• Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019

     • Vážení rodičia, milí žiaci.

      Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Pavlovciach nad Uhom Vám oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 sa uskutoční v pondelok 3. septembra 2018 o 8.30 v budove základnej školy.

     • Slávnostné ukončenie školského roka 2017/2018

     • 29. júna 2018 sme sa všetci stretli v jedálni našej školy, kde sme slávnostne ukončili školský rok. Po básni, ktorú predniesla žiačka Paula Sijartová, príhovore riaditeľa školy RNDr. Milana Zolotu, PhD.,  starostu obce Antona Kocelu a zástupkyne Občianskeho združenia Bc. Martiny Čisárovej, riaditeľ školy odovzdal vecné ceny žiakom, ktorí dosiahli výborný prospech a úspešne reprezentovali školu.

     • Rozlúčková slávnosť žiakov 9.ročníka

     • Dňa 28.júna 2018 sa uskutočnila už tradičná Rozlúčková slávnosť žiakov deviateho ročníka. V jedálni našej školy sa stretli nielen sviatočne oblečení žiaci, ale aj učitelia, rodičia žiakov, kamaráti a nepedagogickí zamestnanci školy. Žiaci sa so školou rozlúčili krátkym programom, ktorým sa poďakovali za všetko, čo im škola dala. Všetci mali zmiešané pocity. Radosť z toho, že ich čaká niečo nové a smútok, že sa skončilo jedno z ich najkrajších období života – detstvo.

     • Prijatie najlepších žiakov starostom obce Antonom Kocelom

     • Dňa 27.6.2018 prijal starosta obce Anton Kocela v obradnej sieni Obecného úradu v Pavlovciach nad Uhom žiakov našej školy, ktorí v školskom roku 2017/2018 dosiahli výborný prospech alebo reprezentovali našu školu v okresných, krajských a celoslovenských súťažiach. Tohto roku bolo prijatých 39 žiakov, ktorí boli ocenení a zapísaní do obecnej kroniky.

     • Návšteva filmového predstavenia - Luis a ufóni

     • V piatok 22. júna 2018 sa žiaci Školského klubu detí zúčastnili akcie „Návšteva filmového predstavenia – Luis a ufóni“. I napriek nepriazni počasia si žiaci výlet užívali. Po návšteve filmového predstavenia si žiaci zakúpili suveníry a poprechádzali sa po pešej zóne v Michalovciach. Prezreli si výstavu určenú pamiatke židovských mužov, žien a detí odvlečených do koncentračných táborov počas 2. sv. vojny. Po návrate z výletu sme spoločne večerali chutnú pizzu, hamburgery a iné dobroty.

     • Morské oko

     • Dňa 11.6.2018 sa uskutočnil v poradí štvrtý ročník turistickej vychádzky pre žiakov športových krúžkov. V tomto roku 86 žiakov a 8 pedagógov navštívilo náučný chodník Morské oko. Po príchode na Morské oko žiaci navštívili poľovnícku chatu, kde mali možnosť na pripravenom ohnisku buď opekať špekáčiky či slaninku alebo si nakúpiť dobroty v otvorenom bufete. Po výdatnom občerstvení žiaci 1. až 4. ročníka spoznávali krásy náučného chodníka Morské oko a žiaci 5. až 9. ročníka sa vydali na turistický pochod k Malému Morskému oku. Počasie nám prialo, nechýbala dobrá nálada a spokojný úsmev. Žiakom sa výlet páčil a už teraz sa tešia na turistickú vychádzku v budúcom školskom roku.

     • Beseda s poľovníkmi

     • Deň 12. jún 2018 bol pre nás, žiakov prvého a druhého ročníka opäť zaujímavý a poučný. Prišli medzi nás pán Ján Pavlovič, Ján Sisák, Slavomír Hudák a Martin Gröninger - poľovníci a niektorí aj zanietení rybári. Najprv nám p. Sisák porozprával veľa o prírode, zvieratkách, ako sa máme správať v lese, čo s nájdeným vtáčikom, či malou srnkou. Priblížil nám „ lesnú etiketu správania“. Taktiež dával rady ako sa správať pri stretnutí s agresívnou zverou, pričom nám vysvetlil dôvod takéhoto správania.. Potom p. Pavlovič vysvetlil, prečo vlastne poľovníci strieľajú zver a doniesol aj konkrétne náboje na rôzne druhy zveri. Popýšil sa trofejou a ozdobeným poľovníckym klobúkom. P. Hudák si priviedol aj poľovného psa, ktorý preukázal poslušnosť a oddanosť svojmu pánovi. Najmladší z poľovníkov M. Gröninger porozprával o dôležitosti psa a o jeho význame pri love. V priebehu 2 vyučovacích hodín bolo zo strany žiakov, najmä chlapcov druhákov, položených neskutočne veľa otázok  Snáď nám vyrastie nová generácia poľovníkov, rybárov a milovníkov prírody.

