• Nenič svoje múdre telo

   • 10. 3. 2019
   • Dňa 6.3.2019 žiaci 4. ročníka pod vedením koordinátorky Primárnej prevencie Mgr. T. Kušnírovej čítali 3. kapitolu z  knihy od C. Raynerovej- Nenič svoje múdre telo a besedovali na tému: Chemikálie a tvoje telo. Po jej prečítaní sa dozvedeli, aké sú chemikálie nebezpečné a ako vážne ničia ľudský organizmus.

   • Русское слово - Ruské slovo

   • 10. 3. 2019
   • 6. marca 2019 sa na ZŠ J.T. Moussona v Michalovciach uskutočnilo krajské kolo súťaže  Ruské slovo. Zúčastnilo sa ho 150 žiakov z 22 škôl. Aj naša škola mala zastúpenie v kategórii próza a kategórii spev. Naši žiaci si počínali veľmi dobre. V kategórii próza naša žiačka Antónia Lacková získala 2. miesto a v kategórii spev – Antónia Lacková, Marek Gombár, Katarína Hrešová  sa umiestnili na 1. mieste a čaká ich reprezentácia našej školy na celoslovenskom kole, ktoré sa uskutoční 5. apríla v Košiciach. Blahoželáme a držíme palce!

   • Z rozprávky do rozprávky

   • 10. 3. 2019
   • V dňoch od 4.3. 2019 do 8. 3. 2019 sme spolu s deťmi v materskej škole hravou formou a zážitkovým učením pracovali na projekte „Z rozprávky do rozprávky“, kde deti preukázali svoju zručnosť, tvorivosť, kreativitu a fantáziu pri jednotlivých aktivitách: „Čo všetko v sebe kniha skrýva“, „Na spisovateľov“, „Bodkovaná lienka“, „Minútové príbehy“, „Palček a obor“.

   • Hvezdáreň v materskej škole

   • 10. 3. 2019
   • Dňa 7. 3. 2019 nás v materskej škole navštívili pracovníci hvezdárne z Michaloviec a zábavnou formou nám porozprávali o vesmíre, hviezdach a planétach. Názorne predviedli ako po Veľkom tresku vznikol mesiac a galaxie, čo tvorí galaxie a koľko planét sa nachádza na Mliečnej dráhe. Deti sa so záujmom zapájali do diskusie, určovali farby na povrchoch planét a mesiacov, ale aj o tom, kto bol prvý vo vesmíre, ktoré zvieratká a akým dopravným prostriedkom sa tam dopravili.

   • Modré z neba

   • 10. 3. 2019
   • Dňa 6.3.2019 sa pod vedením koordinátorky environmentálnej výchovy uskutočnila akcia Modré z neba pre žiakov druhého stupňa. Akcia bola zameraná na Deň vody a preto si žiaci zopakovali svoje vedomosti v klik teste o vode, nakreslili si malé plagáty a žiačky 9. ročníka pripravili ostatným chutnú citronádu. Následne si priblížili vznik dažďa pomocou pokusu s ľadom a horúcou parou. Ďalším príkladom bola krajinka dažďa na okne. Všetci žiaci sa aktívne zapájali a za to dostali sladkú odmenu v podobe Modrého z neba.

   • Exkurzia do Zemplínskej knižnice G. Zvonického a galérie ZOS Michalovce

   • 3. 3. 2019
   • V utorok 26. februára 2019 žiaci 3 a 4. ročníka navštívili Zemplínsku knižnicu Gorazda Zvonického a galériu Zemplínskeho osvetového strediska v Michalovciach. Žiaci sa zoznámili s priestormi knižnice a vzápätí sa ponorili do pútavého príbehu Johannesa Jensena, ktorý mal pocit, že je iný. Zamestnanci knižnice pripravili žiakom zážitkové čítanie z knihy Henrika Hovlanda a Torill Kove so zaujímavými aktivitami. Žiaci postupne prišli na to, že byť iný je prirodzené a väčšine ľudí to neprekáža. V galérii si prezreli výstavu výtvarných prác a fotografií z plenéru pri kaštieli a vtáčom raji v Sennom Od vtáčieho raja. 

   • Školské kolo chemickej olympiády

   • 3. 3. 2019
   • Dňa 26.2. 2019 sa uskutočnilo školské kolo chemickej olympiády, kde si žiaci overili svoje vedomosti z chémie. Teoretické úlohy boli zamerané na základy chémie, skúmanie prvkov a ich zlúčenín a chemické výpočty. Školského kola sa zúčastnili  4 žiaci 9. ročníka. Úspešní boli traja žiaci. V okresnom kole nás budú reprezentovať Kritián Mondok a Beáta Beláková z 9.A triedy. Želáme im veľa úspechov.

