Navigácia

Počet návštev: 4857303
 • 12.októbra sa pre žiakov I.oddelenia ŠKD uskutočnila akcia s environmentálnou tématikou Poklady prírody. Aj keď sú to najmladší školáci, vedia, čo znamená slovo poklad. Cez vlastné poklady, ktoré majú, objavovali poklady prírody, ktoré sú dôležité a nevyhnutné pre ľudí, bez ktorých by nebol možný život. Vedeli vymenovať veľa príkladov, čo všetko nám dáva príroda a prostredníctvom environmentálnych aktivít si uvedomili, že tieto poklady musia chrániť, aby sa zachovali pre ďalšie generácie. Treba nielen brať, ale aj dávať, aby sa nenarušila rovnováha.

 • V mesiaci september sa u žiakov 1. a 5. ročníka uskutočnilo vstupné testovanie všeobecnej pohybovej zdatnosti. Celkovo sa testovania zúčastnilo 33 žiakov.  Žiaci  boli testovaní  5 bodovou stupnicou z týchto motorických testov:

  1. Skok do diaľky z miesta znožmo
  2. Sed – ľah 
  3. Výdrž v zhybe
  4. Člnkový beh 10x5 m
  5. Viacstupňový člnkový beh na 20 m

  Najlepšie výsledky za 5. ročník dosiahli:

  1. Skok do diaľky z miesta znožmo 

  Lucia Spišáková, Nina Fedorová, Daniela Lešňanská

  Dávid Kešeľ, Miroslav Popovič, Daniel Horňák

 • 12. októbra 2017 sa 10 deviatakov zúčastnilo Olympiády zo slovenského jazyka. Žiaci si prehĺbili získané vedomosti v slovenskom jazyku a literatúre, komunikačné zručnosti a kreatívne schopnosti v materinskom jazyku. S úlohami si poradili, no postúpiť mohol len ten najlepší. Najúspešnejší bol Denis Oros (9.A), ktorý postúpil do okresného kola. Blahoželáme!

 • Týždeň boja proti šikane – Pod týmto názvom sa niesol celý týždeň od 2.10 – do 6.10 2017. Žiaci sa cez školský rozhlas podrobnejšie dozvedeli, čo je to šikanovanie. Všetci žiaci školy podpísali Slávnostnú zmluvu o neútočení. Svojimi podpismi, ale aj skutkami potvrdili, že budú rešpektovať svojich spolužiakov, budú k nim ohľaduplní, nebudú nikoho ponižovať ani zosmiešňovať. Streda a štvrtok bola venovaná tvorbe plagátov a zaujímavých myšlienkam o šikanovaní. Svojou kresbou vyjadrili, akou cestou sa máme uberať, kde nájdeme len dobrých priateľov a kamarátov. Iné kresby odsudzovali takých spolužiakov, ktorí sa vyvyšujú a urážajú druhých. Našli sa aj takí žiaci, ktorí svojou kresbou vyjadrili, aby sme sa k sebe správali milo, neubližovali si a neodsudzovali sa navzájom, či sme bieli alebo čierni.

 • Dňa 4. októbra si žiaci 1. až 4. ročníka pútavou formou zdokonalili svoje vedomosti z dopravnej výchovy. Žiaci odpovedali na kladené otázky a praktické zručnosti predviedli na dopravnom ihrisku. Boli účastníkmi cestnej premávky ako chodci a vodiči. Žiaci zažili dopoludnie plné aktivít a hier.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
  Školská 3
  Pavlovce nad Uhom
  072 14
  www.zspavlovceuh.sk
 • tel: +42156 64 94 212

Fotogaléria