     • Olympiáda trochu inak

     • Dňa 8.6.2018 sa uskutočnilo v 2.oddelení ŠKD športové popoludnie, kde si žiaci vyskúšali svoju šikovnosť a rýchlosť v zábavných disciplínach - žabie preteky, klokanie skoky, klobúčik hop, sloní futbal, papučový basketbal a veľký pong. Pri súťažiach bolo veľa zábavy a nechýbala ani sladká odmena.

     • Vyhodnotenie plaveckého výcviku

     • 1.skupina

      Chlapci: 1.Marko Cisár, 2. Milan Komárik, 3. Alex Salay

      Dievčatá: 1. Nina Fedorová, 2. Lucia Spišáková, 3. Daniela Lešňanská

      2.skupina

      Chlapci: 1. Patrik Adam, 2. Samuel Varga, 3. Samuel Tancoš

      Dievčatá: 1. Sára Popiková, 2. Alexandra Baláková, 3. Hana Moščáková

      3. skupina

      1.Nikola Tomčiová, 2. Katarína Kukráková, 3. Ivana Nistorová

      Žiaci boli ocenení medailami, sladkosťami, mokrým diplomom  a vecnými cenami (1. miesto 1a2 kategória  plavecké čiapky)

     • Beseda s pracovníčkou Červeného kríža

     • Dňa 5.6.20108 sa na našej škole uskutočnila beseda s pracovníčkou Slovenského Červeného kríža p. Alenou Kniežovou a jej pomocníkmi zo Strednej zdravotníckej školy- Lenkou a Patrikom. Cieľom besedy bolo pripomenúť žiakom ako správne poskytnúť prvú pomoc a postupovať pri ošetrení drobných rezných rán a poranení.

     • Zber papiera

     • Milí žiaci.

      22.apríl je Dňom Zeme. Pri tejto príležitosti vyhlásila Detská organizácia Pionier súťaž v zbere papiera. Súťaž trvá už dlhšiu dobu a priebežné výsledky sú nasledovné:

      1. miesto 4.B-514 kg

      2. miesto: Bajany- 507 kg

      3. miesto: 9.A-332 kg

      4. miesto 3.B-224 kg

      5.miesto: 2.B-222kg

      6. miesto: 5.B-214 kg

      7. miesto 1.B-183 kg

      8. miesto: 8.A-151kg

      9. miesto: 8.B-52kg

      10. miesto 7.B- 48kg

      11. miesto: 6.A- 35kg

      12. miesto: 6.B- 15kg

      13. miesto: 3.A- 12kg

      14. miesto: 2.A-10kg

       

      Ešte stále sú však aj také kolektívy, ktoré sa do súťaže nezapojili. Aj z toho dôvodu je termín zberu predĺžený do 15. júna. Kolektívy, ale aj jednotlivci tak ešte majú možnosť zapojiť sa a zmeniť aktuálne poradie.

     • Rodičovské združenie

     • Vážení rodičia!

      Pozývame Vás na triedne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 7.6.2018 v jednotlivých triedach formou konzultácií od 13.00 do 15.00 hod.

