• Všetky dobré veci sa rodia z láskavosti

    a láskavosť sa rodí z umenia

    a umenie sa nerodí ľahko.

     

    Norman Maclean

    heart

   • Je to časopis o nás, preto v ňom dominujú aktuality, ktorými žije naša škola. Sleduje úspechy našich žiakov v rôznych súťažiach, prináša rozhovory s učiteľmi a žiakmi i to, čo sa šepká v laviciach, ankety a ďalšie zaujímavé postrehy. Je dobrým spoločníkom na chvíle oddychu, pretože obsahuje vtipy, hádanky a hlavolamy pre mladších i starších. Svoje miesto v ňom má literárna a výtvarná tvorba žiakov, aj keď je to len zlomok z toho, čo všetko by sme chceli uverejniť. 

     • 2009/2010-1
     • 2009/2010-1

     • 03.01.2014 22:42
     • Každodenné ráno deviataka začína odporom voči škriekajúcemu budíku. Na prvej hodine sa správame ako takzvaní seniori, pretože prvé hodiny nás neustále unavujú a hlavne tie reči o tom, že sa neustále vyhovárame na to ako, prečo, načo a to naše slávne “nechápem.” Pre deviataka najmilšie hodiny sú nezmyslom, pretože vyšli z módy. Najväčší úspech deviataka príde na písomke, keď učiteľov zaslepia naše šibalské nápady na ťaháky špeciálneho typu. Našou najčastejšou témou sú stredné školy. Návštevníci škôl a tie neustále slová o tom, že práve ich škola je tá pravá pre nás sú zbytočné. Pýtate sa prečo? Pretože žiadna škola sa nemôže vyrovnať tej našej. Je to naša základná štartovacia čiara, pretože deviatak ostane vždy verný svojmu základu.
     • viac
     • 2008/2009-4
     • 2008/2009-4

     • 05.01.2014 18:13
     • Ako sa z bielej steny stal nádherný obraz
       
      Vždy, keď som chodieval kresliť, páčilo sa mi to vždy viac a viac. No nikdy by som si nemyslel, že to bude až také pekné, aké to je teraz. Posledný deň, keď som prišiel dokončovať, som sa v kuse pozeral na stenu, či tam niečo nechýba, prípadne nie je vymaľované a pod. Bál som sa, že sa to zalakuje a až vtedy si nejakú chybu všimneme. Vedel som, že keď stena bude nalakovaná, opraviť sa už nebude dať nič. Nestalo sa tak, ba by som povedal, že je dokonalá. Stena určite patrí medzi najkrajšie steny, ktoré široko-ďaleko nájdete. 

       
      Pavlovský školák 
      Zborník literárnych a výtvarných prác žiakov ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom
     • viac
     • 2008/2009-3
     • 2008/2009-3

     • 04.01.2014 20:37
     • Blížiaci sa koniec školského roka je znamením, že k nám zavíta umelec, ktorý sa s nami podelí o svoje zaujímavé zážitky. Ani tento rok nebol výnimkou, aj keď stretnutie s umelcom bolo istým spôsobom výnimočné. Besedovali sme s pánom učiteľom Labaničom. Toto stretnutie dýchalo zvláštnou atmosférou, pretože pána učiteľa dennodenne stretávame a predsa sme ho videli aj trošku ináč. Čas na chvíľku zastal a pán učiteľ si zaspomínal na všetko, čo ovplyvnilo jeho tvorbu - detské roky, v ktorých treba hľadať umelecké začiatky, roky štúdia na strednej či vysokej škole, spomienky na detstvo, domov a rodinu. 
       
     • viac
     • 2008/2009-2
     • 2008/2009-2

     • 04.01.2014 21:08
     • Marec - pre nás školákov (i učiteľov) je to mesiac veľmi dlhý a to znamená, že je zároveň preplnený množstvom akcií, ktoré sú rôznorodé. Hoci je toho veľa, moje myšlienky putujú ku knižkám, pretože mám k nim dobrý vzťah. V dnešnej dobe pomerne nezvyčajná záľuba, ale ak prepadnete tejto „závislosti,“ tak je to nádherné. Kniha. Toto slovo vo mne evokuje niečo úžasné a tajomné. Každý vníma knihu inak. Kniha je pre niekoho symbolom učenosti, múdrosti či svetla, pre niekoho zas zbytočnou a nepotrebnou vecou, ktorá nemá opodstatnenie. Mnohým sa zdá pohodlnejšie a jednoduchšie sledovať televíziu. Ale tá nám určite “ukradne” naše predstavy a nedá možnosť našej fantázii písať svoje vlastné príbehy. Knihy sú niečím, čo obohacuje ľudskú fantáziu, sú jej dušou. 
       
     • viac
     • 2008/2009-1
     • 2008/2009-1

     • 04.01.2014 20:55
     • ZŠ s MŠ v Pavlovciach nad Uhom po prvýkrát zorganizovala Európsky deň rodičov a škôl. Rodičia mohli spolu so svojimi deťmi navštíviť jednotlivé triedy a učebne. Takým spôsobom sa zúčastnili na vyučovaní a zaspomínali si na svoje školské roky. Týmto dňom sme dali rodičom priestor k spolupráci, pretože čím viac sa rodičia budú zaujímať o dianie v škole a čím viac nápadov ponúknu, tým viac sa škola priblíži ich predstavám. Sme školou otvorenou nielen v tento deň, ale počas celého školského roka. Naša škola veľmi dlho žije usilovnosťou a tvorivým duchom mladých ľudí a aj tých, ktorí ich vytrvalo usmerňujú. Boli sme pripravení ukázať všetko, čo nás zaujíma, čo dokážeme, čo naša škola ponúka a nie je toho málo.
       
     • viac
   • O nás

   •  

     

     

     

     

     

    Pavlovský školák 

    štvrťročník pre žiakov i rodičov

     

    Vydáva:

    ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom

    Školská 3

     

    E-mail:

    pavlovsky.skolak@zspavlovceuh.sk

     

    Šéfredaktor:

    Matej Repka (8.A)

     

    Predseda redakčnej rady:

    Alexandra Salayová (8.A)

     

    Redakčná rada:

    Michaela Antonyová (6.B)

    Stanislava Arvayová (7.B)

    Tomáš Belák (7.B)

    Nina Fedorová (6.B)

    Katarína Hrešová (7.B)

    Matej Repka (8.A)

    Alexandra Salayová (8.A)

    Samuel Serej (8.A)

    Lea Kristína Tkáčová (7.B)

     

    Jazyková a grafická úprava:

    PhDr. Martina Horňáková

     

    www.zspavlovceuh.sk

    www.facebook.com/zspavlovceuh

     

    Copyright © Pavlovský školák 2018

  • Tešíme sa na každú návštevu. Ak sem zavítate, určite sa nebudete nudiť, pretože tvorcami tohto časopisu sú –násťroční ľudia so svojimi radosťami i starosťami.

 • Počítadlo návštev

  Počet návštev: 7427643