• Zábavné pokusy

      21. 10. 2018

      Dňa 18.10.2018 sa v ŠKD 2.oddelenie uskutočnilo zábavné popoludnie, v ktorom žiaci riešili logické hádanky, slovné a matematické hlavolamy. Vyskúšali si pokusy s vodou, balónom a slamkou, pri ktorých sa zabavili a dozvedeli niečo nové zo sveta vedy. Zahrali sme sa aj na balónových pretekárov s papierovým autíčkom.

     • Zdravá výživa

      18. 10. 2018

      V stredu 17. októbra 2018 sa žiaci Školského klubu detí 1. oddelenie zúčastnili akcie „Zdravá výživa“. V úvode si žiaci pozreli prezentáciu, v ktorej sa dozvedeli zásady zdravej výživy, vhodné zloženie jedálnička, vyberali si aký životný štýl im viac vyhovuje, zahrali si ovocníčkové pexeso. V hre „Jesenné jabĺčko“ mali za úlohu správne poskladať obrázok. V ďalšej aktivite si potrápili svoje zmysly. Za úlohu mali určiť podľa vône o aký druh ovocia ide. Úlohu zvládli celkom pekne, len s exotickou mučenkou sladkou (granadillou) mali problém, ale tá im najviac chutila. V závere akcie si žiaci vypracovali pracovné listy a odmenou im bola ochutnávka ovocia (jablko, hruška, hrozno, kiwi, banán, granadilla ...)

     • Týždeň boja proti šikane

      17. 10. 2018

      Pod týmto názvom sa niesol celý týždeň od 15.10 – do 19.10 2018. Žiaci sa cez školský rozhlas podrobnejšie dozvedeli, čo je šikanovanie. Rozhlasové vysielanie bolo spestrené skutočnými príbehmi o šikanovaní. V utorok všetci žiaci školy podpísali Slávnostnú zmluvu o neútočení. Svojim podpisom, ale aj skutkami potvrdili, že budú rešpektovať svojich spolužiakov, budú k nim ohľaduplní, nebudú nikoho ponižovať ani zosmiešňovať. Streda bola venovaná tvorbe plagátov proti šikanovaniu, štvrtok bol prieskumovo-dotazníkový a v piatok sa pre žiakov 4. ročníka uskutočnila beseda pod názvom: Slušné správanie, pod vedením p. Klaudie Serenčkovej z Komunitného centra v Pavlovciach nad Uhom. Žiaci si pripomenuli dôležitosť úctivého správania ku všetkým ľuďom, čo je rešpekt, slušné správanie, čestnosť a ohľaduplnosť. V závere besedy sa pre žiakov uskutočnili aktivity ako správne telefonovať, ako správne

     • Exkurzia do Východoslovenskej galérie Košice

      16. 10. 2018

      V stredu 10. októbra 2018 navštívili žiaci 6. ročníka Východoslovenskú galériu v Košiciach. V galérii sme najprv absolvovali komentovanú prehliadku výstavy Krajina nového typu s jej kurátorom PhDr. Miroslavom Klebanom. Pútavo nám porozprával o živote a diele akademického maliara Františka Veselého, ktorý vo svojej tvorbe dokumentoval meniace sa mesto a jeho okolie vplyvom technického pokroku a aj jeho dopad na ekológiu súčasnej krajiny. Potom sme pod vedením galerijnej pedagogičky Mgr. Petry Filipiakovej pátrali po rôznych detailoch výstavy a po informáciách ukrytých v obrazoch. Nakoniec sme sa pokúsili sami vytvoriť krajinu nového typu. Na Hlavnej ulici sme si ešte poobzerali Dóm sv. Alžbety. Spoznali sme vonkajšie znaky gotickej architektúry a prehliadli si aj interiér katedrály.

