• Zábavné pokusy

     • Dňa 18.10.2018 sa v ŠKD 2.oddelenie uskutočnilo zábavné popoludnie, v ktorom žiaci riešili logické hádanky, slovné a matematické hlavolamy. Vyskúšali si pokusy s vodou, balónom a slamkou, pri ktorých sa zabavili a dozvedeli niečo nové zo sveta vedy. Zahrali sme sa aj na balónových pretekárov s papierovým autíčkom.

     • Zdravá výživa

     • V stredu 17. októbra 2018 sa žiaci Školského klubu detí 1. oddelenie zúčastnili akcie „Zdravá výživa“. V úvode si žiaci pozreli prezentáciu, v ktorej sa dozvedeli zásady zdravej výživy, vhodné zloženie jedálnička, vyberali si aký životný štýl im viac vyhovuje, zahrali si ovocníčkové pexeso. V hre „Jesenné jabĺčko“ mali za úlohu správne poskladať obrázok. V ďalšej aktivite si potrápili svoje zmysly. Za úlohu mali určiť podľa vône o aký druh ovocia ide. Úlohu zvládli celkom pekne, len s exotickou mučenkou sladkou (granadillou) mali problém, ale tá  im najviac chutila. V závere akcie si žiaci vypracovali pracovné listy a odmenou im bola ochutnávka ovocia (jablko, hruška, hrozno, kiwi, banán, granadilla ...)

     • Týždeň boja proti šikane

     • Pod týmto názvom sa niesol celý týždeň od 15.10 – do 19.10 2018. Žiaci sa cez školský rozhlas podrobnejšie dozvedeli, čo je šikanovanie. Rozhlasové vysielanie bolo spestrené skutočnými príbehmi o šikanovaní. V utorok všetci žiaci školy podpísali Slávnostnú zmluvu o neútočení.  Svojim podpisom, ale aj skutkami potvrdili, že budú rešpektovať svojich spolužiakov, budú k nim ohľaduplní, nebudú nikoho ponižovať ani zosmiešňovať. Streda bola venovaná tvorbe plagátov proti šikanovaniu, štvrtok bol prieskumovo-dotazníkový a v piatok sa pre žiakov 4. ročníka uskutočnila beseda pod názvom: Slušné správanie, pod vedením p. Klaudie Serenčkovej z Komunitného centra v Pavlovciach nad Uhom. Žiaci si pripomenuli dôležitosť úctivého správania ku všetkým ľuďom, čo je rešpekt, slušné správanie, čestnosť a ohľaduplnosť. V závere besedy sa pre žiakov uskutočnili aktivity ako správne telefonovať, ako správne vstúpiť do miestnosti a tiež ako sa správať v triede. Patrime ku škole, kde sa šikanovanie netoleruje.

     • Exkurzia do Východoslovenskej galérie Košice

     • V stredu 10. októbra 2018 navštívili žiaci 6. ročníka Východoslovenskú galériu v Košiciach. V galérii sme najprv absolvovali komentovanú prehliadku výstavy Krajina nového typu s jej kurátorom PhDr. Miroslavom Klebanom. Pútavo nám porozprával o živote a diele akademického maliara Františka Veselého, ktorý vo svojej tvorbe dokumentoval meniace sa mesto a jeho okolie vplyvom technického pokroku a aj jeho dopad na ekológiu súčasnej krajiny. Potom sme pod vedením galerijnej pedagogičky Mgr. Petry Filipiakovej pátrali po rôznych detailoch výstavy a po informáciách ukrytých v obrazoch. Nakoniec sme sa pokúsili sami vytvoriť krajinu nového typu. Na Hlavnej ulici sme si ešte poobzerali Dóm sv. Alžbety. Spoznali sme vonkajšie znaky gotickej architektúry a prehliadli si aj interiér katedrály.

