
   • Dňa 22.3. sa uskutočnila pre žiakov 1. a 2. ročníka Beseda  o knihe. V tomto školskom roku, sa žiaci dozvedeli viac o knihe Josefa Čapka: O psíčkovi a mačičke. Vypočuli si jednu kapitolu, neskôr vypracovali pracovný list, zatancovali si tanček na známu pesničku „Pes a mačka“. V závere vymaľovali maľovanku. Žiakom sa beseda páčila a tých, ktorý knižku ešte nečítali motivovala k prečítaniu celej knihy.

   • Otvorená hodina v 2.A

   • 24. 3. 2019
   • Dňa 20.3. sa konala v triede 2.A otvorená hodina pre rodičov. Žiaci putovali s Ferdom Mravcom po krajinách ako je Písmenkovo, kde navštívil chrobáka Truhlika. Nasledujúcou zastávkou bol Kosťoland s kamarátom Kostitrasom, ktorému museli poskladať všetky kosti. Poslednou krajinou, ktorú žiaci navštívili boli Matematické Zrátajovce s lienkou Gvendolinou, ktorá pre nich prichystala tajničku aj s prekvapením.

   • Matematický KLOKAN

   • 24. 3. 2019
   • Dňa 21.3.2019 sa uskutočnila Medzinárodná súťaž pre žiakov základných a stredných škôl Matematický KLOKAN. Na 2.stupni sa tejto súťaže zúčastnili dvaja žiaci 5.B triedy, traja žiaci 6.B triedy a traja žiaci 7.B triedy. Výsledky súťaže budú zverejnené 10.apríla na stránke www.matematickyklokan.sk.

   • Otvorená hodina v 1.B

   • 17. 3. 2019
   • Dňa 15.3. sa v 1.B triede uskutočnila otvorená hodina pre rodičov. Žiaci sa zmenili na malých indiánov a statočne plnili všetky úlohy. Rodičom ukázali čo všetko sa už naučili a akí sú šikovní. V závere zaspievali indiánsku pieseň a hľadali indiánsky poklad.

   • Čas premien

   • 17. 3. 2019
   • V rámci Výchovy k manželstvu a rodičovstvu sa dňa 13.3.2019 v MU III uskutočnila pre dievčatá 6. a 7. ročníka beseda na tému Čas premien. Dievčatá sa dozvedeli základné informácie o dospievaní, ochrane zdravia, telesnej a duševnej hygiene. Mali možnosť uvedomiť si, že fyzické a psychické zmeny, ktorými budú prechádzať alebo už prechádzajú, sú bežnou súčasťou ich vývinu. Dievčatá dostali užitočné rady a zrozumiteľnou formou im bola predstavená puberta ako úplne normálna a prirodzená súčasť života, ktorou si musel prejsť každý z nás. Beseda sa dievčatám páčila.

   • Vesmír očami detí v MŠ

   • 17. 3. 2019
   • V dňoch od 11. 3. 2019 do 15. 3. 2019  sa v materskej škole konal projekt „Vesmír očami detí“, pri ktorom sa deti zábavnou formou a zážitkovým učením učili o vesmíre s využitím aktivít „Putovanie vesmírom“, „Farby Zeme“, „Vesmírne počítanie“, „Naša Zem je guľatá“, „Na kozmonautov“.

   • Beseda o knihe

   • 17. 3. 2019
   • Dňa 15.3.2019 sa pre žiakov 4. ročníka uskutočnila beseda o prečítanej knihe Tri múdre kozliatka. V úvode besedy si žiaci pripomenuli ako vzniká kniha a oboznámili sa so spisovateľom Jozefom Cígerom Hronským- autorom knihy. Spoločne si prečítali príbeh z knihy -Na záhradníckom remesle, dobre sa im povodilo, zahrali hru- otázky z klobúka a  vypĺňali pracovné listy. Za aktivitu dostal každý žiak  záložku do knihy .Beseda splnila svoj účel, dôkazom čoho boli aj veľmi dobré vedomosti o prečítanej knihe.

   • Putovanie rozprávkami

   • 17. 3. 2019
   • Dňa 14.3.2019 sa žiaci v ŠKD 2. oddelenie vybrali do sveta rozprávok. Hádali názvy rozprávok a rozprávkových postáv, vytvorili živú rozprávku o Vlkovi a kozliatkach. Pozreli si prezentáciu o slovenských spisovateľoch pre deti a mládež a svoje vedomosti si overili v literárnom kvíze. Zahrali sa na pomocníkov Popolušky a spravili si aj kráľovské koruny.

