• 2% z dane pre našu školu

     • Vážení rodičia.

      Aj v tomto roku 2018 môžete venovať 2% zo svojej zaplatenej dane nášmu občianskemu združeniu Rodičia a priatelia ZŠ Pavlovce nad Uhom. V marci vám poskytneme tlačivo na poukázanie 2% z dane a ďalšie informácie. Tlačivo a informácie nájdete na internetovej stránke občianskeho združenia

     • Spoznávame Európu

     • 21.2.2018 sa pre žiakov 7. a 8.ročníka uskutočnilo zábavné geografické odpoludnie pod názvom Spoznávame Európu. Žiaci si hravou formou otestovali svoje nadobudnuté vedomosti o Európe a precvičili zručnosti pri práci s mapou. Identifikovali Európu medzi ostatnými svetadielmi, spájali geografické pojmy, ktoré spolu súvisia, riešili tajničku, v osemsmerovke hľadali európske rieky, z poprehadzovaných slabík skladali názvy sopiek, na slepej mape určovali hlavné mestá a v závere poskladali Európu z jednotlivých štátov.

     • Školské kolo v gymnastickom štvorboji

     • V dňoch 19.2.2018 a 20.2.2018 sa v telocvični našej školy uskutočnilo školské kolo Gymnastického štvorboja, ktorého sa zúčastnili žiaci a žiačky našej školy. Súťažiaci sa predviedli v týchto disciplínach: akrobacia, preskok, hrazda, dievčatá lavička, chlapci šplh a člnkový beh. Umiestnenie dievčat v kategórii A: 1. M. Štafurová, 2. T. Vasiľová, 3. P. Molnárová, v kategórii B: 1. P. Mašlejová, 2. L. Spišáková, 3. S. Arvayová, v kategórii C: 1. S. Pihuličová, 2. S. Mašlejová, 3. J. Berešová.  Umiestnenie chlapcov v kategórii A: 1. E. Popovič, 2. O. Imrich, 3. D. Halajčík, v kategórii B: 1. D. Mašlej, 2. M. Popovič, 3. D. Horňák, v kategórii C: 1. T. Belák, 2. M. Spišák, 3. K. Filip. Víťazom srdečne blahoželáme !

     • Návšteva galérie a knižnice v Michalovciach

     • Dňa 15.2.2018 sa žiaci 3.B , 4.B, 4.A  a elokovanej triedy v Bajanoch zúčastnili návštevy  galérie  a  knižnice v Michalovciach. V Zemplínskom osvetovom stredisku si žiaci pozreli zaujímavé práce študentov strednej školy v odbore grafika a reklama. V Zemplínskej knižnici G. Zvonického si žiaci pozreli výstavu ilustrátorky Zuzany Fuskovej pod názvom Slovensko – krajina plná tajomstiev. Pútava bola beseda s vydavateľkou Lenkou Šingovskou, obohatená o čítanie príbehov z kníh Prázdniny s deduškom a Prázdniny s deduškom 2, z ktorých pochádzajú ilustrácie.

     • Karneval masiek

     • Dňa 9. februára  2018 sa žiaci premenili na princezné, šašov, kovbojov či rôzne iné rozprávkové bytosti. Spoločne si zašantili  na karnevale masiek. Mali pripravené rôzne hry a aktivity. Všetci sa zabavili, zasúťažili a v závere boli odmenení peknými cenami.

     • Základný lyžiarsky výcvik

     • Základný lyžiarsky výcvik sa uskutočnil v dňoch 28.1.2018 – 1.2.2018 v lyžiarskom  stredisku  SKICENTRUM STREDNICA, ktoré sa  nachádza v rázovitej podtatranskej obci  Ždiar. Patrí medzi veľké strediská v oblasti Vysokých Tatier a je jedinečné tým, že po zakúpení lyžiarskeho lístka sa môžete rovno spustiť na lyžiach dole svahom. Ubytovaní sme boli v rekreačnom zariadení CROCUS - Kežmarské Žľaby. Názov zariadenia bol odvodený od názvu kvetu Crocus, ktorý je pre túto oblasť charakteristický v skorom jarnom období. Osada Kežmarské Žľaby leží asi 4 km severovýchodne od Tatranskej Lomnice, smerom na Tatranskú Kotlinu a Ždiar. Vedúcou a zároveň inštruktorkou ZLV bola pani učiteľka Tomková a ďalším inštruktorom pán učiteľ Hrabovský.