     • Svet okolo nás

     • Dňa 10.10. 2018 sa žiaci 1. oddelenia ŠKD zúčastnili akcie Svet okolo nás. Pod vedením koordinatorky environmentálnej výchovy si v skupine vypracovali krátky pracovný list, na tému jeseň. Každý žiak si pomocou vosku a pasteliek vytvoril svoj vlastný jesenný list, ktorý spoločne pripli na nástenku. Neskôr si zasúťažili v prenášaní žaluďov a gaštanov pomocou lyžičky. Žiaci sa zabavili a za odmenu dostali omaľovánku a sladkú odmenu.

     • Detské dopravné ihrisko Sobrance

     • Dňa 9. októbra si žiaci 1. až 4. ročníka pútavou formou zdokonalili svoje vedomosti z dopravnej výchovy. Žiaci odpovedali na kladené otázky a praktické zručnosti predviedli na dopravnom ihrisku. Boli účastníkmi cestnej premávky ako chodci a vodiči. Mohli si vyskúšať aj okuliare simulujúce opitosť. Žiaci zažili dopoludnie plné aktivít a hier.

     • Testovanie pohybových predpokladov žiakov

     • Dňa 4.10. sa uskutočnilo v telocvični školy testovanie pohybových predpokladov žiakov. Žiaci 1. ročníka boli testovaní podľa metodiky testovania k identifikáciu športového talentu z týchto disciplín: predklon v sede s dosahovaním, opakovaná zostava s tyčou, výdrž v zhybe nadhmatom, skok do diaľky z miesta, ľah-sed, kotúľanie 3 lôpt, člnkový beh 4x10m, viacstupňový vytrvalostný člnkový beh na 20m, vlajková naháňačka. Testovanie pohybových predpokladov slúži ako dôležitá informácia pri nasmerovaní detí tam, kde môžu uplatniť vrodené predpoklady. Osvedčenie, ktoré dieťa dostane, hovorí o druhoch, resp. okruhu športov z pohľadu ich charakteru (silové, vytrvalostné, ...). Žiaci počas testovania boli snaživí, pokúšali sa o čo najlepší výsledok. V závere ich čakala sladká odmena za náročný deň a výborné výsledky.

     • Návšteva školskej knižnice

     • Tak ako každoročne, aj tohto roku naša školská knižnica otvorila bránu tiež  pre najmladších  čitateľov.  Stalo sa to v piatok 28.9.2018. Žiaci 1.B a 2.B sa pod vedením triednych učiteliek zúčastnili informatívnej hodiny v školskej knižnici. Privítali ich postavy zo známych rozprávok a previedli ich po zákutiach knižnice. Zároveň si pre nich rozprávkové bytosti pripravili  rôzne úlohy a hádanky. Za správne odpovede získali  najmladší  žiaci sladkú odmenu. V závere hodiny im školská knihovníčka, pani učiteľka Kročková, vysvetlila zásady správania sa v knižnici a oboznámila ich s výpožičným poriadkom  školskej knižnice.

     • Deň otvorených dverí vo vojenských kasárňach v Michalovciach

     • Dňa 21.9.2018 sa žiaci 6. a 7.ročníka zúčastnili dňa otvorených dverí v 22.mechanizovanom prápore v Michalovciach. Žiaci mohli vidieť rôzne druhy vojenských automobilov, ktoré si mohli poobzerať aj z vnútra. Žiaci mali možnosť pozrieť si takisto aj rôzne druhy vojenských zbraní a inej vojenskej techniky. Vo vojenských kasárňach sa žiakom veľmi páčilo.

     • Beseda s včelárom

     • Dňa 19.9.2018 sa uskutočnila beseda s včelárom pre žiakov 6. ročníka. Žiaci sa dozvedeli veľa informácií o živote včely, ale aj práci včelára. Mali možnosť vidieť prácu včiel naživo vo vzorovom úli. Ochutnali 3 druhy medu, vyrobili si sviečky z medových plastov a vyskúšali si včelársky odev.