   • Aktuálne problémy spoločnosti

   • 3. 3. 2019
   • 27. februára sa pre žiakov 6. a 7. ročníka uskutočnila akcia pod názvom „Aktuálne problémy spoločnosti“. Najprv žiaci vysvetlili pojem problém a určili aké problémy môžu byť (osobné, lokálne, globálne, veľké, malé,....). Prostredníctvom tvorivých aktivít žiaci diskutovali o aktuálnych problémoch spoločnosti: najmä extrémizmus, imigrácia, vplyv médií a osobitne sociálnych médií na vytváranie postojov, korupcia a klientelizmus, a tým si rozvíjali kritické myslenie a občianske kompetencie s dôrazom na budovanie osobnostných postojov a hodnôt v duchu humanizmu, tolerancie a demokracie.

   • Chránime našu Zem

   • 3. 3. 2019
   • Dňa 27. 2. 2019 sme v našej materskej škole uskutočnili edukačnú aktivitu „Chránime našu Zem“. Deti si obliekli tričká od firmy KOSIT a snažili sme sa hravou formou splniť ciele projektu „Ježko Separko“. Oboznámili sa so základnými pravidlami separácie odpadu a aký má význam pre človeka a prírodu. Za dobré vykonanú prácu si deti pochutnali na sladkej odmene.

   • Karneval masiek

   • 26. 2. 2019
   • Dňa 15. februára 2019 sa žiaci premenili na princezné, kovbojov či rôzne iné rozprávkové bytosti. Spoločne si zašantili na karnevale masiek. Mali pripravené rôzne hry a aktivity. Všetci sa zabavili, zasúťažili a v závere boli odmenení peknými cenami.

   • Návšteva ochrancov prírody

   • 26. 2. 2019
   • Dňa 26. 2. 2019 našu materskú školu navštívili ochrancovia prírody, ktorí nám porozprávali o rôznych druhoch vtákov, cicavcov, rýb a hmyzu. Svoje rozprávanie oživili aj fotkami zvierat v ich prirodzenom prostredí. Deti si z tejto návštevy odniesli príjemný zážitok a za odmenu dostali zaujímavé kartičky zvierat.

   • Valentínsky karneval v MŠ

   • 26. 2. 2019
   • K jedným z najočakávanejších podujatí v našej materskej škole neodmysliteľne patrí aj Karneval. Tento rok sa konal presne v deň sv. Valentína 14.2.2019. Dievčatá sa prezliekli za víly, princezné, lienky, motýle, chlapci zasa za rytierov, pirátov, či futbalistov. Karneval začal predstavením každej masky a pri veselých detských pesničkách sa deti vyšantili, pohostili chutnými maškrtami, ktoré pripravili rodičia. V závere karnevalu bola každá maska odmenená diplomom, omaľovánkou a balíčkom sladkostí. 

   • Generálna skúška E-TESTOVANIA 9

   • 13. 2. 2019
   • 13. februára 2019 si 19 deviatakov preverilo svoje vedomosti pred blížiacim sa Testovaním 9-2019. Úlohy dali zabrať, keďže ich bolo viac, no žiaci všetko stihli v stanovenom časovom limite. Výsledky povzbudili, už len treba dúfať, že aj v ostrom testovaní to pôjde podľa predstáv.

   • Chrípkové prázdniny

   • 7. 2. 2019
   • Vážení rodičia, riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Pavlovciach nad Uhom oznamuje, že vzhľadom na vysokú chorobnosť žiakov budú v dňoch 8.2.2019 - 12.2.2019 chrípkové prázdniny. Riadna prevádzka školy bude obnovená 13.2.2019.

   • Bezpečné používanie internetu

   • 5. 2. 2019
   • Dňa 4.2.2019 sa pre žiakov 3. a 4. ročníka uskutočnila beseda s príslušníkom OOPZ v Pavlovciach nad Uhom, pánom Jozefom Majorošom, ktorá mala názov: Bezpečné používanie internetu. Žiaci sa pútavým rozprávaním p. Majoroša dozvedeli o nebezpečenstvách, ktoré na nich číhajú na internete aj formou krátkych kreslených príbehov z DVD nosiča Ovce. O tom, že beseda žiakov 3. a 4. ročníka zaujala, svedčili aj zaujímavé otázky zo strany žiakov. Dúfame, že žiaci našej školy, sa budú menej venovať sedeniu za počítačom a viac voľného času budú venovať rôznym koníčkom a záľubám so svojimi kamarátmi.