     • Návšteva Hvezdárne v Michalovciach

     • Dňa 26.1.2018 sa žiaci 3.- 4.ročníka a ET v Bajanoch zúčastnili návštevy Hvezdárne v Michalovciach, ktorá pozostávala z dvoch častí. Prvú časť sme absolvovali v prednáškovej miestnosti, kde nám pán RNDr. Igor Parnahaj, PhD. porozprával a premietol obrázky o Slnečnej sústave a film o Súhvezdiach. Po skončení sme sa presunuli do pozorovacej miestnosti v hlavnej kupole, kde sme si obzreli ďalekohľad. Cieľ našej návštevy bol splnený. Žiaci si obohatili a prehĺbili vedomosti a poznatky týkajúce sa Slnečnej sústavy.

     • Veselý karneval v materskej škole

     • Veselo bolo deťom v našej  materskej škole, keď sa zabávali na svojom maškarnom plese, ktorý sme nazvali Veselý karneval. Deti sa zmenili na princezné, rytierov, víly  ... či spidermanov. Celé dopoludnie tancovali, súťažili, pochutnávali si na sladkostiach. Najkrajšou odmenou boli rozžiarené očká, radosť, dobrá nálada a pekný zážitok, na ktorý budú dlho spomínať .

    • OZNAM - Chrípkové prázdniny
     • OZNAM - Chrípkové prázdniny

     • Základná škola s materskou školou Pavlovce nad Uhom oznamuje rodičom a zákonným zástupcom detí a žiakov, že v dňoch od 12. 2. 2018 do 14. 2. 2018 sú z dôvodu vysokej chorobnosti vyhlásené pre žiakov chrípkové prázdniny. Nástup do školy je 15.2.2018. 

     • Drogy a ich negatívne vplyvy na organizmus človeka

     • DROGY A ICH NEGATÍVNE VPLYVY NA ORGANIZMUS ČLOVEKA – Pod týmto názvom sa uskutočnila dňa 25.1.2018 beseda pre žiakov 7. ročníka. Besedu viedla Mgr. Klaudia Serenčková, pracovníčka KC v Pavlovciach nad Uhom. Vysvetlila, čo sú to drogy, čo spôsobujú, ako sa delia. Predstavila im zoznam drog a následky ich užívania. V závere zdôraznila ako sa nestať závislým. Je lepšie určiť si svoje priority a mať svoj život pod kontrolou, vyberať si správnych priateľov a samozrejme svoj čas a energiu venovať koníčkom ako je šport, kultúra, turistika, tanec alebo knihy. Beseda bola zaujímavá a poučná, žiaci sa zapájali a diskutovali o problematike drog.

     • Výstava obrazov regionálneho umelca

     • Dňa 25.1.2018 sa uskutočnila výstava obrazov regionálneho umelca Júliusa Patakyho. Bol to rodák z Pavloviec nad Uhom, pričom jeho obrazy sú majetkom obce. Na našu výstavu nám ich zapožičal starosta obce p. Kocela. Július Pataky sa začal venovať maľovaniu až v strednom veku a maľoval predovšetkým rodný Zemplín. Žiaci mali možnosť na obrazoch vidieť napr. našu základnú školu, pamiatky obce a jej okolitú prírodu.

     • Dvakrát meraj a raz rež

     • Dňa 25.1. 2018 sa uskutočnilo matematické popoludnie pre žiakov 5. a 6. ročníka s názvom „Dvakrát meraj a raz rež“ zamerané na precvičenie a upevnenie kompetencii z finančnej gramotnosti. Žiaci sa oboznámili s tým, aké dôležité je správne hospodáriť s financiami a prečo je potrebné plánovať si výdavky. Riešili úlohy s ktorými sa stretávajú v bežnom živote.