   • Hviezdoslavov Kubín 2. stupeň

   • 17. 3. 2019
   • 14. marca 2019 sme zorganizovali školské kolo súťažnej prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín. Zúčastnili sa ho najlepší recitátori triednych kôl, osobitne súťažili v prednese poézie a v prednese prózy.

    Víťazi školského kola:

    2. kategória

    POÉZIA

    1. miesto – Hana Moščáková (6. B), 2. miesto – Daniel Horňák (6. B), 3. miesto – Noema Vargová (5. B)

    PRÓZA 

    1. miesto – Michaela Antonyová (6. B), 2. miesto – Sarah Popíková (6. B), 3. miesto – Denisa Mihaliková (5. B)

    3. kategória

    POÉZIA

    1. miesto – Lívia Jurasová (7. A), 2. miesto – Karin Vargová (7. A), 3. miesto – Michaela Vaľová (9. A)

    PRÓZA 

    1. miesto – Matej Repka (8. A), 2. miesto – Alexandra Salayová (8. A), 3. miesto – Simona Pihuličová (9. A)

    Všetkým srdečne blahoželáme!

   • Hviezdoslavov Kubín I. kategória

   • 17. 3. 2019
   • V stredu  13. marca 2019 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy "Hviezdoslavov Kubín". Touto súťažou si pripomíname slovenského básnika, prozaika, dramatika a prekladateľa Pavla Országha Hviezdoslava a význam jeho diel.

     V prednese prózy je poradie nasledovné:

    1. miesto – Paula Sijartová 4.B

    2. miesto –  Elia Fedorová 2.B

    3. miesto –  Oliver Imrich 3.B

     

     V prednese poézie:

    1. miesto – Alexandra Baláková 4.B

    2. miesto – Petra Molnárová 2.B a Sofia Adamová 3.B

    3. miesto – Tiffany Nistorová 2.B a Dávid Halajčik 3.B

     

    Tento rok do okresného kola za 1. kategóriu postúpili Paula Sijartová a Alexandra Baláková. Po umeleckom prednese žiaci riešili rôzne jazykolamy, tajničky, hádanky a osemsmerovky.

   • V krajine "Písmenkovo"

   • 17. 3. 2019
   • V stredu 6. marca 2019 sa žiaci ŠKD 1. oddelenie zúčastnili akcie „V krajine Písmenkovo“. Na úvod si žiaci zvolili kráľovnú hláskovania, ktorú si hneď v prvej úlohe vyskúšali. Najlepšie sa darilo Ninke Meglesovej, ktorá čarovným prútikom premenila celú triedu na krajinu, v ktorej vie každý hláskovať, rozdeliť slová na slabiky a tvoriť vety - Písmenkovo. V osemsmerovke žiaci zistili, že čarovné víly najradšej pijú rannú rosu. Preto sa vybrali na lúku, zberať kvety. V každom kvietku bolo ukryté písmenko, na ktoré žiaci tvorili slová. Na interaktívnej tabuli vypracovali pripravené úlohy - hľadali stratené mäkké spoluhlásky, dopĺňali dvojhlásky a hádali v akej rozprávke sa nachádzajú. Vypracovali si pripravené pracovné listy a v závere akcie sa zahrali hru „V kráľovstve múdrej Liliany“, kde plnili zaujímavé úlohy.

   • Finančná gramotnosť 5. a 6. ročník

   • 17. 3. 2019
   • Dňa 13.3.2019 sa uskutočnilo zábavno- vedomostné popoludnie o finančnej gramotnosti, určené žiakom 5. a 6. ročníka s názvom  "Dvakrát meraj a raz rež"  zamarené na precvičenie a upevňovanie kompetencii z finančnej gramotnosti .Cieľom stretnutia bolo vysvetliť žiakom , ako by mali hospodáriť a naplánovať si výdavky ( v ich prípade vreckové ). Úlohy ,ktoré žiaci plnili boli pre nich veľmi pútavé a poučné.

   • Lyžiarsky výcvikový kurz 2019

   • 15. 3. 2019
   • Základný lyžiarsky výcvik sa uskutočnil v dňoch 4.2. – 8.2.2019  v lyžiarskom stredisku Ždiar - Strednica.  Žiaci boli ubytovaní v rekreačnom zariadení Crocus – Kežmarské Žľaby. Lyžiarský výcvikový kurz bol zameraný na získanie poznatkov a zručností základov zjazdového lyžovania. Snehové podmienky boli výborne ako aj upravené zjazdovky.

 • Počítadlo návštev