     • Cvičenia v prírode a účelové cvičenia

     • Dňa 6.septembra sa uskutočnili CVIČENIA V PRÍRODE (1. – 4. ročník) a praktická časť ÚČELOVÝCH CVIČENÍ (5. – 9. ročník). Činnosť so žiakmi bola zameraná na riešenie mimoriadnych situácií, pohybu a pobytu v prírode, ochrany zdravia, dopravnú výchovu a zdravotnú prípravu.

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019

     • Nový školský rok 2018/2019 sme otvorili  v školskej jedálni našej školy. Pre rodičov prvákov sa týmto výnimočným dňom začali nové radosti a povinnosti na ceste za poznaním. V úvode slávnostného otvorenia školského roka predniesla báseň žiačka 8.A triedy Alexandra Salayová.  K žiakom, pedagógom a rodičom sa prihovorili: Mgr. Petra Šuličová, zástupkyňa riaditeľa školy, riaditeľ školy RNDr. Milan Zolota, PhD., starosta obce Anton Kocela, za Občianske združenie rodičov a priateľov školy Bc. Martina Čisárová a Mgr. Erika Bartošová, zástupkyňa riaditeľa školy. Všetkým žiakom zaželali výborné študijné výsledky a veľa trpezlivosť v nadchádzajúcich desiatich mesiacoch.

    • Čo potrebuje prvák do školy
     • Čo potrebuje prvák do školy

     • Vážení rodičia tohtoročných prvákov!

      Vaše dieťa je začiatočníkom vo veľkej škole, preto bude potrebovať školské pomôcky. Aby ste sa vyhli problémom s ich zabezpečovaním, prinášame vám nasledujúci zoznam:

      Zošity: č. 513 – 5 ks, č. 511 – 3 ks, č. 512 – 5 ks, č. 510 – 5 ks, č. 624 – 1 ks  ( slovníček), veľký hrubý čistý zošit – 2 ks

      Písacie potreby: ceruza č. 2 – 2 ks, farbičky, strúhadlo, guma, atramentové pero (až neskôr), pravítko

      Výtvarná výchova: výkresy: A3 – 20 ks, A4 – 20 ks, vodové farby, plastelína, voskovky, lepidlo na papier, farebný papier – 1 sada, štetce 2 ks – tenší, hrubší, nožnice so zaobleným koncom, nádoba na vodu (nie malé mištičky), plášť alebo stará košeľa ( tričko )

      TO VŠETKO V PEVNEJ KRABICI S MENOVKOU !!!

      Telesná výchova: tepláky a mikina, tričko s krátkym rukávom, ponožky, tenisky (botasky) s bielou podrážkou: TO VŠETKO VO VRECÚŠKU OZNAČENÉ MENOM

      Hygienické potreby:  uterák, pohár, mydlo, toaletný papier, hygienické vreckovky

      Prezúvky: pevná obuv

     • Slávnostné ukončenie školského roka 2017/2018

     • 29. júna 2018 sme sa všetci stretli v jedálni našej školy, kde sme slávnostne ukončili školský rok. Po básni, ktorú predniesla žiačka Paula Sijartová, príhovore riaditeľa školy RNDr. Milana Zolotu, PhD.,  starostu obce Antona Kocelu a zástupkyne Občianskeho združenia Bc. Martiny Čisárovej, riaditeľ školy odovzdal vecné ceny žiakom, ktorí dosiahli výborný prospech a úspešne reprezentovali školu.

     • Rozlúčková slávnosť žiakov 9.ročníka

     • Dňa 28.júna 2018 sa uskutočnila už tradičná Rozlúčková slávnosť žiakov deviateho ročníka. V jedálni našej školy sa stretli nielen sviatočne oblečení žiaci, ale aj učitelia, rodičia žiakov, kamaráti a nepedagogickí zamestnanci školy. Žiaci sa so školou rozlúčili krátkym programom, ktorým sa poďakovali za všetko, čo im škola dala. Všetci mali zmiešané pocity. Radosť z toho, že ich čaká niečo nové a smútok, že sa skončilo jedno z ich najkrajších období života – detstvo.

