Navigácia

Počet návštev: 4752759
 • 2. júna 2017 sa uskutočnila na pôde našej školy Školská športová olympiáda. Olympiádu otvoril sľub za rozhodcov i športovcov a príhovor riaditeľa školy. Po slávnostnom otvorení začali jednotlivé súťaže. Medzi súťažné kategórie patrili: skok do diaľky, hod plnou loptou a kriketovou loptičkou, štafetový beh. Malé odreniny a iné boliestky boli ošetrené v kútiku prvej pomoci. V školskej telocvični prebiehal volejbalový turnaj, ktorý si zahrali starší žiaci a vybíjaná, v ktorej si zmerali sily mladší žiaci. Po ukončení športových disciplín bol slávnostný ceremoniál odovzdávania medailí najlepším športovcom.

 • V našej MŠ sme deň detí oslávili 1.6.2017 spoločne s MŠ Vysoká nad Uhom športovým dopoludním. Deň bol plný radosti, nadšenia, súťaženia, hier a predovšetkým dobrej nálady. Škôlkari si zmerali svoje sily v rôznych disciplínach, za ktoré boli odmenení medailami a čokoládou. Nechýbalo ani  spoločné občerstvenie. Pre všetky detí bol tento deň nezabudnuteľným zážitkom.  V popoludňajších hodinách  nás  navštívil  pán starosta obce , ktorý doniesol pre detí sladké prekvapenie.

 • Dňa 31.5.2017 sa uskutočnil workshop pre žiakov 8. ročníka v oblasti hospodárenia v rodine. Cieľom bolo uvedomiť si ťažkú pozíciu rodičov pri zabezpečovaní životných potrieb. Naučiť žiakov uvedomovať si hospodárenie v rodine, aby sa z nich stali zodpovední mladí ľudia v oblasti financií. Poznať hodnotu svojej práce, finančné ohodnotenie a tým aj kalkuláciu v rodine. Vedieť odpovedať na otázky -  čo sa muselo zaplatiť ako prvé a prečo? Čo ste museli kúpiť? Ako sa Vám podarilo hospodáriť?

 • Dňa 26.mája 2017 sme sa zúčastnili športovej olympiády pod názvom „Olympijské hviezdičky“, ktorá sa uskutočnila v MŠ Vysoká nad Uhom. Našu MŠ reprezentovali Veronika Luková, Sárka Kešeľová, Marko Šlinský a Jurko Juras. Deti súťažili v jednotlivých disciplínach , ako sú  preliezanie tunelom, hod do diaľky, skok vo vreci. Za vynikajúce športové výsledky boli ocenené medailami a darčekmi. Zaujímavým doplnením športovej olympiády bola penová šou, ktorú pre deti pripravili hasiči.

 • Dňa 22.5.2017 sa konala akcia s názvom Matematické popoludnie. Bola určená pre žiakov 1. a 2. ročníka. Žiaci si precvičili svoje matematické zručnosti na úlohách na interaktívnej tabuli a za odmenu dostali pekný pracovný list s omaľovankou.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
  Školská 3
  Pavlovce nad Uhom
  072 14
  www.zspavlovceuh.sk
 • tel: +42156 64 94 212

Fotogaléria