Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 271  Gymnastické dresy  133.60  s DPH 26.11.2012 LOOK sport s.r.o. Bratislava 
Faktúra 1047  mlieko  202.42  s DPH 20.02.2012 JGD Nižný Žipov  Beáta Orosová Vedúca školskej jedálne
Faktúra 1031  mliečne výrobky  105.14  s DPH 31.01.2012 JGD s.r.o Nižný Žipov  Beáta Orosová Vedúca školskej jedálne
Faktúra 1032  chlieb, pečivo  102.12  s DPH 06.02.2012 Pekáreň Palín  Beáta Orosová Vedúca školskej jedálne
Faktúra 1035  potraviny  73.32  s DPH 06.02.2012 Nowaco Slovakia s.r.o Nové Mesto nad Váhom  Beáta Orosová Vedúca školskej jedálne
Faktúra 1034  potraviny  181.86  s DPH 07.02.2012 Spozana Balogová Anna Pavlovce nad Uhom  Beáta Orosová Vedúca školskej jedálne
Faktúra 1036  ovocie zelenina  88.37  s DPH 08.02.2012 Amigo  Beáta Orosová Vedúca školskej jedálne
Faktúra 1050  pečivo  81.36  s DPH 13.02.2012 Pekáreň Palín  Beáta Orosová Vedúca školskej jedálne
Faktúra 1037  ovocie, zelenina  37.02  s DPH 13.02.2012 Amiogo veľkosklad ovocia a zeleniny  Beáta Orosová Vedúca školskej jedálne
Faktúra 1039  potraviny  137.47  s DPH 14.02.2012 Top catering s.r.o  Beáta Orosová Vedúca školskej jedálne
Faktúra 1038  mäso  84.42  s DPH 14.02.2012 Mäso Zemplín Michalovce  Beáta Orosová Vedúca školskej jedálne
Faktúra 1040  školské ovocie  22.40  s DPH 15.02.2012 Hook Košice  Beáta Orosová Vedúca školskej jedálne
Faktúra 1041  školské ovocie  10  s DPH 15.02.2012 Hook Košice  Beáta Orosová Vedúca školskej jedálne
Faktúra 1042  potraviny  171.68  s DPH 17.02.2012 Next trade s.r.o Nové Mesto nad Váhom  Beáta Orosová Vedúca školskej jedálne
Faktúra 1043  ovocie, zelenina  90.37  s DPH 20.02.2012 Amigo veľkosklad ovocia a zeleniny  Beáta Orosová Vedúca školskej jedálne
Faktúra 1044  mäso  84.98  s DPH 21.02.2012 Mäso Zemplín Michalovce  Beáta Orosová Vedúca školskej jedálne
Faktúra 1028  ovocie, zelenina  46.68  s DPH 30.01.2012 Amigo veľkosklad ovocia a zeleniny Michalovce  Beáta Orosová Vedúca školskej jedálne
Faktúra 1045  potraviny  137.41  s DPH 21.02.2012 Fega frost Nové , Kežmarok  Beáta Orosová Vedúca školskej jedálne
Faktúra 1046  potraviny  129.64  s DPH 22.02.2012 Nowaco, Nové mesto nad Váhom  Beáta Orosová Vedúca školskej jedálne
Faktúra 1048  potraviny  369.05  s DPH 24.02.2012 Inoda s.r.o  Beáta Orosová Vedúca školskej jedálne
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4671
  • Počítadlo návštev

    Počet návštev: 8001344