Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 271  Gymnastické dresy  133.60  s DPH 26.11.2012 LOOK sport s.r.o. Bratislava 
Faktúra 4081 FA potraviny 120,14 s DPH 30.09.2015 Pekáreň Kelpek
Faktúra 273 FA za str. lístky 133,00 s DPH 26.10.2015 VAŠA Slovensko, s.r.o., Bratislava
Faktúra 274 FA predplatné PaM 2016 66,00 s DPH 26.10.2015 PORADCA. s.r.o.
Zmluva zmluva o spolupráci s DPH 13.10.2015 Štátny pedagogický ústav ZŠsMŠ Pavlovce nad Uhom
Faktúra 275 FA za obedy Bajany 10/15 21,85 s DPH 29.10.2015 Školská jedáleň pri MŠ Bajany
Faktúra 276 FA režia zamestnanci 10/15 722,20 s DPH 29.10.2015 ŠJ-pri ZŠ s MŠ
Faktúra 277 FA za prip. do internetu 11/2015 33,00 s DPH 04.11.2015 Minet Slovakia s.r.o
Faktúra 278 FA vodné+stočné ZS+MS 10/2015 960,02 s DPH 04.11.2015 Vsl.vodárenská spoločnosť
Faktúra 279 FA za str. lístky 228,00 s DPH 05.11.2015 VAŠA Slovensko, s.r.o., Bratislava
Faktúra 280 FA údrž. mat. a čist. prostriedky 26,04 s DPH 05.11.2015 BOLONI, s.r.o.
Faktúra 281 FA oprava databázy ŠJ 38,40 s DPH 05.11.2015 Soft-GL
Faktúra 282 FA plyn ZS 11/2015 4 238,00 s DPH 05.11.2015 RWE Gas Slovensko, s.r.o
Faktúra 283 FA plyn SJ+MS 11/2015 392,00 s DPH 05.11.2015 RWE Gas Slovensko, s.r.o
Faktúra 5017 Refundácia zo SF Bajany 10/2015 3,80 s DPH 29.10.2015 Školská jedáleň pri MŠ Bajany
Faktúra 5018 refund. zo SF obedy 10/2015 125,60 s DPH 29.10.2015 ŠJ-pri ZŠ s MŠ
Faktúra 4082 FA potraviny 2 818,25 s DPH 30.09.2015 FIDELIA-SK s.r.o.
Faktúra 271 FA telefon Grandstream 160,00 s DPH 22.10.2015 Minet Slovakia s.r.o
Faktúra 4083 FA potraviny 342,55 s DPH 01.10.2015 Picado
Faktúra 4084 FA potraviny 35,70 s DPH 01.10.2015 Bidvest Slovakia s.r.o.NOVAGO
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4496
  • Počítadlo návštev

    Počet návštev: 6772959