• Všetky dobré veci sa rodia z láskavosti

    a láskavosť sa rodí z umenia

    a umenie sa nerodí ľahko.

     

    Norman Maclean

    heart

   • Je to časopis o nás, preto v ňom dominujú aktuality, ktorými žije naša škola. Sleduje úspechy našich žiakov v rôznych súťažiach, prináša rozhovory s učiteľmi a žiakmi i to, čo sa šepká v laviciach, ankety a ďalšie zaujímavé postrehy. Je dobrým spoločníkom na chvíle oddychu, pretože obsahuje vtipy, hádanky a hlavolamy pre mladších i starších. Svoje miesto v ňom má literárna a výtvarná tvorba žiakov, aj keď je to len zlomok z toho, čo všetko by sme chceli uverejniť. 

   • 2017/2018-3
    • 2017/2018-3

    • 07.01.2019 21:40
    • Pavlovský školák 2017/2018-3
    • Pavlovský školák

     Príloha Pavlovského školáka

     Pavlovský školák • štvrťročník pre žiakov i rodičov • ročník XV • školský rok 2017/2018 • č. 3 • vydáva ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom • e-mail: pavlovsky.skolak@gmail.com • Šéfredaktor: Kristián Krištof (9.A) • Predseda redakčnej rady: Terézia Kiš-Kováčová (9.A) • Redakčná rada: Michaela Antonyová (5.B) • Nina Fedorová (5.B) • Dominik Hruščák (7.A) • Terézia Kiš-Kováčová (9.A) • Kristián Krištof (9.A) • Denis Oros (9.A) • Matej Repka (7.A) •  Alexandra Salayová (7.A) •  Matej Šeba (9.A) •  Dominik Tóth (9.A) • Jazyková a grafická úprava: PhDr. Martina Horňáková • Foto: www.zspavlovceuh.sk • www.facebook.com/zspavlovceuh • Copyright©Pavlovský školák 2018

    • Naspäť na zoznam článkov
   • O nás

   •  

     

     

     

     

     

    Pavlovský školák 

    štvrťročník pre žiakov i rodičov

     

    Vydáva:

    ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom

    Školská 3

     

    E-mail:

    pavlovsky.skolak@zspavlovceuh.sk

     

    Šéfredaktor:

    Matej Repka (8.A)

     

    Predseda redakčnej rady:

    Alexandra Salayová (8.A)

     

    Redakčná rada:

    Michaela Antonyová (6.B)

    Stanislava Arvayová (7.B)

    Nina Fedorová (6.B)

    Katarína Hrešová (7.B)

    Matej Repka (8.A)

    Alexandra Salayová (8.A)

    Samuel Serej (8.A)

    Lea Kristína Tkáčová (7.B)

     

    Jazyková a grafická úprava:

    PhDr. Martina Horňáková

     

    www.zspavlovceuh.sk

    www.facebook.com/zspavlovceuh

     

    Copyright © Pavlovský školák 2019

 • Počítadlo návštev