     • Svet okolo nás

      10. 10. 2018

      Dňa 10.10. 2018 sa žiaci 1. oddelenia ŠKD zúčastnili akcie Svet okolo nás. Pod vedením koordinatorky environmentálnej výchovy si v skupine vypracovali krátky pracovný list, na tému jeseň. Každý žiak si pomocou vosku a pasteliek vytvoril svoj vlastný jesenný list, ktorý spoločne pripli na nástenku. Neskôr si zasúťažili v prenášaní žaluďov a gaštanov pomocou lyžičky. Žiaci sa zabavili a za odmenu dostali omaľovánku a sladkú odmenu.

     • Detské dopravné ihrisko Sobrance

      9. 10. 2018

      Dňa 9. októbra si žiaci 1. až 4. ročníka pútavou formou zdokonalili svoje vedomosti z dopravnej výchovy. Žiaci odpovedali na kladené otázky a praktické zručnosti predviedli na dopravnom ihrisku. Boli účastníkmi cestnej premávky ako chodci a vodiči. Mohli si vyskúšať aj okuliare simulujúce opitosť. Žiaci zažili dopoludnie plné aktivít a hier.

  • Počet návštev: 6772953
  • Fotogaléria

   • Zábavné pokusy
   • Zdravá výživa
   • Exkurzia do Východoslovenskej galérie Košice
   • Svet okolo nás
   • Detské dopravné ihrisko Sobrance
   • Testovanie pohybových predpokladov žiakov
   • Návšteva školskej knižnice
   • Deň otvorených dverí vo vojenských kasárňach v Michalovciach
   • Beseda s včelárom
  • Kontakty

    • Meno školy
    • Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
    • Email školy
    • zspavlovceuh@zspavlovceuh.sk
    • Email na správcu obsahu
    • Erika.Zolotova@zspavlovceuh.sk
    • Email na webmastera
    • webmaster@zspavlovceuh.sk
    • Telefón
    • tel: +421 56 649 42 12
    • Adresa školy
    • Školská 3
     Pavlovce nad Uhom
     072 14
     www.zspavlovceuh.sk
    • IČO
    • 35543825
    • DIČ
    • 2021672015
    • Informácie
    • info@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12
    • Podateľňa
    • podatelna@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12
    • Sťažnosti
    • staznosti@zspavlovceuh.sk
     +421 56 290 80 33
     +421 56 649 42 12 klapka 203
     +421 948 033 093
    • Riaditeľ školy
    • RNDr. Milan Zolota, PhD.
     riaditel@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12 kl.205
     +421 948 033 221
    • Zástupca pre predprimárne vzdelávanie
    • Jana Gregušová
     Jana.Gregusova@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 43 36
     +421 56/649 42 12 kl.200
     +421 56/649 42 12 kl.201
     +421 948 158 553
    • Zástupca pre primárne vzdelávanie
    • Mgr. Erika Bartošová
     Erika.Bartosova@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12 kl. 206
     +421 948 520 413
    • Zástupca pre nižšie stredné vzdelávanie
    • Mgr. Petra Šuličová
     Petra.Sulicova@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12 kl. 207
     +421 948 520 417
    • Výchovná poradkyňa
    • Mgr. Alena Groningerová
     vychovne.poradenstvo@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12 klapka 208
    • Kariérová poradkyňa
    • PhDr. Martina Horňáková
     karierove.poradenstvo@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12 klapka 208
    • Ekonóm
    • Ing. Lukáš Jenčo
     ekonom@zspavlovceuh.sk
     +421 56/290 80 33
     +421 56/649 42 12 klapka 203
     +421 948 033 093
    • PAM
    • Jana Javorová
     pam@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12 kl. 204
     +421 948 864 090
    • Školská jedáleň
    • Jozef Krupa
     skolska.jedalen@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12 kl. 202
     +421 948 115 430
    • Školská knižnica
    • skolska.kniznica@zspavlovceuh.sk

 • Počítadlo návštev

  Počet návštev: 6772955