• E-TESTOVANIE 9-2018

      6. 3. 2018

      Vážení rodičia deviatakov,

      dovoľte nám, aby sme Vás informovali o významnej udalosti v škole, ktorú navštevuje vaše dieťa. 21. marca 2018 sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl pod názvom E-TESTOVANIE 9-2018. Žiaci budú testovaní z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra.

     • Tvorivé dielne - Zvyky a tradície Veľkej noci

      15. 3. 2018

      Dňa 14.3.2018 sa uskutočnila akcia Tvorivé dielne – Zvyky a tradície Veľkej noci pre žiakov 1. až 4.ročníka, ktorí vytvárali veľkonočné ozdoby a pozdravy. V úvode sme si pripomenuli význam a tradície Veľkej noci. V programe vystúpili s pesničkami dievčatá z krúžku Karička a žiaci 3.B s veľkonočnými básničkami a pesničkou. Na záver si všetci pochutnali na koláčikoch, ktoré upiekli žiaci z krúžku DOP.

     • Ako vzniká časopis

      15. 3. 2018

      14. marca 2018 sa uskutočnilo podujatie Ako vzniká časopis. Podujatie bolo určené žiakom 2. stupňa. Využili sme skúsenosti starších žiakov, ktorí sa podieľajú na tvorbe školského časopisu už piaty rok. Šéfredaktor školského časopisu Kristián Krištof spolu s ďalšími členmi redakčnej rady predstavili náš vlastný časopis - Pavlovský školák, jeho štruktúru, rubriky, ale aj prácu v Mediálnom krúžku I. Mladší žiaci rozmýšľali nad tým, čím sa dá náš školský časopis obohatiť a spestriť. V závere starší mladším poradili s tým, kde nájsť časopis na školskej webovej stránke, aby si vo voľnom čase mohli čítať jednotlivé čísla.

     • Kačky Rapotačky

      15. 3. 2018

      Dňa 12.3. si mladší žiaci pozreli komický i poučný príbeh o dvoch kačkách, ktoré cez svoju nevedomosť odhaľujú pravdu o zdravom jedle a životnom štýle, o ochrane prírody a jej kolobehu, o užitočnosti výdobytkoch techniky, separovaní odpadu a napokon, aj o skutočných ľudských hodnotách. Interaktívna komická rozprávka je vtipná, poučná a aktuálna.

     • Všetci sme si rovní

      14. 3. 2018

      Dňa 13.3.2018 bola akcia pod názvom: Všetci sme si rovní pre žiakov 7. ročníka. Žiaci si pozreli prezentáciu na tému rasizmus, xenofóbia a tolerancia. Vylúštili tajničku. V skupinách vypracovali pracovné listy zamerané na rozdielnosť rás a spoločne pracovali na aktivite zameranej na toleranciu voči iným.

  • Počet návštev: 5230781
  • Fotogaléria

   • Kačky Rapotačky
   • Tvorivé dielne - Zvyky a tradície Veľkej noci
   • Ako vzniká časopis
   • Všetci sme si rovní
   • RUSKÉ SLOVO
   • Hviezdoslavov Kubín I. stupeň
   • Hviezdoslavov Kubín II. stupeň
   • Kriminalita mládeže
   • Beseda s policajtkou
  • Kontakty

    • Meno školy
    • Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
    • Email školy
    • zspavlovceuh@zspavlovceuh.sk
    • Email na správcu obsahu
    • zolotova.erika@zspavlovceuh.sk
    • Email na webmastera
    • zolota.milan@zspavlovceuh.sk
    • Telefón
    • tel: +42156 64 94 212
    • Adresa školy
    • Školská 3
     Pavlovce nad Uhom
     072 14
     www.zspavlovceuh.sk
    • IČO
    • 35543825
    • DIČ
    • 2021672015
    • Riaditeľ školy
    • RNDr. Milan Zolota, PhD.
     zolota.milan@zspavlovceuh.sk
     056/64 94 212 kl.205
     +421 948 033 221
    • Zástupca pre primárne vzdelávanie
    • Mgr. Jozefína Kočanová
     kocanova.jozefina@zspavlovceuh.sk
     056/64 94 212 kl. 206
     +421 948 520 413
    • Zástupca pre nižšie stredné vzdelávanie
    • Ing. Eva Grajcárová
     grajcarova.eva@zspavlovceuh.sk
     056/64 94 212 kl. 207
     +421 984 520 417
    • Zástupca pre predprimárne vzdelávanie
    • Jana Gregušová
     gregusova.jana@zspavlovceuh.sk
     056/64 94 336
     056/ 64 94 212 kl.200
     056/64 94 212 kl.201
     +421 948 158 553
    • Školská jedáleň
    • Jozef Krupa
     skolska.jedalen@zspavlovceuh.sk
     056/64 94 212 kl. 202
     +421 948 115 430
    • Školská knižnica
    • skolska.kniznica@zspavlovceuh.sk
     Mgr. Alena Orosová
     orosova.alena@zspavlovceuh.sk
    • PAM
    • Jana Javorová
     javorova.jana@zspavlovceuh.sk
     056/6494212 kl. 204
     +421 948 864 090
    • Ekonóm
    • Ing. Lukáš Jenčo
     jenco.lukas@zspavlovceuh.sk
     +42156 290 8033
     056/6494212 kl.203
     +421 948 033 093
 • Počítadlo návštev

  Počet návštev: 5230783