     • Prijatie najlepších žiakov starostom obce Antonom Kocelom

     • Dňa 27.6.2018 prijal starosta obce Anton Kocela v obradnej sieni Obecného úradu v Pavlovciach nad Uhom žiakov našej školy, ktorí v školskom roku 2017/2018 dosiahli výborný prospech alebo reprezentovali našu školu v okresných, krajských a celoslovenských súťažiach. Tohto roku bolo prijatých 39 žiakov, ktorí boli ocenení a zapísaní do obecnej kroniky.

    • Rozlúčka s predškolákmi v MŠ
     • Rozlúčka s predškolákmi v MŠ

     • K poslednému mesiacu školského roka už neodmysliteľne patrí aj rozlúčka s predškolákmi. Ani teraz tomu nebolo inak. Deti si pre rodičov pripravili zaujímavý program. Mnohým sa na tvárach objavili aj slzičky dojatia a smútku, ale stará známa pravda hovorí, že kde sa niečo končí, tam sa niečo nové začína. Úsmevy na tváre sa vrátili pri ohňostroji, krájaní chutnej torty a voľnej zábavy, ktorá potom nasledovala.

    • Olympijský festival detí a mládeže Slovenska
     • Olympijský festival detí a mládeže Slovenska

     • 16. júna 2017 sa v našej škole zišlo 42 nadšených malých športovcov zo 6 ďalších škôl: Bežovce, Palín, Zemplínska Široká, Iňačovce, Vysoká nad Uhom a Záhor. Na úvod bola za zvukov olympijskej hymny vztýčená olympijská vlajka a zapálený olympijský oheň. Žiaci súťažili v člnkovom a vytrvalostnom behu, v skoku do diaľky z miesta a v hode kriketovou loptičkou a basketbalovou loptou. Všetci súťažiaci získali medailu a tí najlepší aj diplom olympijského festivalu detí a mládeže Slovenska. Najviac bodov získala a na 1. mieste sa umiestnila ZŠ s MŠ Palín, na 2. mieste ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom a na 3. mieste ZŠ Iňačovce.

    • Slávnostné ukončenie školského roka 2016/2017
     • Slávnostné ukončenie školského roka 2016/2017

     • 30. júna 2017 sme sa všetci stretli v jedálni našej školy, kde sme slávnostne ukončili školský rok. Po básni, ktorú predniesol žiačka Sarah Popíková, príhovore riaditeľa školy RNDr. Milana Zolotu, starostu obce Antona Kocelu a zástupkyne Občianskeho združenia Bc. Martiny Čisárovej, riaditeľ školy odovzdal vecné ceny žiakom, ktorí dosiahli výborný prospech a úspešne reprezentovali školu. Je potešiteľné, že ocenených žiakov bolo v tomto školskom roku 97. Potom sa všetci žiaci rozbehli zobrať si svoje vysvedčenia a hurá na prázdniny.

     • Návšteva filmového predstavenia - Luis a ufóni

     • V piatok 22. júna 2018 sa žiaci Školského klubu detí zúčastnili akcie „Návšteva filmového predstavenia – Luis a ufóni“. I napriek nepriazni počasia si žiaci výlet užívali. Po návšteve filmového predstavenia si žiaci zakúpili suveníry a poprechádzali sa po pešej zóne v Michalovciach. Prezreli si výstavu určenú pamiatke židovských mužov, žien a detí odvlečených do koncentračných táborov počas 2. sv. vojny. Po návrate z výletu sme spoločne večerali chutnú pizzu, hamburgery a iné dobroty.

 • Počítadlo návštev

  Počet návštev: 6772969