Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra dokladu Text dokladu s DPH objednávk zmluvy prijatia
Faktúra dokladu Text dokladu s DPH objednávk zmluvy prijatia
Faktúra Číslo Obnos s DPH Číslo Číslo Dátum
Faktúra Číslo Obnos s DPH Číslo Číslo Dátum
Zmluva Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom s DPH 18.05.2018 Interaktívna škola, s.r.o., ZŠsMŠ Pavlovce nad Uhom RNDr. Milan Zolota, PhD. riaditeľ školy
Faktúra 1004 Zál.faktúra záhr. stan 176,17 s DPH 17.05.2018 GENOX, s.r.o. 17.05.2018
Faktúra 113 FA Minet - tel. služby 4/2018 9,70 s DPH 14.05.2018 Minet SLovakia s.r.o. 14.05.2018
Faktúra 114 FA servis váh v ŠJ 108,00 s DPH 14.05.2018 Peter KOLLÁR - KALIBRA, Michalovce  14.05.2018
Zmluva Prenájom krytého kúpaliska - plavecký výcvik s DPH 11.05.2018 Technické služby mesta Michalovce ZŠsMŠ Pavlovce nad Uhom RNDr. Milan Zolota, PhD. riaditeľ školy
Faktúra 112 FA O2 - tel. služby 4/2018 51,20 s DPH 10.05.2018 O2 Slovakia, s.r.o 10.05.2018
Faktúra 102 FA vyúčtovacia za ročný prístup VS 117,01 s DPH 07.05.2018 Poradca podnikateľa
Faktúra 108 FA el.energia MŠ 3,4,5/18 227,00 s DPH 07.05.2018 Vychodoslov.energetika as 07.05.2018
Faktúra 110 FA plyn MS 5/18 171,90 s DPH 07.05.2018 innogy Slovensko, s.r.o. 07.05.2018
Faktúra 111 FA plyn SJ 5/2018 61,00 s DPH 07.05.2018 innogy Slovensko, s.r.o. 07.05.2018
Zmluva Zmluva o sprostredkovaní spracúvania osobných údajov s DPH 07.05.2018 aSc Applied Software Consultants, s.r.o. ZŠsMŠ Pavlovce nad Uhom RNDr. Milan Zolota, PhD. riaditeľ školy
Faktúra 109 FA plyn ZS 5/2018 305,90 s DPH 07.05.2018 innogy Slovensko, s.r.o. 07.05.2018
Faktúra 103 FA pripojenie do internetu 5/18 33,00 s DPH 07.05.2018 Minet SLovakia s.r.o. 07.05.2018
Faktúra 105 FA udržba,služby-VT, vš.mat.VT 552,06 s DPH 07.05.2018 MICOMP spol. s.r.o. 07.05.2018
Faktúra 104 FA ST internet 04/18 41,60 s DPH 07.05.2018 Slovak Telekom, a.s. 07.05.2018
Faktúra 107 FA vodné+stočné ZS+MS 04/2018 292,73 s DPH 07.05.2018 Vsl.vodárenská spoločnosť 07.05.2018
zobrazené záznamy: 1-20/4270