Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva Dodavka čerstveho ovocia a zeleniny "školské ovocie" s DPH 05.09.2016 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o ZŠsMŠ Pavlovce nad Uhom
Zmluva Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu s DPH 07.12.2015 RWE Gas Slovensko, s.r.o ZŠ s MŠ, Pavlovce nad Uhom
Zmluva Prenájom budovy 756,00 s DPH 06.02.2014 Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže, Spišská Nová Ves 
Zmluva Prenájom budovy 604,00 s DPH 10.10.2014 Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže, Spišská Nová Ves 
Zmluva Prenájom budovy 350,40 s DPH 11.11.2014 Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže, Spišská Nová Ves 
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Kancelárska technika 20 000.00 bez DPH 27.11.2014 09.12.2014 31.12.2018 15.01.2015 MICOMP spol.s r.o ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Servis výpočtovej techniky 20 000.00 s DPH 27.11.2014 09.12.2014 31.12.2018 15.01.2015 MICOMP spol.s r.o ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Náplne do tlačiarní - tonery 19 900.00 s DPH 27.11.2014 09.12.2014 31.12.2018 15.01.2015 Martin Rovňák - 3 Gps Net ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Rekonštrukcia vodovodnej siete B1 12 000.00 s DPH 10.12.2014 17.12.2014 31.12.2014 18.12.2014 BEREX-B s.r.o ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom
Zmluva Pracovná zdravotná služba 1,00 s DPH 16.12.2014 Peter Vaľo ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom
Zmluva Prenájom budovy 778,40 s DPH 17.12.2014 ARS ARS
Zmluva Odber kuchynského odpadu s DPH 27.01.2014 Poľovnícke združenie Divá hus Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ
Zmluva Rekonštrukcia WC dievčatá a chlapci 10 770,00 s DPH 15.01.2014 KRUSA TRADING s.ro ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom
Zmluva Rekonštrukcia a oprava podlahy chodby na prízemí 150 m2 3 672,00 s DPH 02.12.2013 PRO CONSULT s.r.o ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom
Zmluva Prenájom budovy 328,00 s DPH 20.03.2014 Prameň radosti PRAMEŇ RADOSTI, Vysoká nad Uhom 
Zmluva Prenájom budovy 300,80 s DPH 13.11.2015 Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže
Zmluva poistenie budovy MŠ 103,97 s DPH 19.11.2015 Komunálna poisťovňa ZŠs MŠ Pavlovce nad Uhom
Zmluva poistenie budovy ZŠ 1 422,90 s DPH 19.11.2015 Komunálna poisťovňa ZŠs MŠ Pavlovce nad Uhom
Zmluva Poistenie žiakov na rok 2015/2016 779,00 s DPH 15.10.2015 Komunálna poisťovňa ZŠsMŠ Pavlovce nad Uhom
Zmluva Rekonštrukcia vodovodnej siete B1 9 823,00 bez DPH 17.12.2014 BEREX-B s.r.o ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4496
  • Počítadlo návštev

    Počet návštev: 6772963