     • Školská športová olympiáda

     • 1. júna 2018 sa uskutočnila na pôde našej školy Školská športová olympiáda. Olympiádu otvoril sľub za rozhodcov i športovcov a príhovor starostu obce Antona Kocelu. Po slávnostnom otvorení začali jednotlivé súťaže. Medzi súťažné kategórie patrili: skok do diaľky, hod plnou loptou a kriketovou loptičkou, štafetový beh. Malé odreniny a iné boliestky boli ošetrené v kútiku prvej pomoci. V školskej telocvični prebiehal volejbalový turnaj, ktorý si zahrali starší žiaci, prehadzovaná a  vybíjaná, v ktorej si zmerali sily mladší žiaci. Po ukončení športových disciplín bol slávnostný ceremoniál odovzdávania medailí najlepším športovcom. Video

     • Poľnohospodárske družstvo Gama- exkurzia žiakov 1. a 2. ročníka

     • Dňa 24.5.2018 sa 38 žiakov 1. a 2. ročníka, zúčastnilo exkurzie na PD GAMA v Pavlovciach nad Uhom. Počas presunu po uliciach Školská, Hlavná a Družstevná žiaci pozorovali dopravné značky, účastníkov cestnej premávky a dodržiavali pravidlá bezpečného pohybu po cestnej komunikácii. Po príchode na PD sa žiaci oboznámili s históriou i súčasnými aktivitami družstva. Najväčšiu pozornosť žiakov si získala živočíšna výroba. Tu mali žiaci možnosť vidieť malé teliatka- ešte prikrmované mliekom a suchou stravou, jalovice, kravy, býkov a moderne vybavenú dojáreň. Pozornosti žiakov neunikli ani prívesy a rôzne pluhy, nákladné autá a kombajny. Exkurzia bola poučná, žiaci si odniesli veľa zážitkov aj pekné darčeky, za ktoré ĎAKUJEME.

     • Vychádzka Chráneným vtáčím územím Senianske rybníky

     • Dňa 30. mája boli žiaci prvého stupňa na vychádzke v okolí Senianskych rybníkov. Za slnečného počasia prešli časť náučného chodníka vtáčím rajom. Voľným okom, ale aj ďalekohľadom pozorovali lyžičiara bieleho, ktorý je symbolom chráneného územia, belušu veľkú, žeriava popolavého, kaňu močiarnu a pod. Veľkým zážitkom pre žiakov bol aj pohľad z pozorovacej veže a označovanie vtáčikov (krúžkovanie) pred vypustením do voľnej prírody.

     • OFDM – „Olympijské hviezdičky „

     • Dňa 22.05.2018 sa uskutočnila olympiáda v MŠ Bajany. Našu škôlku reprezentovali Ninka Meglesová, Nelka Badiová, Matej Čisár a Jakubko Dudáš. Deti súťažili medzi sebou na rôznych stanovištiach napr. skákanie vo vreci, lezenie tunelom, slalom pomedzi kúželky.. Každé dieťa dostalo diplom a medailu.

     • "Na bicykli bezpečne a dobre"

     • Vo štvrtok 24. mája 2018 sa žiaci ŠKD zúčastnili dopravnej akcie „Na bicykli bezpečne a dobre.“ Po dôkladnej teoretickej príprave a absolvovaní dopravného testu sa žiaci presunuli na šk. ihrisko a absolvovali jazdu zručnosti. Pre žiakov bola pripravená zaujímavá trať (veľký slalom, prejazd cez lievik , prenesenie pohára s vodou, osmička ...) Žiaci v závere akcie dostali preukaz cyklistu a sladkosť. Akcie sa zúčastnilo 24 cyklistov a 11 chodcov.

     • Páli vám to

     • Dňa 24.5.2018 sa žiaci 5. ročníka zapojili do zábavno-vedomostného podujatia Páli vám to. Cieľom podujatia bolo hravou formou preveriť úroveň vedomostí žiakov, ktoré získali  na vyučovacích hodinách  slovenského jazyka a literatúry. Úlohy boli jednoduché a zaujímavé. Žiaci prechádzali križovatkami a cestičkami, kde hľadali podstatné mená, vlastné podstatné mená, vyškrtávali slová, priamo odpovedali alebo hľadali správne odpovede z daných možností. Žiaci si navzájom pomáhali a radili sa. Podujatie sa žiakom páčilo.

     • Matematické popoludnie

     • Dňa 15.5.2018  žiaci 3 a 4 ročníka hravým spôsobom si  zahrali  rôzne matematické hry. Súťažili v dvoch družstvách . Precvičili si hravou formou násobenie a delenie, spočítavali  spamäti. Hádali čísla,  priraďovali ku prikladom správne odpovede . Pracovali aj s interaktívnou tabuľou. Na konci  vypracovali PL. Šikovné družstvá boli odmenené . Žiakom sa akcia páčila.

 • Počítadlo návštev

  Počet návštev: 5979709