   • Kriminalita mládeže

   • 5. 2. 2019
   • Dňa 4.2.2019 sa v MU III uskutočnila beseda pre žiakov 8. ročníka. Beseda bola zameraná na kriminalitu, ktorú pácha mládež. Príslušník PZ poručík Majoroš z OO PZ v Pavlovciach nad Uhom priblížil žiakom primeraným spôsobom hlavnú terminológiu súvisiacu s týmto zameraním. Vysvetlil prítomným žiakom pojmy ako sú trestno-právna zodpovednosť, škoda na majetku, na zdraví, záškoláctvo. Zdôraznil, že v 14 rokoch sa stávajú trestne zodpovední a za svoje činy musia niesť následky a podľa zákona sa následne zodpovedať. Pozornosť venoval aj priestupkom proti verejnému poriadku – rušenie nočného pokoja, výtržníctvo. Žiakov zaujali aj priestupky z úseku alkoholizmu, toxikománie a z oblasti zneužívania osobných internetových príspevkov na virtuálnej sieti.

    O tom, že beseda o kriminalite žiakov zaujala, svedčili aj otázky zo strany prítomných žiakov.

   • Drogy a ich vplyv na organizmus človeka

   • 5. 2. 2019
   • Dňa 30.1.2019 sa v MU III uskutočnila beseda pre žiakov 7. ročníka pod názvom Drogy a ich vplyv na organizmus človeka. Besedu viedla pracovníčka KC v Pavlovciach nad Uhom Mgr. Klaudia Serenčková. Žiakom vysvetlila čo je droga, podala základné informácie o drogách, čo všetko drogy spôsobujú. Rozdelila drogy podľa tvrdosti a účinkov, ktoré sú legálne a ilegálne. Zdôraznila, že drogy menia správanie  človeka a spôsobujú zdravotné problémy. Zaujímavou aktivitou žiakom naznačila, aby sa nikdy nedali nahovoriť na každú hlúposť. Beseda bola zaujímavá a poučná.

   • Čítanie z knihy Nenič svoje múdre telo

   • 17. 1. 2019
   • Dňa 16.1.2019 žiaci 4. ročníka pod vedením koordinátorky Primárnej prevencie Mgr. T. Kušnírovej čítali 2. kapitolu z  knihy od C. Raynerovej- Nenič svoje múdre telo a besedovali na tému: Alkohol a tvoje telo. Po jej prečítaní sa dozvedeli, aký je alkohol nebezpečný a ako vážne ničí ľudský organizmus. Spoločne sa zhodli na tom, že najlepšie je s pitím alkoholu vôbec nezačať.

   • Radovánky na snehu

   • 14. 1. 2019
   • V tomto mesiaci sa v popoludňajších hodinách, sa žiaci 1. stupňa zišli na akcii Radovánky na snehu. Deti sa zahrali vonku na snehu, robili gule, z ktorých bol neskôr postavený snehuliak. Snehové gule sa použili aj na výrobu bunkra. Žiaci v snehu vytvárali snežných anjelov. Zasúťažili si skokmi do veľkého snehu, naháňačka po školskom ihrisku. Šantenie na zasneženom školskom dvore sa deťom veľmi páčilo. Aj keď sme trochu zmrzli, akcia sa vydarila a každý odišiel spokojný, mokrý, ale s úsmevom na tvári.

   • Návšteva policajnej stanice

   • 14. 1. 2019
   • Dňa 11.1.2019 sme so žiakmi 1. a 2. ročníka navštívili Obvodné oddelenie PZ v Pavlovciach nad Uhom. V úvode nás privítal kpt. Ing. Bc. Marek Ľoch, zástupca riaditeľa OO PZ Pavlovce nad Uhom. Celou budovou policajnej stanice nás sprevádzal por. Jozef Majoroš. Žiaci mali možnosť vidieť prácu policajtov na stanici, zbrane, vyhľadávanie informácií, zadržiavaciu  miestnosť. Pán por. Jozef Majoroš rozprával žiakom nielen o práci policajtov, ale aj o dodržiavaní predpisov cestnej premávky. Zopakovali si dôležité telefónne čísla a dopravné značky. V závere dostali pekné propagačné materiály. Žiakom sa návšteva policajnej stanice páčila.

 • Počítadlo návštev