     • Divadelné predstavenie "Zlaté kuriatko"

     • Dňa 24.1.2018 sa žiaci materskej školy a ročníkov 1.-4. zúčastnili divadelného predstavenia pod názvom „Zlaté kuriatko“. Príbeh malého kuriatka, zlej líšky a dobrosrdečného vlka deti upútal. So záujmom a spontánne sa zapájali do hraného príbehu. Na záver predstavenia sa žiaci poďakovali veľkým potleskom.

     • Výchova k ľudským právam

     • Dňa 10.1.2018 sa pre žiakov 3. a 4. ročníka uskutočnila beseda s názvom „ Výchova k ľudským právam“. Žiaci diskutovali aj o desiatich bodoch Deklarácie práv dieťaťa, zahrali sa hru Domino a Ruky hore. Žiakov beseda zaujala a formou prezentácie poukázala na to, aký to má dopad na dieťa, keď je niektoré z práv dieťaťa nedodržané.

     • Čítanie z knihy "Nenič svoje múdre telo"

     • Dňa 9.1.2018 žiaci 4. ročníka pod vedením koordinátorky Primárnej prevencie Mgr. T. Kušnírovej čítali 2. kapitolu z knihy od C. Raynerovej- Nenič svoje múdre telo a besedovali na tému: Alkohol a tvoje telo. Dozvedeli sa z nej, aký je alkohol nebezpečný a ako vážne ničí ľudský organizmus, škodí ľudskému zdraviu a zabíja milióny ľudí na svete.

     • Vianočná akadémia

     • Dňa 21.12.2017 sa uskutočnila v kultúrnom dome obce Pavlovce nad Uhom, Vianočná akadémia žiakov Základnej školy s materskou školou Pavlovce nad Uhom a Základnej umeleckej školy Michalovce elokované pracovisko Pavlovce nad Uhom. Žiaci si pod vedením učiteľov a asistentov pripravili krásny kultúrny program vo forme kolied, tančekov, vinšovačiek, básničiek a pesničiek.

     • Školské kolo dejepisnej olympiády

     • Dňa 12. decembra 2017 sa konalo školské kolo dejepisnej olympiády. Žiaci si zmerali svoje doterajšie vedomosti z dejepisu v štyroch kategóriách. Olympiády sa zúčastnilo 20 žiakov našej školy zo 6. až 9. ročníka. Našu školu na okresnom kole dejepisnej olympiády, ktoré sa uskutoční 15. februára 2018 v Michalovciach budú reprezentovať títo žiaci: Matej Šeba – 9.A a Kristína Michalcová – 6.A.

     • Vianočná besiedka v Bajanoch

     • Vianoce sú pre všetkých, jedným z najkrajších sviatkov v roku, keď sú ľudia k sebe milí, odpúšťajúci, srdeční. Rozprávková atmosféra školského vianočného programu nás už tradične obklopuje rok čo rok. Vždy sa na ňu tešíme ako na niečo neopakovateľné, výnimočné a radostné. V piatkový podvečer 15.12.2017 sa v elokovanej triede Bajany konala Vianočná besiedka, ktorú sme si pripravili spolu  s Materskou školou Bajany. Počas vianočného kultúrneho programu žiaci predviedli svoje znalosti v oblasti spevu, vinšov, ľudových zvykov a tradícií. Prajeme Vám šťastné a veselé prežitie Vianočných sviatkov.

     • Tvorivé dielne

     • Podujatie s názvom Tvorivé dielne, ktoré sa uskutočnilo 14.12.2017 bolo venované blížiacim sa Vianociam. Žiaci 1. stupňa vytvárali vianočné pohľadnice, pozdravy, papierové stromčeky, snehuliakov, Mikuláša a vianočné ikebany. Vianočnú atmosféru nám spríjemnili aj žiačky krúžku Karička malým kultúrnym programom.

 • Počítadlo návštev

  Počet návštev: 5162529