Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra dokladu Text dokladu s DPH objednávk zmluvy prijatia
Faktúra dokladu Text dokladu s DPH objednávk zmluvy prijatia
Faktúra Číslo Obnos s DPH Číslo Číslo Dátum
Faktúra Číslo Obnos s DPH Číslo Číslo Dátum
Faktúra 257 FA revízia komínov 132,98 s DPH 17.10.2018 Tibor ONDO-EŠTOK, KOMINÁRSTVO 17.10.2018
Faktúra 256 FA nedoplatok el.energie 09/18 179,86 s DPH 12.10.2018 Vychodoslov.energetika as 12.10.2018
Faktúra 255 FA Minet - tel. služby 9/2018 6,71 s DPH 12.10.2018 Minet SLovakia s.r.o. 12.10.2018
Faktúra 250 FA čist.potreby ŠJ 283,10 s DPH 10.10.2018 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. 10.10.2018
Faktúra 251 FA čist.potreby ZŠ 416,04 s DPH 10.10.2018 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. 10.10.2018
Faktúra 252 FA za odber odpadu VŽP kat. 3 2018/2019 100,00 s DPH 10.10.2018 Matúš Hujdič 10.10.2018
Faktúra 253 FA palivo do kosačky 28,80 s DPH 10.10.2018 Benzinka Palin s.r.o. 10.10.2018
Faktúra 254 FA O2 - tel. služby 9/2018 39,55 s DPH 10.10.2018 O2 Slovakia, s.r.o 10.10.2018
Faktúra 249 FA čist.potreby ZŠ 88,73 s DPH 08.10.2018 See Trade, s.r.o. 08.10.2018
Faktúra 248 FA udržb.mat. ZS 127,00 s DPH 08.10.2018 BOLONI, s.r.o. 08.10.2018
Faktúra 247 FA tlač+kopir. 9/2018 70,39 s DPH 08.10.2018 XEROX LIMITED 08.10.2018
Faktúra 246 FA ST internet 10/18 27,11 s DPH 08.10.2018 Slovak Telekom, a.s. 08.10.2018
Faktúra 245 FA oprava stroja ŠJ+udrž.mat. ŠJ 155,64 s DPH 08.10.2018 GLSTV s.r.o. 08.10.2018
Faktúra 244 FA plyn MS 10/18 171,90 s DPH 04.10.2018 innogy Slovensko, s.r.o. 04.10.2018
Faktúra 243 FA plyn SJ 10/2018 61,00 s DPH 04.10.2018 innogy Slovensko, s.r.o. 04.10.2018
Faktúra 242 FA plyn ZS 10/2018 1 148,20 s DPH 04.10.2018 innogy Slovensko, s.r.o. 04.10.2018
zobrazené záznamy: 1-20/4496